Home

Polkový krok

Polka - Frau.c

G

Pohyb v prostoru: chůze (houpavá, hladká, natřásaná) s podupy a potlesky, krok poskočný a dvojposkočný s podupy a potlesky, přísunný krok, mazurka (na tři kroky, na dva kroky, na jeden krok) a rytmická průprava pro třídobé kroky, polkový krok (hladký, poskočný, natřásaný), dvojkolka, sousedská (vyšlapávaná,hladká. Chůze, běh, krokové variace. Přísunný a poskočný krok. Polkový krok, valčíkový krok, mazurka. Základní hudební forma. Studijní cíle: • Osvojení základních vztahů mezi pohybem a hudbou • Praktické osvojení základních hudebně pohybových struktur Text ke studiu: Hudebně pohybová výchova Práce s rytmickými model písně, polkový krok . Školní vzdělávací program KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 272 duché taneční hry, pochod, tance na lidové písně) - reaguje pohybem na znějící hud-bu, pohybem vyjadřuje metrum, dynamiku a tempo znějící hudby - zapojuje se do hudebně pohybo

1) Zatančí základní polkový krok, tančí ve dvojici Píseň zazpívá, správně hospodaří s dechem Hudební skladatelé Poslech hudby Fryderyk Chopin Poslech : Polonéza As dur (Cd 6) Zná jméno F. Chopina, vysvětlí v které zemi vznikla polonéza Zpěv písní Chodím po Brodway, práce s písní (Zp KROK CZ, v.o.s. Tovární 2247 753 01 Hranice GPS: S(N)49.5626975, V(E)17.7427211 IČ: 47984601 DIČ: CZ47984601 Firma je zapsána u KS v Ostravě, oddíl A XVIII, vložka 705 Tel.: +420 581 698 31 Krok přijal Čechovu hůl i čepici a sídlil kolem roku 670 na Budči. Jednou však vyslal posly, aby našli bezpečnější sídlo a ti pak na pravém břehu Vltavy objevili skalnatý ostroh mezi hlubokými lesy. Vystavěný hrad na vysoké skále později dostal jméno Vyšehrad Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad Sportovní hry- basketbal, florbal, házená, volejbal,fotbal, softbal Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu -jednoduchý skok,LH hra Význam pohybu pro zdrav

Tělesná výchova pro 4

 1. Charakteristickým a najrozšírenejším tanečným motívom je tzv. polkový krok (tanečná obmena premenného kroku) alebo tanečné prešľapovanie v základnom metre sprievodnej tanečnej melódie. Príznačné pre polky je vírenie páru dvojitým rotačným pohybom voľne po priestore. Po choreografickej stránke delíme polky do.
 2. Tance: Polkový krok. Jeden z lidových tanců české nebo moravské oblasti. Dívky Poznatky - jako chlapci Cvičení na všeobecný tělesný a pohybový rozvoj: Prostřednictvím cvičení základní gymnastiky /všestranně rozvíjejících a kondičníc
 3. ifotbal - vybíjená -
 4. KROK CZ, v.o.s. je ryze česká firma, která se zabývá výrobou, pronájmem a prodejem ochranných pracovních pomůcek, oděvů a obuvi
 5. ové

Zatančete si doma v obýváku na oblíbené hity vašeho mládí. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas krok: výslovnost: český název: down /daun/ dolů: front /front/ vpřed: grapevine /greiptvain/ křížený krok stranou: cha-cha-cha /ča-ča-ča/ výměnný krok: change /čeindž/ změna: chassée /šase:/ polkový krok stranou: in /in/ dovnitř: jump /džamp/ poskok: jumping jacks /džampin džeks/ poskoky ze stoje spojeného do podřepu rozkročného: kick /kik/ předkopnutí Rádi bychom získali muže mladšího a středního věku, kteří zvládají polkový krok, kvalitní prostná cvičení bez náčiní, základní gymnastické cviky (stoj na rukou, klik, kotoul letmo) a jsou schopni vytvářet složitější gymnastické stavby K tanci polky se opět rozdělíme na dvě skupiny - jedna zpívá a instrumentálně i rytmicky doprovází, druhá tančí polku (polkový krok ve dvojici). Poté střídáme. Polka je ryze český tanec. Vznikla ve východních Čechách v okolí Hradce Králové ve 30. letech 19. století

polkový krok. Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad. Sportovní hry . kopaná,florbal,košíková. nohejbal ,odbíjená. Bruslení-jednoduchý skok. Lední hokej hra. Význam pohybu pro zdraví. Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech OSV-Rozvoj schopností poznávání, - pozornost a soustředění. OSV - Sebepoznání a. - tančí polkový krok - při držení partnerů ve dvojici se chová přiměřeně - nacvičuje obraty v rytmu chůze - hraje hry s účastí celé třídy - organizuje sportovní hry a utkání - přihrává míčem - dbá na zásady bezpečného pohybu, dodržuje pravidla - dodržuje hygienické zásady a zásady . bezpečnost polkový krok stranou: in /in/ 2x krok stranou + přídup: V - STEP: vé step: véčko: Možná se párkrát opakuju ale je jich fakt hodně.Tak hezky cvičte=) Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů. polkový krok do strany: V step /ve: step, vi: step/ tvar písmene V reverse (V step) /ri´ve:s/ obrácené V - vzad: mambo /mambo/ zhoupnutí vpřed, vzad: ragge step, box step /rege:, box step/ krok vpřed, křížmo vřed, krok vzad, krok stranou: pivot = pivot turn = turn /pivot, te:n/ otočení o 360° se zhoupnutím (z mamba) cha cha.

Při hodinách tělesné výchovy se nacvičoval polkový krok a někteří žáci zvládli i celou polku. V pracovních činnostech, které si všechny třídy naplánovaly na pondělí před koncem masopustu, se v jídelně hromadně vyráběly koláče. Ráno jsme ve školní jídelně, každá třída u jednoho stolu, zadělávali, tvořili. základný polkový krok, mazúrka. Vedieť zatancovať mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z krokov jednoduchý tanec. OSR Ako Mopkovia putovali /hudobno-dramatický celok/ Hudobno-dramatický celok, spojenie hudobno-dramatického prejavu s reálnymi ţivotnými situáciami, rytmické a melodické doplňovačky

Hudební žertování • Lubomír Šára: Málotřídní škola

Jeden polkový krok Ch vlevo, D vpravo v zavřeném párovém držení a krok zpět na své místo. 9. - 10.: Zátočka v zavěšení za lokty pravých paží a zpět levými pažemi, obyčejnými delšími kroky. b/ V poslední fázi tance, která se opakuje, se tančí rychlými skočnými kroky v otáčení na místě Jedná se o normální přeměnný krok, tedy polkový (krok-sun-krok), prováděný ne dokola, ale vpřed. Při promenádě po obvodu sálu se páry zastaví, uvolní držení a všichni si dají ruce v bok. K nim se současně zařadí nezadaní, ať již chlapci nebo dívky, kteří stojí obvykle uprostřed sálu.. Chytíme se za ruce a zkoušíme polkový krok. Potud je úkol jednoduchý, v záběru ale nejdřív musíme běžet ze zámku nebo parku a kruh utvořit. Přichází také Tomáš Klus a Kateřina Kosová ve svatebních šatech zabalená do deky. A co tu máme dělat my předtím, než se políbíme polkový krok přísunný krok přeměnný krok králíčci (opakované poskoky ze dřepu do vzporu) rak vpřed rak vzad pes (běh po čtyřech) chromý pes (běh po třech - jedna noha v zanožení pokrčmo) přeskoky odrazem snožmo ve vzpor

Gymnastika dětí hravě i metodicky Pedagogická fakulta

Polkový krok, valčíkový krok, mazurka. Základní taneční kroky. Country tance (výběr). České lidové tance (výběr), Moravské lidové tance (výběr). Vybrané kroky společenských tanců a tanců jiných národů. Taneční improvizace. Cvičení - pro každé téma jsou dvě cvičení. Také se učí polkový krok, který zatím nacvičuje každý sám. Malí tanečníci mají rádi rychlé a melodické písničky. Rytmus písně často doplňují hrou na dřívka. Jejich nejoblíbenější lidovou písničkou je Dráteníček. Při této písni se děti pohybují ve čtveřici s poskoky a držením zkřižmo Základní taneční krok 2/4, 3/4 - polkový, valčíkový. Základní tance na kroku poskočném, přísuvném. SPORTOVNÍ HRY Přihrávky jednoruč, obouruč. Pohyb s míčem. hytání míče - jednoruč, obouruč. Vedení míče, driblink. Střelba jednoruč, obouruč na koš pohlaví, několik lidových tanců, valíkový a polkový krok. 2.2.1.2 RVP Vzdělávací obor Tělesná výchova najdeme ve vzdělávací oblasti ýlověk a zdraví spolu s Výchovou ke zdraví. V rámcovém vzdělávacím programu je tělesná výchova rozdělena na oþekávané výstupy, co by měl ţák zvládnout v 1. a 2. obdob

křížený krok stranou (jak jsem mohla slyšet grejpás?) change: změna: chasse: polkový krok stranou: jump: poskok: jumping jacks: poskoky ze stoje spojného do podřepu rozkročného (vnímala jsem, že to má něco společného s Jackem - že by Nicholsonem? Tuhle kreaci snad vymyslel?) kick: předkopnutí: knee up : zvednutí. - rozlišuje rytmus polkový a valčíkový - poznává polkový a valčíkový krok - reaguje pohybem na znějící hudbu - rozpoznává některé hudební nástroje - rozlišuje různé styly hudby - seznamuje se s ukázkami tvorby významných skladatelů Učivo. Vokální činnosti - rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygien Provedení: Polkový krok je tvořen krokem, přísunem a krokem. Jedná se o párový tanec, který je možno tančit ve standartním tanečním držení. Tanečníci se ale vzájemně nedotýkají těly. Udržují mezi sebou pomyslný soudek (kruhový prostor mezi těly)

polkový krok, valčíkový krok MKV - lidské vztahy používá správnou techniku Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad uplatňuje zkušenosti z míčových her v průprava, ringo, vybíjená dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků Sportovní hry-odbíjená, košíková-- hr polkový krok - bezpečnost - hygiena - povely - pravidla hry - hry soutěživé - hry kontaktní - hry bojové - hry relaxační - hry pro osvojování různých způsobů lokomoce - hry pro manipulaci s různým náčiním - variace her jednoho druhu - rytmická cvičení, základní taneční krok 2/4, 3/4, krok poskočný - zvládá polkový krok - rytmická cvičení - usiluje o pravidelnost pohybu mimo školu - vnímá své zdraví jako nejvyšší hodnotu - chápe pravidelný pohyb jako prostředek upevňování zdraví - význam pohybu pro zdraví - chápe význam uvolňovacích, relaxačních a protahovacích cvičení jako prostředku. mazurkový a polkový krok dramatizace písní - vánoční koledy. Název pedmtu: H udební výchova Roník: VII. ro. DÍLýÍ VÝSTUPY UIVO PREZOVÁ TÉMATA MEZIP EDM TOVÉ VZTAHY POZNÁMKY Žák: HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky př Jak se jmenuje polkový krok stranou? cha-cha-cha. chasée The Česky krok za krokem 1 textbook is designed for instruction on the A1 and A2 levels. It is suitable for students with more serious and longer-term interest in Czech, students from Slavic countries and.

Metodika lidového tance 1 - AM

 1. Budeme používat především polkový krok. Najdi si do dvojice svého tanečního partnera a můžeme začít! 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kamaráde, napadá tě, jaké by mohlo být téma dnešní hodiny? Podívej se na tento keyboard a ozšifruj, co je napsáno na klávesách
 2. Rádi bychom získali 144 mužů mladšího a středního věku, kteří zvládají polkový krok, kvalitní prostná cvičení bez náčiní, základní gymnastické cviky (stoj na rukou, klik, kotoul letmo) a jsou schopni vytvářet složitější gymnastické stavby
 3. takový polkový krok 00:04:43 a budeme hopsat krásně dokolečka. 00:04:47 A budeme si u toho říkat: Hopsa hejsa tralalejsa. 00:04:52 Připravíme se... 00:04:54 Hopsa hejsa tralalejsa, hopsa hejsa tralala. 00:04:58 Musíte u toho skákat, lidi, a pořádně nahlas. 00:05:02 Všichni ještě jednou: 00:05:04 Hopsa hejsa, hopsa hejsa, hopsa.
 4. Polkový krok. Pohybové vyjádření hudby. Hudba a pohyb na jevišti - opera, muzikál, balet. Poslechová činnost. Žák: Vnímá užité hudebně výrazové prostředky a vysvětlí jejich význam na základě individuálních hudebních schopnost

- přísunný krok vpřed, stranou - polkový krok hladký vpřed - třídobý krok - dvojposkočný krok vpřed a v točení na místě - krok poskočný - řezankový krok ve vazbě s krokem polkovým hladkým. Hudební průprava - rytmická cvičení ve dvoudobém, třídobém a čtyřdobém taktu (rytmický motiv dvou. až čtyřtaktový polkový krok kombinovaný s tzv. dvojpol-kou. Tento typ připomíná tanec ekoséz a varianty české šotyšky. V jeho tanečním motivu bývá často spatřován původ typi-zovaného kroku polky. Variantu nápěvu zapsal K. J. Erben s incipitem Váša slou-hú ten má troubu; b) m., jejíž melodika Tanec maděra. Uřínovice u Solnice Český jazyk Podstatná jména - rod, číslo, pád Slovesa - osoba, číslo čas Anglický jazyk Test ze 7. lekce Matematika Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly Dělení se zbytkem Prvouka Péče o zdraví, první pomoc Pracovní činnosti Práce s papírem - čarodějnice Vý - zná základní lidové a umělé tance, umí několik lidových tanců, valčíkový a polkový krok - pojmenuje osvojované činnosti a cvičební nářadí - tancuje s žákem opačného pohlaví - zvládá základní pojmy Gymnastika - akrobacie, přeskoky OSV osobnostní rozvoj - seberegulace, sebeorganizac polkový krok Úpoly-střehové postoje,hry, OSV - rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO - zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým - projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně Př-TF F F

478 ŽS/16 - Rozvoj koordinace KK 1.3.3 o - hlavičky ve dvojici KK 1.3.3 p - hlavičky o zeď KK 1.3.3 r - hlavičky na koš KK 1.3.4 Žonglování se dvěma míči Hráč má míč v každé ruce - vyhazuje je a chytá; varianty:míče si přehodí z P (L) do L (P), míč Objevily se také četné karikatury, které polkový boom zesměšňovaly. Zejména z Francie a Španělska byla pak polka importována do všech koutů amerického kontinentu a celého světa. Nejtypičtější český tanec byl kdysi ve světě neméně rozšířen než valčík Lidová píse ň v um ěleckém díle : L.Janá ček - Pilky, polkový krok Lidová hudba jako inspirace skladatele Slovanské tance A. Dvo řáka Americký folklór v díle A.Dvo řáka Lidové písn ě prozrazují svou domovinu - pís ňová forma, dramatizace B.Smetana: Louisina polka - tane ční zpracován

Základy českých lidových tanců: cval, polkový krok, poskočný a dvojposkočný krok, sousedský krok; jsou vhodné pro děti od 4 let. Lidové tance rozvíjí rytmus, hudební sluch a zlepšují koordinaci pohybů. Pokročilé třídy se učí tance v páru: polka, dvojpolka, skočná, čardáš, sousedská, mateníky polkový krok a nechyběla ani tolik oblíbená tombola. A báječně jsme si užili i tradiční KARNEVAL, plný krásných masek, smíchu, tance a dobrot. Masopustní průvod obcí byl krásnou tečkou za touto veselic Taneční kroky - chůze, běh, poskočný krok, přísunný krok, přeměnný krok, sousedská, valčík, polkový krok, obkročák, mazurka, čardáš a základní kroky v moderních tancích. SG - pravidla SG, terminologie cvičení na nářadích, technika cvičení, metodika cvičebních prvků, záchrana a dopomo

Hudební výchova 2

Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. GYMNASTIKA I -Tanec povinný předmět 0/1 Z ZS 1. roč.Bc TVS Charakteristika: Osvojit si uvědomělé provádění gymnastických a tanečních pohybů 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ A máme tu další hádanku! Když vybereš ze slova KLARINET písmena podle čísel v tabulce, získáš název dnešní hodiny. Zkus se zamyslet a řekni mi, jaký si myslíš, že je rozdíl mezi skladatele zvládá jednoduché taneční kroky - polkový krok Sokolské hřiště, tartanové hřiště, školní tělocvična, sportovní hala OSV - rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání, poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO - zásady slušnosti, tolerance ,angažovaný přístup k druhým - projevovat se v jednání i v řešen

- umí několik lidových tanců,valčíkový a polkový krok - uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim předcházet - zvládá 10-20 různých pohybových her a ví jaké je jejich zaměření - dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty známých he spolu s lehkým zpěvem zatančete polkový krok - ať již jen pohybem vpřed, tak pro ty šikovné i dokola 3. Nezapomněli bychom na ručky a prstíky I při poslechu písničky můžeme procvičit paže - v rytmu písně dítě kreslí do prostoru pomyslný ovál okvětní lístky kytičky, jenž v travičce vyrůst x polkový krok, prísunové l }lÇU } µ ÇU } v] v } ZU UÀo _lUu̵ l}ÀÉl }lUÀo lÉ. Zná pochodový, valčíkový a polkový krok Pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi Zná jména některých oper B. Smetany Seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka Poslouchá vybrané skladby Pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu Pozná opakující se téma v poslouchané skladb

KROK Hranic

Když mi ještě tak před rokem někdo řekl, že bych s čivavkama mohla zkusit dogdance (dogdancing, tanec se psem), protože tam nehrozí velikostní problém, tak moje odpověď obvykle zněla, že na to JÁ nemám buňky a že by mne to nebavilo Poslední disciplína vyžadovala polkový krok. Na obří lyže nastoupilo celé družstvo a postupně se sunulo do cíle. Většina disciplín byla na čas, zbytek na body. Součástí byla prezentace kovářské práce a výrobků, techniky Teplických obecních lesů, sokolníků se svými dravci ( velmi ochotní se zajímavými informacemi. Tématický plán učiva OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE PRIMA - osmileté studium UČ.OSNOVY č.j. 20 596/99-22 66 hod. ročně, 2 hod. týdně Základem hudební výchovy bude i nadále rozvíjení a posilování dosavadních hudebních schopností a dovedností, a to v rámci všech hudebních činností /zpěv, hra na nástroje, tanec, poslechová aktivita/ průběžně v jednotlivých. změny tempa a rytmu, dynamiky; využije polkový krok; propojuje vlastní pohyb s hudbou Soustředí se na poslech vybraných skladeb, nebo jejich částí; poslechem rozpozná některé smyčcové a dechové a klávesové nástroje Zajímá se o významné osobnosti české hudby (např.: B. Smetanu a A. Dvořáka); rozpozná krátk

předvede polkový krok a mazurku (chůzi dvoudobou) (rytmus, pochod, taneční krok)pohybově vyjádří hudbu, zpěv Hudebně pohybové činnosti TV Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4a 3/4 takt), taneční hry se zpěvem, jedn. lidové tance Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace s využitím tanečních kroků polkový krok Rytmické a kondiční gymnastické činnosti shudbou, tanec zná aktivně základní osvojované pojmy TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky Atletika. Tělesná výchova 7 zvládá základní techniku skoku do výšk a polkový krok - zná aktivně základní osvojované pojmy - umí upravit doskočiště, připravit start běhu, vydat povely pro start - uvědomuje si význam sportovních her - zvládá konkrétní hry se zjednodušenými. pravidly a využívá je - dovede zaznamenat výsledek utkání a Činnosti, krok pochodový, valčíkový a polkový -OVS - rozvoj smyslového vnímání,obecná kreativita -D, Vv - datové zařazení hudebních děl, emotivnost -EGS - vnímání evroé hudební kultury, prožitek. 7 7. - snaží se využívat správné pěvecké návyk Gymnastika rytmika tanec Mazurka Makarena Ptačí tanec Letkis valčíkový krok Rufus polkový krok hry vyučovací jednotka. Jazyk práce: čeština Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30

Krok (vojvoda) - Wikipedi

 1. TV - krok polkový a valčíkový Zařadí slyšenou hudbu do styl. období. Zpívá intonačně čistě a ryt-micky přesně. Poslechové činnosti Hudební hádanky Zpěv lidových písní Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby 1 Shrnutí učiva 6. ročníku
 2. ) V knize Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895 na straně 238 píše o polce a také jiných tancích hudební teoretik a skladatel Otakar Hostinský: Zajímavé jsou styky našich lidových tanců s tanečním uměním světovým, modním
 3. Jeť krok polky jen variantem někdejšího společenského tance écossaise (škotské), a hudba hraná k polce byla od začátku rázu umělého, v duchu tehdejší hudby společenské. Zde však to máme doloženo i zprávami historickými, (polkový krok se zdál tehdejším tanečníkům naopak velmi bohatý). Znalci tance si také.
 4. -předvede polkový a valčíkový krok, případně některý ze současných populárních tanců Činnosti pohybové Společenské tance Tv - Pohybové činnosti -předvede správné taktování k lidové písni a střídání dvoudobého a třídobého metra, zkusí správné taktování státní hymny Taktování, státní hymna, lidov
 5. Polkový krok -P vpřed-2x (trá lalala, trá lalala) - po4. Otočka v P.
 6. krok poskočný, polkový. Osvojuje si herní systémy ve hře. Osvojuje si herní činnosti jednotlivce. První pomoc v podmínkách TV Rytmické a kondiční formy učení - polkový krok Sportovní hry - vybíjená a její variace VÝTVARNÁ VÝCHOVA Seřazuje prvky vytvarované a barevné kompozice

polka - Centrum pre tradičnú ľudovú kultúr

TV: polkový a valčíkový krok, dramatizace hudby VV: barevné vyjádření pocitů a nálad PU: zvyky a tradice (Velikonoce) OSV - VIII. VDO - II. Formy: individuální a skupinové práce Písně dle vlastního výběru přizpůsobené lidovým tradicím (Velikonoce) Poslechové skladby Projekt: Abeceda Aktivita - lidové zvyky a tradic Odmítají i jen pouhý polkový krok v kroužku - výjimkou je. 29. října 2010 v 22:13 reagovat | smazat. Marie: Učím v 6. - 9. třídách ZŠ a chtěla jsem zkusit jednoduchou hudebně pohybovou improvizaci na vnímanou hudbu, některé didaktické hry s mírným pohybovým projevem - mám prostor pro pohyb ve třídě. Pokjud to ale.

cvičení s hudbou - tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem HV - valčíkový a polkový krok, některé lidové tance, spojení tance se zpěvem zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her organizace při TV (základní organizace prostoru a. jednoduše zatančí valčíkový i polkový krok, menuet, mazurku, sousedskou. opakuje jednoduché krokové variace, učí se je zapamatovat. zpěv obohacuje tanečně pohybovými prvky. zvládá vybrané rytmické a melodické útvary. hraje na rytmické či melodické nástroje Orffova instrumentáře, doprovází písně i zpěv ostatních. Umí několik lidových tanců, valčíkový a polkový krok Seznamuje se s nimi v pohybových hrách a průpravných kondičních cvičeních. Ví, že běhy, skoky a hody jsou vedle plavání nejvhodnějšími přirozenými činnostmi, které všestranně ovlivňují organismus žáka - opakuje po předvedení krok přísunný, poskočný, přeměnný, cval, krok polkový - zatancuje mazurku Rytmická a kondiční gymnastika Hv - rytmická cvičení Atletika - opakuje po převedení běžeckou abecedu - na povel odstartuje z polovysokého a nízkého startu - skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné noh

38TelVych SOS G 4leta - NUV

Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu. Celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí), rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost

Rodina | Málotřídní školaVdavky • Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na
 • Nadává mi sprostě.
 • Photoshop lineární přechod.
 • Balík z usa do čr clo.
 • Jsem student a nemám peníze.
 • Diy vlasy.
 • Entezopatie zápěstí.
 • Avionaut 9 36.
 • Walliská černonosá ovce.
 • Photomatix pro free download.
 • Základy fotografování kurz.
 • Kadeřnictví praha bez objednání.
 • Barvení plamene solemi kovů.
 • Dřezová skříňka ikea.
 • Olaf build.
 • Vycházková uniforma čsla.
 • Maďarsko vlajka.
 • Papa's restaurant cesky krumlov.
 • European tour 2019.
 • Oprava iphone.
 • Trichom fialky.
 • Volvo d3 d4 d5.
 • Dakota johnson partner 2018.
 • Crash testy 2018.
 • Film jack nicholson.
 • Povodně v čr 2019.
 • Konec 1. světové války.
 • Poker split.
 • Archaeopteryx glider price.
 • Image resizer.
 • Bruceloza.
 • Vred v uchu.
 • Owain yeoman filmy a televizní pořady.
 • Gta 5 cheats ps4 cz.
 • Otevření tranzistoru.
 • Brachypelma hamorii.
 • Biřmování přání.
 • Jak vyhledat staré zprávy na messengeru.
 • Úkzúz praha.
 • Loving pablo.
 • Částečné odbarvení fotografie aplikace.
 • Poesie.