Home

Přímá řeč pracovní list

Přímá řeč. Přímá řeč je textovým prostředkem k zachycení výpovědi či promluvy jednoho nebo více mluvčích.. Přímá řeč bývá uvozena uvozovací větou, která má informativní funkci.Přibližuje situaci, v níž byla promluva pronesena, seznamuje nás s autorem výpovědi, jeho postoji apod.. Při psaní textu rozlišujeme čtyři základní druhy přímé řeči Věta uvozovací, přímá řeč., lze využít v hodinách slohu - vypravování. Doplňovací cvičení lze vytisknout jako pracovní list Název: procvičovací cvičení - přímá řeč - dialogy Anotace: pracovní listy jsou určeny k procvičování probraného učiva Autor: Mgr. Soňa Patrochová Jazyk: Český Očekávaný výstup: rozpoznat věty uvozovací a napsat přímou řeč v textu Klíčová slova: přímá řeč, věta uvozovací, uvozovky Druh učebního. Dnes ještě vše procvičíte - otevřete si pracovní list, doplňte všechna znaménka, která chybí - tečky, otazníky, vykřičníky, čárky, dvojtečky, uvozovky. Rozhodni, kde budeš psát velké písmeno. Až budeš mít cvičení vypracované, porovnej vše s kontrolou. PRACOVNÍ LIST 9. tř. přímá řeč

PRAVIDLA - Jak se píše přímá řeč

 1. Přímá řeč - úkol k odevzdání . Dobrý den, během posledních hodin jste se seznámili s pravidly, která souvisejí se zápisem přímé řeči - už víte, co jsou uvozovací věty, jak převádět nepřímou řeč na přímou, kde psát velké počáteční písmeno, kde umístit uvozovky a další interpunkční znaménka
 2. PRACOVNÍ LIST Edgar Allan Poe: Havran Výňatek umlecký text přímá a nepřímá řeč), jazykové prostředky (spisovná a nespisovná čeština), tropy a figury (apostrofa, epifora, rým, personifikace), literárněhistorický kontext, kontext autorovy tvorb
 3. název, osnova, děj, časová posloupnost, přímá řeč, dějová slovesa PRÁCE VE DVOJICÍCH Pracovní list č. 2. Poskládejte lístečky správně podle toho, jak šel děj: • Před cukrárnou jsme zastavili a já zůstal venku hlídat kola. • Všechno bylo marné. Kolo se už nenašlo
 4. V prozaických textech vyčleňujeme základní promluvová pásma:. pásmo řeči vypravěče = autorská řeč; pásmo řeči postav = přímá řeč postav; Rozlišení pásma vypravěče (autora) a pásma postav (ti, co se baví, nebo vnitřní monolog) je základním znakem výstavby epického díla
 5. Pracovní list, který je inspirací a pomůckou k opakování slohového postupu vyprávěcího. -mezipředmětové vztahy ZSV, dějepis. Text: To bys čuměla, kolik lidí chodí s různýma úchylkama, hele, co člověk, to úchylka jiná, - důležitá je přímá řeč
 6. na stránkách školy bude pracovní list, který samostatně vyplníte, a ve čtvrtek si ho společně zkontrolujeme na online hodině . Čtvrtek . 1. 9. 1. 1. Online hodina ČJ mluvnice. téma: Skloňování zájmen. zkontrolujeme pracovní list ze středy a probereme skloňování zájmena . on (připravte si sešit ČJ - Š, D - budeme.
 7. Přímá řeč je vždy ohraničena uvozovkami a vyjadřuje, co přesně někdo říkal, křičel nebo klidně i šeptal. Je to doslovné přepsání jeho řeči. Pokud bychom přepisovali větu do komiksu, přímá řeč by byla tím, co by se objevilo v bublině

Téma hodiny Přímá a nepřímá řeč Označení VY_32_INOVACE_09_Přímá a nepřímá řeč Vyučující Mgr. Michal Oblouk Pracovní list slouží k práci s interaktivní tabulí. Žáci dopisují interpunkční znaménka. Pracovní list lze také vytisknout použití: psaní přímé řeči, kartičky k doplnění VYUŽITÍ MATERIÁLU: nácvik psaní přímé řeči doplnění vět s přímou řečí opis vět do sešitu OBSAH MATERIÁLU: kartičky pro zápis vět s přímou řečí, na jednom listu A4 je 8 kartiček 32 kartiček s přímou řečí na začátku věty (8 kartiček pro větu oznamovací, 8 kartiček pro větu rozkazovací, 8. Přímá řeč Anotace Pracovní listy k procvičování psaní přímé řeči, spisovatel J. Žáček, kultura mluveného projevu - jazykolamy. Autor Mgr. Oldřiška Hloušková Vzdělávací oblast Český jazyk - literatura Očekávaný výstup Žák se naučí psaní přímé řeči, převedení nepřímé řeči na řeč

Pracovní list je vhodný jako příprava z českého jazyka. Zdroje a použité materiály: 1. DYK, Viktor. Krysař , ISBN 80-86019-27-6 2. Text je protkán dialogy, přímá řeč jej oživuje. Repliky bývají poměrně krátké, úsečné, text vyvolává v čtenáři pocit napětí, atmosféra je plná náznaků a. Téma: Přímá řeč Žák si upev ňuje své znalosti o pravidlech pro psaní přímé řeči Autor: Petra Velebová Očekávaný výstup: Žák si procvi čí a upevní pravidla pro psaní p římé řeči Klí čová slova: Přímá řeč,uvozovky, velká písmena Druh u čebního materiálu: Pracovní list Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit vlastní myšlenky do současného světa. Vypravování zachycuje poutavým a napínavým způsobem děj. Každé vypravování by mělo mít uvedení do děje, zápletku, stupňování přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravován 22.-23.6. ČESKÝ JAZYK - opakovali jsme, přímá řeč. pracovní sešit 52/1,3; pracovní list - přepiš do čj-š; pracovní list - doplň čárky; MATEMATIKA - sítě těles, povrch krychle a kvádr

Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění Pracovní list ČJ 6 - PŘÍMÁ ŘEČ V čítance jste si na str. 24 četli ukázku PAVOUK z knihy Živočichopis od autora bajek Miloše Macourka. (Pokud jste zapomněli, znovu si ji přečtěte :) Vymyslete dle vlastní fantazie a zapište pomocí přímé řeči rozhovor mezi pavoukem a mouchou (6 - 12 vět) Přímá a nepřímá úměrnost - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová prosinec 2011 - únor 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Přímá řeč uvádí doslova řeč mluvčího. Věta uvozovací uvádí, kdo řeč pronesl. Může být před řečí přímou, za ní nebo je do ní vložena. Přímá řeč je obvykle na počátku a na konci ohraničena uvozovkami. Psaní uvozovek Uvozovky píšeme v textu po dvojtečce dole Například pro vnitřní monolog se nejčastěji používá neznačená přímá řeč, v moderní próze je tu hojná i řeč polopřímá; pro dialog je zase typická značená přímá řeč, ale vyskytuje se v něm i neznačená přímá řeč, např. A četníci naléhají: Kde byl včera Šuhaj? (Olbracht) II. JEDNOTLIVÉ FORMY ŘEČI. 1

Psaní teček za číslovkami řadovými - pracovní list do 18.11.doc (35 kB) Skloňování číslovek - pracovní list do 20.11.doc (30 kB) Přímá řeč - prezentace do pravopisných praktik.ppt (523.5 kB) Přímá řeč - cvičení.doc (34 kB) Přímá řeč - cvičení (řešení).doc (36.5 kB Přímá řeč - pravopis. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Spojovací výrazy, přímá řeč. Pracovní sešit 8, školní sešit. Připravte si vypracovaný úkol z minulého týdne PS str. 44/3. Bude společná kontrola. Úterý. 8. 12. Prac. list - nauka o slově. Vyplněný prac. list si připravte na online hodinu ve středu. Středa. 9. 12. Online hodina v 9.00. Vypracovaný prac. list. Přímá řeč - plakáty do třídy; Přímá řeč - dopiš věty; Druh materiálu: Kartičky, Výukový plakát, Výzdoba třídy. Druh činnosti 4. Kde je přímá řeč doplněna správně? a) Zdál se mi sen, řekl Petr že jsme jeli kamionem..

 1. Pracovní list je vhodný jako příprava zkoušky z českého jazyka. Zdroje a použité materiály: vypravováním příběhu. Obvykle mívá dvě složky - řeč autorskou (vypravěč) a promluvy jednotlivých postav. přímá řeč vypravování oživuje. Promluvy posta
 2. ZŠ Třebovská » Přímá řeč - interpunkc
 3. ZŠ Třebovská » Přímá řeč - úkol k odevzdán
 4. Co je Přímá, polopřímá a nevlastní přímá řeč? (promluvová
 5. www.zsliptal.c
 6. Jak psát přímou řeč - Moje čeština - Čeština na internetu

Přímá řeč - dopiš věty Lesy Nápadů

Přímá a nepřímá úměrnost pracovní list

 1. Prezentace aplikace PowerPoin
 2. Pravidla psaní značené přímé řeči : AS
 3. 9. třída - Základní škola Liptá
 4. Přímá řeč - pravopi
 5. Český jazyk TřídníStránky
 6. SADA - Přímá řeč Lesy Nápadů
 7. Test pro deváťáky z češtiny: Víte, kam patří čárka? - iDNES

Přímá a nepřímá řeč

Slovní druhy - procvič si poznávání - vhodné pro 3

#20 Anglický jazyk Samozřejmě, že jazyková škola Děčín Cambridge English

Reported Speech

 1. The Oxford 3000 Words - English Words List - Learn English Words
 2. Obsessed (2009) - Battle to be Queen Bee Scene (8/9) | Movieclips
 3. 100 základních anglických otázek pro trénink porozumění a rychlého reagování
 4. 3000 běžné anglické fráze
 5. The Shield
 6. Inzerát - Konkurz na moderátora Zpráv v českém znakovém jazyce
 7. VÍTĚZSTVÍ NAD SEBOU
 • Anémie.
 • Star wars technika.
 • Tesla cz.
 • Sádrokarton do koupelny cena.
 • Myoklonii.
 • Nový lidl čakovice.
 • Ck a 21.
 • Občanskoprávní vztah.
 • Ukradené vánoce tv program.
 • Vytvoření návrhu tetování online.
 • Cim krmit klokana.
 • Deliciously ella app.
 • Compact disc.
 • Drceni zlucovych kamenu.
 • Jak vypadat dobře muži.
 • Velké karlovice ubytování.
 • Program na popis fotek.
 • App inventor ios.
 • Amur pohlreich.
 • Fotoaparáty na video.
 • Nestea bez cukru.
 • Volvo d3 d4 d5.
 • Léčba akné laserem ostrava.
 • Osteoartróza ramenního kloubu.
 • Geocaching trackovatelné předměty.
 • Jak vytisknout dokument barevně.
 • Barva svatby 2018.
 • Rychlopas cena 2017.
 • Colorpoint koťata.
 • Interpunkce co to je.
 • Cestovni dvouvalec.
 • Ofs trutnov.
 • Jana hlaváčová.
 • Prostá funkce důkaz.
 • Robertsonská translokace 13 14.
 • Knihkupectví kanzelsberger.
 • Brachypelma hamorii.
 • Registr vozidel jižní čechy.
 • Tři mušketýři 2005.
 • Levná vlajka řecko.
 • Belgický obr divoce zbarvený.