Home

Osteomalacie wikipedia

Oncogenic osteomalacia - Wikipedia

Oncogenic osteomalacia. Oncogenic osteomalacia also known as oncogenic hypophosphatemic osteomalacia, is an uncommon disorder resulting in increased renal phosphate excretion, hypophosphatemia and osteomalacia. It may be caused by a phosphaturic mesenchymal tumor Křivice neboli rachitida (rachitis) je onemocnění dětí, vyvolané nedostatkem vitaminu D.Bývá způsobena nedostatečnou výživou, tedy výživou chudou na tento vitamin, ale také nedostatkem slunečního záření, jehož pomocí dovede tělo tvořit z některých látek vitamin Osteomalacie znamená úbytek anorganické složky kostní hmoty v dospělosti, množství osteoidu je zachováno. Srovnej: osteoporóza, rachitis. Odkazy Související články. Rachitis; Použitá literatura Již zmíněná osteomalacie představuje měknutí, zeslabování a demineralizace kostí u dospělých v důsledku nedostatku vitaminu D.Pokud k tomuto stavu dojde u dětí, označuje se to jako rachitida neboli křivice. Vývoj a růst kostí vyžadují dostatek vápníku a fosforu ve stravě. Jejich vstřebávání je ovšem nemožné bez.

Křivice - Wikipedi

Rickets is a disease that happens in young children. It happens in children who do not get enough vitamin D and calcium.It causes larger spaces inside bones, and makes them dry, like sponges.It can make the legs curve toward each other (so the knees touch) or away from each other.. Rickets in adults is called osteomalacia.. The word rickets comes from the Greek word rhakhis, which means spin Křivice (rachitida) je metabolické onemocnění kostí mladých ptáků způsobené nedostatečnou mineralizací kostní tkáně; u dospělých ptáků hovoříme o osteomalacii, kdy dochází k postupnému odvápnění kostí.Příčinou rachitidy/ osteomalacie nejčastěji bývá nedostatek vitamínu D, vápníku, fosforu, manganu a cholinu v krmivu.Za predispoziční faktory se považují. osteomalacia (countable and uncountable, plural osteomalacias) ( medicine ) A softening of adult bones due to inadequate mineralization ; the adult equivalent of rickets Related terms [ edit Osteomalácie je měknutí kostí, které může vést k závažným zdravotním komplikacím, jako jsou zlomeniny nebo deformity kostí. V článku se dozvíte co je osteomalácie, jaké jsou její příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, možné komplikace a rozdíl mezi osteomalácií a osteoporózou

Osteomalacie - WikiSkript

Osteomalacia caused by inadequate sun exposure or a diet low in vitamin D often can be prevented by getting enough vitamin D. Eat foods high in vitamin D. Foods naturally rich in vitamin D include oily fish (salmon, mackerel, sardines) and egg yolks. Also look for foods fortified with vitamin D, such as cereal, bread, milk and yogurt.. Osteomalacia is bone softening due to insufficient mineralization of the osteoid secondary to any process that results in vitamin D deficiency or defects in phosphate metabolism: high remodeling rate: excessive osteoid formation with normal/litt.. Osteoporosis is the weakening of bones in the body. It is caused by lack of calcium deposited in the bones. This lack of calcium causes the bones to become brittle. They break easily. Side effects include limping. Some symptoms late in the disease include pain in the bones, bones breaking very easily and lower back pain due to spinal bone fractures. It is more likely for a woman to get.

Osteoporóza a osteomalacie CelostniMedicina

Osteomalacia is a disorder most commonly caused by vitamin D deficiency. This results in insufficient calcium uptake by bones in developing children. Other cause Osteomalacia is the softening of the bones caused by defective bone mineralization secondary to inadequate levels of available phosphate and calcium, or because of overactive resorption of calcium from the bone which can be caused by hyperparathyroidism (which causes hypercalcemia).Osteomalacia in children is known as rickets, and because of this, use of the term osteomalacia is often.

Ostéomalacie - Wikimonde

Osteomalacia is due to impaired bone mineralization. The deficiency may be from one of many causes including lack of sun exposure, poor nutritional intake, low levels of phosphate, abnormal vitamin D metabolism or drug induced bone mineralization. Vitamin D deficiency in older adults is the most common cause of osteomalacia.. Clinical Presentatio Osteomalacia - Wikipedia, the free encyclopedia. Osteomalacia is the softening of the bones caused by deactivated bone mineralization primary to adequate levels of available phosphate and calcium, or because of over weight body resorption of calcium from the intestine of the body which can be caused by hyperparathyroidism (which causes hyperca

Rickets - Simple English Wikipedia, the free encyclopedi

Osteomalacia Osteomalacia (soft bones) This booklet provides information and answers to your questions about this condition. Arthritis Research UK booklets are produced and printed entirely from charitable donations. Osteomalacia is a condition which affects the skeleton. It's often, bu Translations of osteomalacia from English to French and index of osteomalacia in the bilingual analogic dictionar Although a bone biopsy is accurate in detecting osteomalacia, it's rarely needed to make the diagnosis. More Information. X-ray; Treatment. Fortunately, getting enough vitamin D through oral supplements for several weeks to months can cure osteomalacia. To maintain normal blood levels of vitamin D, you'll likely have to continue taking the. Já, autor tohoto díla, jej tímto uvolňuji jako volné dílo, a to celosvětově. V některých zemích to není podle zákona možné; v takovém případě: Poskytuji komukoli právo užívat toto dílo za libovolným účelem, a to bezpodmínečně s výjimkou podmínek vyžadovaných zákonem

Osteomalacia in children is known as rickets, and because of this, use of the term osteomalacia is often restricted to the milder, adult form of the disease. Signs and symptoms can include diffuse body pains, muscle weakness, and fragility of the bones. In addition to low systemic levels of circulating mineral ions necessary for bone and. Osteomalacia starts as aches and pains insidiously, in lumbar spine and thighs spreading later to arms and ribs. Pain is non-radiating symmetrical and accompanied by tenderness in the involved bones. Proximal muscles are weak and there is difficulty in climbing upstairs and getting up from squatting position Osteomalacia is the name of a condition where bones become soft and weak. This means they can bend and break more easily than normal. The most common cause is not having enough vitamin D.. Rickets is the name of a similar condition that affects children Osteomalacia is a weakening of the bones. Problems with bone formation or the bone-building process causes osteomalacia. This condition isn't the same as osteoporosis. Osteoporosis is a.

os·te·o·ma·la·ci·a. (os'tē-ō-mă-lā'shē-ă) Disease in adults characterized by a gradual softening and bending of bones with varying severity of pain. Synonym(s): adult rickets. [osteo-+ G. malakia,softness] Medical Dictionary for the Dental Professions © Farlex 2012 A symptom (from Greek σύμπτωμα, accident, misfortune, that which befalls, from συμπίπτω, I befall, from συν- together, with and πίπτω, I fall) is a departure from normal function or feeling which is apparent to a patient, reflecting the presence of an unusual state, or of a disease.A symptom can be subjective or objective Osteomalacie D should always be administered in conjunction with calcium supplementation as the pair work together in the body since most of the consequences of vitamin D deficiency are osteomalacie result of impaired mineral ion homeostasis

Osteomalacia is a metabolic bone disease characterized by incomplete mineralization of the underlying mature organic bone matrix (osteoid) following growth plate closure in adults. In contrast, rickets is a metabolic bone disease characterized by defective mineralization of the epiphyseal growth plate cartilage in children, resulting in. osteomalacia. ( ˌɒstɪəʊməˈleɪʃɪə) n. (Pathology) a disease in adults characterized by softening of the bones, resulting from a deficiency of vitamin D and of calcium and phosphorus. [C19: from New Latin, from osteo- + Greek malakia softness] ˌosteomaˈlacial, osteomalacic adj Axial osteomalacia - Wikipedia. CLEP. b. ISSN X. Bibcode doi . In Jameson JL De Groot LJ Kretser DM al eds. Burckhardt . September. Over time extra acid in your body fluids can slowly dissolve bone. Endocrine disorders that can induce bone loss include Cushing syndrome hyperthyroidism hypothyroidism diabetes mellitus type and acromegaly adrenal. osteomalacia[¦äs·tē·ō·mə′lā·shə] (medicine) Failure of bone to ossify due to a reduced amount of available calcium. Also known as adult rickets. Osteomalacia a bone disease that is manifested by softening and deformity of bone as a result of disturbances in mineral metabolism; usually, the depletion of calcium salts, phosphoric acid, and. Osteomalacia is a disease characterized by the softening of the bones caused by impaired bone metabolism primarily due to inadequate levels of available phosphate, calcium, and vitamin D, or because of resorption of calcium. The impairment of bone metabolism causes inadequate bone mineralization.Osteomalacia in children is known as rickets, and because of this, use of the term osteomalacia.

Rachitida ptáků - Wikipedi

Osteomalacia is the softening of the bones caused by impaired bone metabolism primarily due to inadequate levels of available phosphate, calcium, and vitamin D, or because of resorption of calcium. The impairment of bone metabolism causes inadequate bone remineralization. Osteomalacia in children is known as rickets, and because of this, use of. Osteomalacia è disponibile in altre 33 lingue. Torna a Osteomalacia. Lingue. Bahasa Indonesia; bosanski; català; Cymraeg; Deutsch; English; español; euskara; françai Osteomalacia is a see also of rickets. As nouns the difference between osteomalacia and rickets is that osteomalacia is (medicine) a softening of adult bones due to inadequate mineralization; the adult equivalent of rickets while rickets is (pathology) a disorder of infancy and early childhood caused by a deficiency of vitamin d, causing soft bones Osteomalacia in animals is manifested clinically by a decreased and unusual appetite, during which the animal exhibits pica and eats inedible objects. Other symptoms are emaciation and lowered productivity, lameness, loose teeth, sluggishness, curvature or sagging of the spinal column, and bone fractures

osteomalacia - Wiktionar

 1. Os te*o*ma*la ci*a, n. [NL., fr. Gr. oste on bone + ? softness.] (Med.) A disease of the bones, in which they lose their earthy material, and become soft, flexible, and distorted. Also called {malacia}. [1913 Webster
 2. (o sté o ma la sie) s. f. Ramollissement des os. ÉTYMOLOGIE Ostéo..., et terme grec signifiant molless
 3. o·ste·o·ma·la·cì·a s.f. TS med. malattia scheletrica, caratterizzata da rammollimento delle ossa con produzione di deformità, astenia muscolare e tetania, provocata da perdita di sali di calcio e di fosforo nella matrice glicoproteica, che s
 4. translation - osteomalacia report a problem. osteomalacia (n.) kemik yumuşaması. Advertizing translation - osteomalacia (Wikipedia) Osteomalacia. Osteomalazi
 5. Osteomalacia Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo: non costituiscono e non provengono né da prescrizione né da consiglio medico. Wikipedia non dà consigli medici: leggi le avvertenze
 6. Pierer's Universal-Lexikon. Osteomalacie. Erläuterung Übersetzun

n. softening of the bones, often through a deficiency of vitamin D and calcium. Derivatives: osteomalacic adj. Etymology: mod.L (as OSTEO , Gk malakos soft Osteomalacia estas la moligado de la ostoj kaŭzitaj de difektita ostmetabolo ĉefe pro neadekvataj niveloj de havebla fosfato, kalcio, kaj D-vitamino, aŭ pro absorbado de kalcio. La kripliĝo de ostmetabolo kaŭzas neadekvatan ostmineraligadon.Osteomalacia en infanoj estas konata kiel rakito, kaj pro tio, uzo de la esprimo osteomalacia ofte estas malvastanima al la pli milda, plenkreska. Define tumor-induced osteomalacia. tumor-induced osteomalacia synonyms, tumor-induced osteomalacia pronunciation, tumor-induced osteomalacia translation, English dictionary definition of tumor-induced osteomalacia Synonyms for osteomalacia in Free Thesaurus. Antonyms for osteomalacia. 3 words related to osteomalacia: malacia, demineralisation, demineralization. What are synonyms for osteomalacia Osteomalacia: Wikipedia, the Free Encyclopedia [home, info] Osteomalacia: Online Plain Text English Dictionary [home, info] osteomalacia: Webster's Revised Unabridged, 1913 Edition [home, info] osteomalacia: Rhymezone [home, info] Osteomalacia: AllWords.com Multi-Lingual Dictionary [home, info] osteomalacia: Free Dictionary [home, info

Co je osteomalácie, jaké jsou její příčiny, příznaky

Contextual translation of ostéomalacie into English. Human translations with examples: osteomalacia, adult rickets, osteomalachia, malacia; bone, osteomalacosis noun A softening of adult bones due to inadequate mineralization; the adult equivalent of ricket

Osteomalacie - Osteomalacia - qaz

 1. da.wikipedia.or
 2. Osteomalacia: Bone disease, causes, symptoms, treatmen
 3. pl.wikipedia.or
 4. Wikipedia

Osteomalacia - Symptoms and causes - Mayo Clini

 1. Osteomalacia Radiology Reference Article Radiopaedia
 2. Osteoporosis - Simple English Wikipedia, the free encyclopedi
 3. Osteomalacia information from Wikipedia - RightDiagnosis
 4. Osteomalacia: Video, Anatomy, Definition & Function Osmosi
 5. Osteomalacia - Physiopedi
 6. Osteomalacia - Wikipedia, the free encyclopedia on Meducatio

Translation of osteomalacia in French English-French

 1. Osteomalacia - Diagnosis and treatment - Mayo Clini
 2. Soubor:Calcitriol.svg - Wikipedi
 3. Osteomalacia The Encyclopedia of World Problem
 4. Osteomalacia - McGill University School of Computer Scienc
 5. Osteomalacia Causes, symptoms, treatment Versus Arthriti
 6. Osteomalacia: Causes, Symptoms, and Diagnosi
Pagetova choroba – WikiSkripta

Osteomalacia definition of osteomalacia by Medical

 1. Symptom - Wikipedia
 2. Osteomalacie Eboo
 3. Osteomalacia - Symptoms, diagnosis and treatment BMJ
 4. Osteomalacia - definition of osteomalacia by The Free
 5. Osteomalacia wiki Blo
 6. Osteomalacia Article about Osteomalacia by The Free
 • Prodám kolo sobi 20.
 • Hologram wiki.
 • Křídový papír do tiskárny.
 • Nákaza trailer.
 • Kdo je marie feryna.
 • Odčervení koček spot on.
 • Bosch vysokotlaký čistič.
 • Sleď cena.
 • Branding seznam.
 • Záloha iphone na jiný disk.
 • Švihadlo.
 • Dětský domov klatovy.
 • Rocni dite nerozumi.
 • Barakuda ryba.
 • Oak island the money pit.
 • Válka revue speciál.
 • Zelená karta rakousko.
 • Pražská veteraniáda 2017.
 • Popraskaná zubní sklovina.
 • Mezistřešní žlab.
 • Meatfly praha.
 • Elektronické klávesy yamaha.
 • Revalid šampon benu.
 • Slaný dort praha.
 • Dance perfect.
 • Daniel radcliffe 2018.
 • Průtok řeky.
 • Zateplené holínky detske.
 • Khloe kardashian weight loss.
 • Kino zbraslav.
 • Bylinářství grešík v jilské.
 • Ceny bytů brno 2017.
 • Produkce co2 při výrobě elektřiny.
 • Delonghi dedica ec.
 • Šatní skříň bazar.
 • Prodám hliníkové bočnice.
 • Tristan tzara básně.
 • Pomazánka z lučiny a sušených rajčat.
 • Totaljerkface.
 • Zákon o rodině společné jmění manželů.
 • Sluchátka razer kraken usb.