Home

Fázový diagram třísložkové soustavy

Fázový diagram třísložkové soustavy Vypracovaný protokol - jenom vám doporučuji pořádně se optat svých vučujících na to, jak narýsovat ten trojúhelníkový diagram. Když jsem to viděla poprvé, přišlo mi to naprosto nepochopitelné:-D. za 2 banány. FÁZOVÝ DIAGRAM TŘÍSLOŽKOVÉ SOUSTAVY vypracovaný protokol na FÁZOVÝ DIAGRAM TŘÍSLOŽKOVÉ SOUSTAVY. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících.. Fázový diagram. Všechna tři skupenství, jejich rovnovážné stavy a jednotlivé změny skupenství lze znázornit a popsat v tzv. fázovém diagramu dané látky. Fázový diagram je zobrazen na obr. 70 a se skládá ze tří křivek (křivka syté páry), (křivka tání) a (křivka sublimace).. Body křivky tání znázorňují různé rovnovážné stavy, v nichž se vyskytuje pevné. Fázový diagram Všechna tři skupenství, jejich rovnovážné stavy a jednotlivé změny skupenství lze znázornit a popsat v tzv. fázovém diagramu dané látky. Fázový diagram je zobrazen na obr. 70 a se skládá ze tří křivek (křivka syté páry), (křivka tání) a (křivka sublimace) Fázový diagram jednosložkové soustavy: Ckritický stav látky (TC, pC) - v kritickém stavu nelze rozeznat jednotlivé fáze (kapalinu a plyn) 1. plynná fáze 2. kapalina 3. pevná fáze c12 křivka vypařování c23 křivka tání c12 sublimační křivka T r trojný bod látky p T 1 3 c13 c12 c23 Tr 2 C TC 2 p V 1 ps pC C.

•jednosložkové soustavy -fázový diagram •trojný bod vody vs. koexistence ledu, vody a páry při tání ledu v přírodě - POZOR - vícesložková soustava - vzduch nikoli čistá vodní pára •různé tuhé fáze - jejich koexistence a přeměn FÁZOVÝ DIAGRAM Fázový diagram - je grafické znázornění závislosti teploty na tlaku, - je graf, v němž každý bod roviny znázorňuje určitý stav látky při zvolené termodynamické teplotě T a tlaku p, graf, v němž jsou znázorněny křivky tání a syté páry a sublimační křivka. kSP - křivka syté páry kT - křivka tání kS - křivka sublimace Fázový diagram. Fázorový diagram. Fázor je rotující orientovaná šipka umístěná v počátku soustavy souřadné, jejíž velikost udává amplitudu veličiny a průmět konce do svislého směru (y - ová souřadnice konce fázoru) udává hodnotu veličiny v příslušném okamžiku Tomuto případu odpovídá fázový diagram schematicky uvedený na obr. 12.2f. Jednotlivé typy fázových diagramů uvedených na obr. 12.2 vykazují např. následující systémy: a voda - benzen - ethanol při 25 °C, b nitrobenzen - methanol - iso-oktan při 10 °C, c benzen - 1-butanol - voda při 25 °C třísložkové (ternární), pro vícesložkové soustavy nelze sestrojit diagram, ale je možné je nahradit diagramy s jednou nebo více konstantními složkami (např. kvaziternární diagram pro čtyřsložkovou soustavu s jednou konstantní složkou)

Na obrázku je znázorněn trojúhelníkový fázový diagram tak, jak bývá uváděn v literatuře. Jedná se soustavu dvou solí (složky A a B) a rozpouštědla (složka C). Pro následující varianty celkového složení soustavy popište, jak bude soustava vypadat (tzn. kolik bude mít fází a jakých) a vypočtěte, kolik bude mít. Studovat fázové chování třísložkové soustavy chloroform-voda-kyselina octová a sestrojit její fázový diagram. Teorie: Chování třísložkové kapalné směsi obvykle závisí na vzájemném chování vždy dvou složek dané směsi. Soustavu lze charakterizovat fázovým diagramem Pod pojmem fázový diagram rozumíme graf, z něhož lze určit, v jaké fázi nebo fázích se systém nachází za dané teploty, tlaku a celkového složení systému. Existují různé typy fázových diagramů. V zásadě je členíme podle počtu složek v systému

Materiál Fázový diagram třísložkové soustavy - Primát

Fázový diagram si lze představit jako vícerozměrný geometrický útvar, ve kterém se vynášejí fázové asociace vzhledem ke stavovým veličinám (nejčastěji tlak, teplota, složení nebo aktivita). Do takových diagramů se vynášejí pouze rovnovážné fázové asociace Diagram (přibližným synonymem je graf) je strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech.Diagram nebo graf a názvy jejich součástí jsou v mnoha případech také. - Složení třísložkové soustavy udané bodem Y určíme tak, že bodem Y vedeme rovnoběžky se stranami trojúhelníku a průsečíky těchto rovnoběžek se stranami vymezují úsečky udávající složení soustavy (x A +x B +x C = 1 nebo 100%)

Materiál FÁZOVÝ DIAGRAM TŘÍSLOŽKOVÉ SOUSTAVY - Primát

 1. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie CVIENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. Hrbáč, L. Kvítek, T. Nevěčná, Olomouc 2013
 2. Obr. 20-23: Fázový diagram soustavy NaCl - voda. Bod E je tzv. kryohydratický (eutektický) bod. Obr. 20-24: Zjednodušený fázový diagram (Gibbsův trojúhelník) třísložkové soustavy \(\ce{Na2O-SiO2-H2O}\). Konstantní teplota a tlak. Obr. 21-1: Typy systémů z hlediska jejich interakce s okolím
 3. Pomocí metod a zařízení byl stanoven fázový diagram třísložkové soustavy bionafta-metanol-voda-teplota a zjištěn průběh konod pro teploty od 25°C do 65°C a atmosférický tlak. Show full item record. Files Size Format View; There are no files associated with this item
 4. View Protokol_3_4.3.2019.pdf from KFC/FCC 101 at Palacký University, Olomouc. Kateřina Páleníčková Ch-Bi, 2. ročník 4.3.2019 Protokol č. 3 Téma: Fázový diagram třísložkové
 5. Fázový diagram třísložkové soustavy. Vodivostní stanovení rovnovážné konstanty elektrolytické disociace slabého elektrolytu. Stanovení tepelné kapacity kalorimetru a spalného tepla paliv. Hodnocení obsahové a formální úrovně protokolů, zápočet

Fázový diagram :: ME

Třísložkové soustavy Nernstův rozdělovací zákon c1 koncentrace složky 3 v rozpouštědle 1 c2 koncentrace složky 3 v rozpouštědle 2 K Nenstův rozdělovací koeficient K je závislý na teplotě. Trojúhelníkové diagramy. Trojúhelníkové diagramy. p/Pa Fázový diagram vody 2 3 105 4 1 T/K 273,15 273,16 37 školní vzdělávací program (švp) analýza potravin Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: 29-42-M/01 Analýza potravin Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denního studia Typ školy: státní škola Ředitel: Ing A - Žádost o akreditaci - základní evidenční údaje (bakalářské a magisterské SP) Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta st. doba titul Název studijního programu Geologie STUDPROG N1201 2 roky Mgr. Původní název SP Geologie platnost předchozí akred.10. 11. 2012 Typ žádosti udělení akreditace prodloužení. 7 PŘEDMLUVA Tato Sbírka příkladů a úloh z fyzikální chemie přináší výpočetní materiál ke kurzu fyzikální chemie v rozsahu, jak se přednáší na přírodovědných a chemických fakultách českých vysokých škol. Rozdělení do kapitol zde uvažovaného materiálu odpovídá členění běžných kurzů daného předmětu (předpokládá se, že stavba atomů a molekul.

Fázový diagram - J

 1. Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN . Kód a název oboru: 29-42-M/01 Analýza potravin Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouško
 2. Zápisy do sešitu - 11
 3. Termodynamika Fázových Přeměn - Rovnovážné a Entalpické
 4. 10.9.3 Rovnováha třísložkovém systému pevná látka + pevná ..

Obecná chemie Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit

 1. 8. Fázové rovnováhy, fázový diagram jednosložkové soustavy
 2. Fyzikální chemie 2 Katedra fyzikální chemi
 3. Fázový diagram Eduportál Techmani
 4. 6.5. Fázové diagramy - Masaryk Universit
 5. Diagram - Wikipedi
 6. Fázové rovnováhy v systémech bionafta, řepkový olej

Protokol_3_4.3.2019.pdf - Kateřina Páleníčkov Ch-Bi 2 ..

 1. 619-2001/03 - Fyzikální chemie (FCH
 2. 619-2001/01 - Fyzikální chemie (FCH
 3. COR
 4. PPT - F ázové rovnováhy PowerPoint Presentation, free

školní vzdělávací program (švp) analýza potravin - Stolní

 1. Požadované podklady pro posuzování žádostí o akreditace
 2. Sbírka příkladů a úloh z fyzikální chemie - PD
 3. EO

Ei tuloksia

YouTube Music

Pikanäppäimet

 • Obsah ve wordu 2016.
 • 1984 book online.
 • Hydraulický válec dvojčinný bazar.
 • Artropatie příznaky.
 • Zavážecí loďka shark.
 • Psí útulek západní čechy.
 • Král pohárů.
 • G eazy alba.
 • Photoshop vyplnit barvou.
 • Denisa bila instagram.
 • Macaulay culkin wiki.
 • Bolest hlavy nervového původu.
 • Alcaplast žlab ke stěně.
 • Skrabla jsem miminko.
 • Perudžia.
 • Excel online editor.
 • Unico box 250.
 • Minigolf praha 7.
 • Sedm smrtelných hříchů.
 • Electric car manufacturer.
 • Brokové náboje rozdělení.
 • T mobile logo.
 • Eclipse wiki.
 • Jak správně lonžovat koně.
 • Proc nevodit dite za ruce.
 • Sia wiki.
 • Jak kombinovat potraviny.
 • Čínské sladkosti.
 • Ubytování staré město praha.
 • .44 magnum.
 • Nike store praha.
 • Kávové kapsle.
 • Ak 47 dekorace.
 • Podkožní akné po vysazení antikoncepce.
 • Mapa schonbrunn.
 • Temná věž knihy.
 • Ubuntu cli hardware info.
 • Debby ryan riptide.
 • Kolo je kolo a kolem zůstane.
 • Paragraf 274 odstavec 1 trestního zákoníku.
 • Prepocet eur gbp.