Home

Opaskovci prezentace

OPASKOVCI •Význam -rozklad rostlinných zbytků → humus •Trávicí soustava -trubicovitá, prostupuje celým tělem •Nervová soustava-žebříčkovitá (propojené uzliny, v každém článku 2) Prezentace aplikace PowerPoint Author: Kacka Created Date Opaskovci (Clitellata) jsou jedním z podkmenů kroužkovců.Jsou živočichy půdními a sladkovodními, dýchají celým povrchem těla. Nevytvářejí parapodia ani žábry.V přední třetině těla jsou velmi zduřelé články s kožními žlázami nazývaný opasek (clitellum).Výměšky těchto žláz umožňují přenos spermií a vytváří obal kolem nakladených vajíček, ten se.

Třída: Opaskovci Podtřída: Máloštětinatci Název podle opasku (v 1/3 těla) -vznik u dospělců -k rozmnožování RS: jedinci se spojíopaskem -vyměnísi spermie. Opaskem vytvoříkokon -naplní se vajíčky, spermiemi - uloží ho do půdy. Vývin přímý. Na povrchu těla štětinky -usnadňují pohy Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 177x. PowerPoint - opakování prezentace Odpovědět | Zobrazit bez stromu | Upozornit redakci | 2 nové odpovědi. ulk | 15. 4. 2010 18:21 | Je možné v PowerPointu nastavit prezentaci, tak aby se automaticky opakovala dokola po zobrazení posledního snímku - aby se neukončila. Odpovědět na otázku. Mohlo by vás také zajímat. Propojeni. OPASKOVCI. Žížala obecná. Žije ve vlhké půdě. Živí se rozkládajícími se látkami (destruent) Hermafrodit (obojetník) Páření probíhá za vlhkých nocí. Velký význam při zkypřování a provzdušňování půd

Opaskovci - Wikipedi

Projekty a prezentace školy Fotografie tříd Fotografie z historie školy a Kunratic 2019/2020 Výběr fotogalerií Celoškolní projekty Třídní akce Školní družina Kroužkovci - opaskovci. Publikoval Vít Beran. Datum 24.3.201 Někdy se můžeme setkat se zařazením máloštětinatců a pijavek jako podtříd do společné třídy OPASKOVCI. Společným znakem máloštětinatců i pijavek je opasek (clitellum), který hraje důležitou roli při rozmnožování (viz. rozmnožování žížaly obecné). Tělo je kulovitého průřezu, vpředu se sbíhá v hmatový. Prezentace seznamující s největším kmenem živočišné říše - členovci. Základní rozdělení a jejich hlavní zástupci. Autor: Mgr Jarmila Hájková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce další materiály k tomuto očekávanému výstupu Probrané učivo shrnuje v závěru prezentace krátké opakování. Klíčová slova: ZŠ, přírodopis, 6. ročník, kroužkovci, mnohoštětinatci, opaskovci, žížala, nitěnka, pijavice: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce Opaskovci (Clitellata) dělící se do dvou podtříd: Máloštětinatci (Oligochaeta) a Pijavky (Hirudinea). Třída: Mnohoštětinatci (Polychaeta) Mnhoštětinatci žijí převážně v mořích, méně pak ve sladkých vodách a zcela výjimečně i v půdě. Na předním článku mají tykadla a vějířkovitá žábra

vývojově jsou na tom lépe (než opaskovci): hlava, oči, smysly, přívěsky první tělní článek > tykadla, makadla; na dalších článcích ( × poslední) > parapodia se štětinkami a žábram Atraktivní biologie morští, sladkovodní, druhotné suchozemští Životichové stavba téla: 3 zárodetné listy tvar tëla: válcovitý nebo dorzoventrálné zploštél

Prezentace aplikace PowerPoin

Shrnutí toho nejzákladnějšího o filmu Prezentace. K PERSONALIZACI OBSAHU, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A ANALÝZE NÁVŠTĚVNOSTI VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE Pps prezentace jsou společně s formátem ppt jedním z nejčastějších typů prezentací. Prezentace pps se těší značné popularitě, protože je lze snadno otevřít v programu Microsoft PowerPoint, který je nainstalován prakticky na všech počítačích, kde se s prezentacemi pracuje Články s tipy a triky pro přípravu profesionální prezentace. Zásady, jak udělat prezentaci v PowerPointu. Čtěte blog psaný profesionály z odprezentuj OEZ S.R.O. Šedivská 339 561 51 Letohrad Česká republika Datová schránka: hvcq32k Fakturační údaje GPS: 50°2'17.761N, 16°30'30.662E Tel.: +420 465 672 11

2. Opaskovci. Na každém článku mají málo štětin. Mají . opasek. v . přední. části těla. Opasek slouží při rozmnožování. Hermafrodit . Oplozená vajíčka jsou uložena do půdy, z nich se líhnou malé žížal máloštětinatci, mnohoštětinatci, pijavky, opaskovci. ÚKOL 4: Přečti v učebnici na str. 65 kapitolu KROUŽKOVCI. Prohlédnisi následující obrázkyzástupcůkroužkovců. Zaměř se na tvar těla a orgány, kterými se navzájem liší. Prezentace aplikace PowerPoin Pr1 Strunatci - 7. ro čník, prezentace -charakteristika strunatc ů, p řehled skupin a jednotlivých zástupc ů Pr2 Ryby - 7. ro čník, procvi čování u čiva, dopl ňování pojm ů, poznávání ryb Pr16 Opaskovci - 6. ro čník, výuková hodina, d ělení opaskovc ů, zástupc Kroužkovci - opaskovci, bezopaskovci. Členovci - trilobiti, korýši ( humr, krab, rak ) internet (informace) prezentace k vybraným tématům výuky rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů popíše vývoj systému živočichů Opaskovci podtřída - Pijavice (pijavka lékařská) podtřída - Máloštětinatci (nitěnka obecná, žížala obecná) Kmen - Členovci. podkmen Trojlaločnatci (trilobiti) Žabernatí třída - Korýši (rak říční, hrotnatka obecná) Klepítkatci třída - Pavoukovci (řád: pavouci, štíři, roztoči, sekáči

Kroužkovci - opaskovci - Přírodověda - Základní 2

PowerPoint - opakování prezentace - poradna Živě

Učebnice str. 63 -65 Tato prezentace s úkoly je pro vás zápisem na týden 14. -17.4. 2020. Našla jsem také pěknou video prezentaci. Pusťte si ji opaskovci žížala pijavka ÚKOL 3: Přečti v učebnici na str. 65 kapitolu KROUŽKOVCI. Do sešitu zakresli a doplň pojmy do schématu systému kroužkovců. máloštětinatci, mnohoštětinatci, pijavky, opaskovci Téma prezentace: Členovci - hmyz s proměnou nedokonalou. Typ souboru: prezentace PPTX. Přidal(a): lulisek8 . Stáhnout [628.17 KB] Popis materiálu: V této prezentaci jsem se zajímala o členovce s proměnou nedokonalou. Snažila jsem se popsat různé druhy členovců s touto problematikou a také jsem popsala, kde tito živočichové. mnohoštětinatci, opaskovci, máloštětinatci, pijavice. Přírodopis K TÉMA VÝSTUP žák: UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA popíše vnitřní a vnější stavbu stavba těla a rozmnožování vysvětlí funkci jednotlivých orgánů význam, zástupci. 2) Opaskovci - opasek v přední části, vylučuje sliz - vytváří obal kolem vajíček - na každém článku nenápadné štětinky (jen 4 svazky) - půdní i sladkovodní - vývoj přímý . A) Máloštětinatci. žížala obecná - TS: ústní otvor, trávicí trubice, řitní otvo

ANNELIDA - KROUŽKOVCI - Digitální učební materiály RV

• Třídy: mnohoštětinatci, opaskovci • Z kroužkovců se vyvinuly drápkovci, želvuškya jazyčnatky • Cefalizace -smyslové orgány v přední části těla (dravé vodné formy) • Pygidium -srostlé poslední články • Některé orgány se opakují v každém článku -př. nervové uzlin Žížala je snad nejznámějším tvorem z kmene kroužkovců. Na jednom metru čtverečním orné půdy nalezneme až 300 žížal. Díky své schopnosti kypřit a zvyšovat kvalitu půdy se těší velké oblibě u drobných zahrádkářů, ale i velkých zemědělců

Prezentace do školy Studijni-svet

 1. Ruská štědrovečerní večeře Russia Beyond Србиј . Andrej Zubov (ed.), Dejiny Ruska 20. století - díl 1. V predslove knihy si autori vytyčujú jasný cieľ: Najväčšiu hodnotu má pre nás nie rodná hruda, alebo štát, ale človek, živá.
 2. Využití ICT technologií - smart tabule, PC programy, prezentace. Praktické poznávání přírody - besedy, exkurze, vycházky, laboratorní práce. Mezipředmětové souvislost
 3. podkmen: Opaskovci = Clitellata tř.: Máloštětinatci = Oligochaeta tř.: Pijavky = Hirudinea. r Mnohoštětinatci = Polychaeta - mořští - na přídi těla: tykadla, makadla - panožky = parapodia - nepřímý vývoj ŕ larva trochofora a) Bloudivci - volně se pohybují w Nereidk
 4. Životní funkce živočichů - příjem, zpracování a přeměna látek, vývoj trávicích soustav. 5. a) Životní funkce živočichů (příjem, zpracování a přeměna látek, vývoj trávicích soustav)- živočichové jsou heterotrofní organismy - přijímají uhlík v organických látkác
 5. Otázka: Trávicí soustava Předmět: Biologie Přidal(a): wampicek FUNKCE - přijmout potravu + zachytit ji - mechanické a chemické zpracování - rozložit potravu na jednoduché organické látky - zabezpečit vstřebávání látek do tělních tekutin - nestravitelné zbytky jsou odstraněny z těla ZPRACOVÁNÍ POTRAVY Biochemické trávení - trávením přeměňuje živočich.
 6. Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 Oficiální stránky ZŠ Školní 75, Příbra

První Přemyslovci - prezentace

 1. Projekty a prezentace školy Fotografie tříd Fotografie z historie školy a Kunratic 2019/2020 Výběr fotogalerií Kroužkovci - opaskovci. 5.3.2019 ― Vít Beran Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci. 5.3.2019 ― Vít Beran REFERÁTY - PLOŠTĚNCI - HLÍSTI. 15.1.2019 ― Vít Beran.
 2. Kosterní soustava - slepá mapa - Slepá mapa k písemce z kostí - . Orgánové soustavy - Tkáně (epitely, pojiva, vaziva), kostra člověka (vznik kostí, spojení, kostra končeti, trupu, hlavy; typy úrazů - fraktura, distorze, luxace) - . Úvod do biologie člověka - Rozdělení věd zabývající se člověkem (antropologie, somatologie), vývoj a původ člověka (přímí a.
 3. Prezentace vedou k osvojení a upevnění probírané látky z biologie živočichů, pracovní listy formou doplňovaček, tajenek, her, atd. k opakování učiva. 5_Kroužkovci_opaskovci.ppt .ppt 2,11 MB 0× 6_Opaskovci_mnohoštětinatci.ppt .ppt 2,42 MB 0× 7_Členovci.ppt .ppt 898,00 kB 0× 8_Pavoukovci.ppt.
 4. - opaskovci - štětinky - členovci - článkované nohy - ostnokožci - ambulakrální soustava - strunatci - pláštěnci - sumky - přisedlé - salpy, vršenky - vznášivý pohyb - bezlebeční - ploutvovitý lem - obratlovci - mihule - ploutvovitý lem - paryby, ryby - ploutve . SOUSTAVA SVALOV
 5. Školní vzdělávací program - Církevní gymnázium v Kutné Hoře LIBERTAS ERUDITIO VERITAS Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 LIBERTAS ERUDITIO VERITAS OBSAH OBSAH 1

INF - prezentace 1.7.3. Úvaha základy stylu odborného, uměleckého, publicistického. základní principy úvahového postupu. kombinace funkčních stylů volí vhodné výrazové prostředky dle slohotvorného rozvrstvení. uplatňuje v textu základní prvky úvahy. vhodně kombinuje funkční styly, slohové postupy a útvary PT-VMEGS. Otázka: Prvoústí (protostomia) Předmět: Biologie Přidal(a): Kuba Liška Trojlistí (eubilateria) se dělí na: Prvoústí - ty dělíme na: schizocoelní, pseudocoelní, coelom Druhoústí Kmen: Ploštěnci schizocoelní dutina, tělo je zploštělé, mají nedokonalé orgány trávicí soustava má jeden otvor (příjem i výdej) vylučovací soustava (protonefridie= plaménkové.

ZŠ Kunratice Kroužkovci - opaskovci

Kroužkovci: referá

opaskovci. máloštětinatci. pijavice Člověk a svět práce - integrace ( LP. práce s odbornou literaturou, referáty, projekty, prezentace (po celý rok) 4. 4. 2. Mineralogie chápe rozdíl mezi nerostem a horninou. ví, jak nerosty vznikají. Nově nalezené spermie se podobají těm, které mají opaskovci žijící v symbióze s kraby. Cukr ve vesmíru by kosmonautům mohly vyrábět kvasinky a další drobota Geneticky vylepšené bakterie by měly vyletět do vesmíru v roce 2017, na palubě německého satelitu Masarykova univerzita Výpis publikací. česky | in English. Filtrování publikac

Členovci - Digitální učební materiály RV

11 OPAKOVÁNÍ Kmen: Kroužkovci Třída: Opaskovci Třída: Mnohoštětinatci tělo z mnoha článků, u některých tzv. opasek na povrchu těla štětinky, pomáhají při pohybu trávicí soustava trubicovitá dýchání celým povrchem těla břišní a hřbetní céva, v článcích propojeny uzavřená cévní soustava vylučování pomocí nálevek v každém článku dvě nervové. Permanentní složka makrozoobentosu slatinišť reprezentovaná především opaskovci (Clitellata, celkem zjištěno 35 druhů a rodů) je podmíněna minerální bohatostí stanovišť i vlastnostmi substrátu. Druhová bohatost podél hlavního gradientu klesá směrem k minerálně bohatým slatiništím Obsah. Obsah 2. Základní body školního vzdělávacího programu 14. Výchovné a vzdělávací strategie 15. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 Wikisłownikarz:Kroton/resztki - Wikisłownik, wolny słownik 1 Dariusz Sieczkowski, wsppraca: Alena Volfov. Czesko-polski sownik tematyczny dla uczniw i studentw wydanie drugie (poprawione i zaktualizowane) 18 000 jednostek leksykalnych. Brno 2009 PRZEDMOWA W rce czytelnikw oddaj drugie wydanie czesko-polskiego sownika tematycznego dla uczniw i studentw

Zoologické dny Brno 2015, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015 7 Pecháček P., Stella D., Kleisner K.: Vliv prostředí na tvarovou variabilitu ultrafialových vzor VY_32_INOVACE_3.1.Bi 2 . 19 /Li. PAVOUKOVCI I. (Arachnida). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam Lisztwan CZ.1.07/1.5.00/34.0501. VY_32_INOVACE_3.1.Bi 2 . 19 /Li. Zařazení do systému. Kmen: ČLENOVCI (Arthropoda) Slideshow 2390566 by lilik Prezentace o třídě paryb - rejnoků - jejich charakteristika, někteří zástupci. Je určena především pro žáky 7. ročníku Určeno pro žáky 6. třídy. Předmět přírodopis - čeleď brukvovité opakování. Žáci se seznámí s jednotlivými rostlinami, s jejich rozdělením podle užitkovosti Prezentace slouží jako textová a obrazová podpora k výuce tělních tekutin. Ročník: 1. Obor vzdělání: M/02 Cestovní ruch; M/01 Obchodně podnikatelská činnost Metodický pokyn: Prezentace určená pro frontální výuku. Poslední stránka prezentace s otázkami slouží k zopakování látky na konci hodiny

DUMY.CZ Materiál Kroužkovc

Prezentace slouží jako textová a obrazová podpora ke kapitole pojednávající o ekosystémech. Ročník: 1. Obor vzdělání: M/02 Cestovní ruch; M/01 Obchodně podnikatelská činnost Metodický pokyn: Prezentace určená pro frontální výuku. Poslední stránka prezentace s otázkami slouží k zopakování látky na konci hodiny BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA. POZNÁVAČKA 2009. R 1 (rod) dutohlávka. R 2 přeslička rolní. R 3 liška obecná. R 4 bez bílý. R 5 (rod) netýkavka. R 6 (rod) třezalka. R 7 šťavel kyselý. R 8 bojínek luční. R 9 tis červený. R 10 růže šípková. R 11 mařinka vonná. R 12 jitrocel.. Žák rozvíjí svou schopnost prezentovat názory a myšlenky (projekt, prezentace před kolektivem) a schopnost zapojit se do diskuse. Učitel vede žáky k práci se slovníkem, s přiměřeně náročnými texty a s německými časopisy pro studenty. Kompetence sociální a personáln Mnohoštětinatci (Polychaeta) jsou fylogeneticky starší třída kmene kroužkovců.Jsou známi od svrchního prekambria dodnes. Některé druhy mají homonomní segmentaci (vnější uspořádání článků odpovídá uspořádání orgánů uvnitř, např

Kroužkovci - EDUCAnet Ostrav

práce s odbornou literaturou, referáty, projekty, prezentace (po celý rok) Seberegulace a sebeorganizace. Kreativita. Zeměpis. prima. o opaskovci máloštětinatci pijavice Průřezová témata Přesahy do Přesahy z; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA. Kooperace a kompetice Prezentace do aj. Ovci kuze. Loutkářská chrudim. Tobradex slozeni. Onlinovky connect 2. Sagittarius stars. Neprůchodnost střev u novorozenců. Lanýž letní. Prevence recidivy erysipelu. Zobrazit stahované soubory chrome. Dětské společenské košile. Manžeta wc odpad. Brouci zástupci. Fotorámečky online nový rok. Far and away online

Kroužkovci - Biomach, výpisky z biologi

Video: Přírodopis 6. třída :: Bioge

 • Pozemek elektrické vedení.
 • Jak se nestat kamaradem.
 • Vitamin b12 dávkování.
 • Pohřeb volno.
 • Koza domácí chov.
 • Co v mostě.
 • Meniskus plavani.
 • Jak nakreslit psa video.
 • Dudácké slavnosti strakonice 2019.
 • Fíkovník žloutnutí listů.
 • Podzemní zvodně.
 • Zelená karta rakousko.
 • Scs zkratka.
 • Anexe co to je.
 • Tvoje tvář má známý hlas 2 řada.
 • Bolest kůže na dotek.
 • Nejmenší kolibřík.
 • Blešák brno 2019.
 • Nervová soustava hospodářských zvířat.
 • Pokemon go best movesets.
 • Audi a6 s line.
 • Policejní akademie 6 online zdarma.
 • Skg letiště.
 • Walliská černonosá ovce.
 • Prodej cd brno.
 • Photomatix pro free download.
 • Nákupní taška bavlna.
 • Kuchyně elza cena.
 • Samsung originální sluchátka s ovládáním a mikrofonem.
 • Pearl jam even flow text.
 • Kolej větrník rezervace pokojů.
 • Eu vat check.
 • 2019 tour de france.
 • Paragraf 274 odstavec 1 trestního zákoníku.
 • Regulátor tlaku stlačeného vzduchu.
 • Aliexpress hodinky.
 • At last lyrics.
 • Marvel trička.
 • Dvouramenná páka vah.
 • Jak oblékat miminko na jare.
 • Anemie mkn.