Home

Násobení zlomků

Násobení zlomků (když nelze krátit), (příklady k procvičení) Násobení zlomků (když lze krátit), (příklady k procvičení) Dělení zlomků (když nelze krátit), (příklady k procvičení) Dělení zlomků (když lze krátit), (příklady k procvičení) Převádění zlomků ze základního tvaru na smíšené číslo Při násobení dvou zlomků se vzájemně násobí členy v čitateli a členy ve jmenovateli. Postup při násobení zlomků je tedy jednodušší než při sčítání a odčítání. Konečný výsledek tvoří čísla, která se už nedají dále vzájemně krátit Násobení zlomků (když lze krátit) - příklady. 20 řešených příkladů na násobení zlomků (když lze krátit) Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny Násobení zlomků si můžeme představit skrze čokoládu. Pokud násobíme \frac45\cdot \frac23 je to jako bychom brali čtyři z pěti sloupečků a dva ze tří řádků. Kolik čtverečků čokolády takto vezmeme? Osm z patnácti, tedy \frac{8}{15}.. Při násobení zlomků tedy prostě vynásobíme čitatele prvního zlomku a čitatele druhého zlomku a dostaneme výsledný čitatel. • Násobení zlomků - příklad - kalkulátor • - kalkulátor zlomků a příklad - matematika. Posunout na obsah. home » zakladni skola » zlomky nasobeni Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky. Do textboxů zadejte tvar příkladu, který chcete vypočítat a zmáčkněte OK. x = 8: 1: 18

Násobení zlomků Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší Násobení zlomků je velice jednoduché: V tomto případě násobíme čitatele mezi sebou a jmenovatele mezi sebou. Podivejme se na následující příklad: \frac{5}{24} × \frac{5}{8}=\frac{5×5}{24×8}=\frac{25}{192} U násobení zlomků se často setkáváme s krácením. Krácením totiž můžeme předejít tomu, že násobíme mezi. Příklady použití: • sčítání zlomků: 2/4 + 3/4. • odčítání zlomků: 2/3 - 1/2. • násobení zlomků: 7/8 * 3/9. • dělení zlomků: 1/2 : 3/4. • umocnění zlomků: 3/5^3. • umocnění na zlomek: 16 ^ 1/2. • sčítání zlomků a smíšených čísel: 8/5 + 6 2/7. • dělení celého čísla a zlomků: 5 ÷ 1/2

Násobení zlomků. Vynásobíme čitatele s čitatelem a jmenovatele s jmenovatelem: Před vynásobením provedeme výhodné krácení, abychom nepočítali se zbytečně velkými čísly: Dělení zlomků, převrácený zlomek Při dělení zlomků využíváme převrácených zlomků.. Násobení a dělení zlomků, Mgr. M. Ševčíkov Násobení zlomků. V případě násobení je možné výrazy krátit nejen v rámci jednoho zlomku, ale i křížem v obou zlomcích - tedy čitatel prvního zlomku se jmenovatelem zlomku druhého (a obráceně), jak je znázorněno na následujícím příkladu 1.6. Násobení zlomků a) Násobení zlomku přirozeným číslem Zlomek vynásobíme přirozeným číslem tak, že tímto číslem vynásobíme čitatele a jmenovatele opíšeme. Využití: Např. při výpočtech sedmi devítin ze 16, počtu minut rovnajících se třem desetinám hodiny, b) Násobení zlomku zlomke Násobení. Násobení zlomků je intuitivně stejné jako násobení čísel. Při násobní zlomků se násobí jak čitatelé tak jmenovatelé. 2 3 × 5 8 = 10 24. Po násobení zlomků je dobré se jej vždy pokusit převést na základní tvar

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Rozšiřování zlomků je násobení čitatele i jmenovatele stejným číslem (mimo nuly). Výsledkem takového násobení je zlomek, který se rovná původnímu zlomku. 4 (4 · 2) 8. rozšíříme dvěmi = = 6 (6 · 2) 12 = = Důvodem rozšiřování zlomků je nejčastěji snaha zlomek převést na společného jmenovatele Násobení zlomků - Vysvětlení látky. Zlomek násobíme zlomkem tak, že násobíme čitatele prvního zlomku čitatelem druhého zlomku a jmenovatele prvního zlomku jmenovatelem druhého zlomku

Při násobení zlomků tedy prostě vynásobíme čitatele prvního zlomku a čitatele druhého zlomku a dostaneme výsledný čitatel, podobně pro jmenovatele: \frac{a}{b}\cdot \frac{c}{d} = \frac{a\cdot c}{b\cdot d}. Pokud si chceme ušetřit násobení velkých čísel, můžeme zlomky krátit, a to i do kříže. Příklady Postup pro dělení zlomků, který je ilustrovaný na příkladech. Při dělení dvou zlomků se nejprve druhý zlomek převrátí a operace dělení se mění na násobení.A dále postupujeme jako při násobení dvou zlomků, kde se vzájemně násobí členy v čitateli a členy ve jmenovateli Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 - procvičení násobení a dělení zlomků Násobení zlomků Výsledek násobení dvou zlomků je 9 3/5. Pokud je jeden ze zlomků 9 3/7, najděte druhý zlomek. Rozdíl a podíl Pokud se podíl 8/13 a 2 odečte od výsledku násobení 1 3/4 a 8/21, jaký je rozdíl? Úloha 4 Úloha se zlomky: V bazénu je 8 drah, ale jednu čtvrtinu z nich mají potápěči

Násobení zlomků (když lze krátit) - e-Matematika

2.2.19 Násobení zlomk ů III Předpoklady: 020219 Př. 1: Které s následujících výpo čtů jsou špatn ě? Pro č? a) 2 6 3 5 15 ⋅ = b) 1 5 5 4 3 12 ⋅ = c) 1 3 9 3 7 21 ⋅ = d) 3 7 3 7 ⋅ = a) 2 6 3 5 15 ⋅ = : špatn ě. Tím, že máme 2 5 vícekrát (t řikrát) se nezm ění velikost dílk ů, ale pouze jejich po čet ⇒ 2 6. Násobení zlomků Protože při násobení platí komutativní zákon, můžeme při krácení do kříže krátit vzájemně mezi všemi zlomky. 1 5 1 2 3 2 Nejdříve s výhodou zlomky vykrátíme, abychom předešli počítání s velkými čísly. Poté vynásobíme zvlášť čitatele a zvlášť jmenovatele Tak je velmi snadné odvodit princip násobení zlomků. Př. 2: Najdeš princip jakým se násobí zlomky? Lépe je to vidět, když si přepíšeš zlomky pěkně pod sebe. 3 * 2 = 3/1 * 2/1 = 6/1 = 6 7 * 1/5 = 7/1 * 1/5 = 7/5 3 * 2/5 = 3/1 * 2/5 = 6/5 5 * 4/7 = 5/1 * 4/7 = 20/7. Pokud tě stále nic netrklo, podívej se zde. Zapamatovat si. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Násobení zlomků - postup, příklady a vide

Násobení zlomků Zlomek násobíme zlomkem tak, že součin čitatelů lomíme součinem jmenovatelů, tj. čitatele násobíme čitatelem a jmenovatele jmenovatelem. Dělení zlomků Dělit zlomkem znamená násobit k němu převráceným číslem Opakování písemného násobení a dělení, pamětné počítání zde. Náhled listu zde.: Opakování písemného násobení a dělení, pamětné počítání a zaokrouhlování zde. Náhled listu zde.: Opakování písemného násobení a dělení, pamětné počítání a zaokrouhlování 2 zde. Náhled listu zde. Znázornění násobení zlomků a celých čísel K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Kvíz 6. Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 200 bodů mistrovství. Začít kvíz 2.2.17 Násobení zlomk ů I Předpoklady: 020216 Pedagogická poznámka: Násobení zlomk ů jsem se p ůvodn ě pokusil zavést v jedné hodin ě, ale takto p řipravená p ůvodní hodina se ukázala naprosto nepr ůchozí. Pou čen tímto nezdarem jsem d ělení rozd ělil do t ří hodin a zavádím postupn ě násobení zlomku

A když víme jak převést celé číslo na zlomek. Tak je velmi snadné odvodit princip násobení zlomků. Př. 2: Najdeš princip jakým se násobí zlomky? Lépe je to vidět, když si přepíšeš zlomky pěkně pod sebe. 3 * 2 = 3/1 * 2/1 = 6/1 = 6. 7 * 1/5 = 7/1 * 1/5 = 7/5. 3 * 2/5 = 3/1 * 2/5 = 6/5. 5 * 4/7 = 5/1 * 4/7 = 20/7 Násobení zlomků 3 - příklady Mgr. Veronika Pluhařová září - listopad 2011 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Násobení zlomk ů: Zlomky zkrátíme (9 a 6 m ůžeme zkrátit 3). Vynásobíme zvláš ť čitatele a zvláš ť jmenovatele. 2) Vynásobte: a) 20 11 5 6 ⋅ d) 36 28 96 74 ⋅ b) 18 4 9 3 ⋅ e) 500 265 270 125 ⋅ c) 25 12 17 8 ⋅ f) 423 333 362 214 ⋅ Násobení smíšeného čísla a zlomku Smíšené číslo p řevedeme na zlomek

Násobení a dělení zlomků. Na začátku jsme sčítali jednu osminu a jednu osminu, teď si je zkusíme mezi sebou vynásobit: Násobení je lehké, stačí mezi sebou vynásobit čitatele a jmenovatele jednotlivých zlomků. Při násobení můžeme zlomky krátit mezi sebou Násobení a dělení zlomků. Násobení a dělení zlomku je věnován tento článek. A procvičit si jej můžete v těchto aplikacích: Násobení zlomků - výuková aplikace. Dělení zlomků - výuková aplikace Seřazení dvou zlomků s pomocí násobení do kříže Seřazení zlomků větších než 1 Související články Reference Přestože je snadné seřadit podle velikosti celá čísla, jako jsou 1, 3 a 8, poměřování zlomků může být na první pohled obtížné. Pokud jsou všechna spodní čísla, neboli jmenovatele, stejná. V 8. a 9. příkladu vidíte úžasnou věc, kterou můžeme při násobení zlomků použít - je to krácení zlomků. Nemusíme násobit velká čísla, pokud jdou zlomky včas zkrátit! Krátit můžeme jak jednotlivé zlomky, tak křížem zlomky vedlejší. při násobení násobíme čitatele čitatelem, jmenovatele jmenovatele

Násobení záporných čísel; Záporná čísla mohou být trochu neintuitivní, obzvlášť, když přijde na řadu jejich součin. Jak si představit záporná čísla # V běžném životě se se zápornými čísly úplně běžně nesetkáváme. Asi málokdo řekne hele, babi, podívej - támhle na kopci je minus osm krav Násobení zlomků si můžeme zjednodušit krácením křížem. Čitatel prvního zlomku @i2@i zkrátíme se jmenovatelem druhého zlomku @i4@i a pak teprve zlomky vynásobíme. Pokud bychom nekrátili křížem, zkrátili bychom na základní tvar až po vynásobení zlomků. Užitečná poznámka: Umocňování je jinak zapsané násobení

Násobení zlomků (když lze krátit) - příklady - e-Matematika

 1. Dělení zlomků je prakticky stejné jako násobení. Pokud chcete jeden zlomek vydělit druhým, jeden ze zlomků obrátíte a zlomky normálně vynásobíte. Doučování - zde, prezentace zde, e-learning - zde Výpočet provedeme tak, že dělení..
 2. Test pro žáky 7. ročníku na téma násobení zlomků. Vypracovány dvě alternativy s řešením a návrhem hodnocení. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Násobení zlomků.doc MUŽÍKOVÁ, Kamila. Násobení zlomků. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 12.
 3. Násobení zlomků. Násobení zlomku přirozeným číslem. 3∙5=5+5+5=15. 3∙14=14+14+14=34 3∙14=3∙14=34 25∙7=2∙75=145. Zlomek násobíme přirozeným číslem tak, že vynásobíme čitatele a jmenovatele opíšeme..
 4. Sčítání zlomků (4h) Odčítání zlomků (4h) Násobení zlomků (4h) Dělení zlomků (4h) Listopad. Složené zlomky (3h) Opakování zlomků (2h) Celá čísla (11h) Celé číslo, porovnávání celých čísel (2h) Absolutní hodnota celého čísla (1h) Sčítání celých čísel (2h) Odčítání celých čísel (2h) Násobení.
 5. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 6. Dělení zlomků je velice jednoduché a v podstatě stejné jako násobení zlomků. Dělení zlomků provádíme tak, že opíšeme první zlomek a převrátíme druhý zlomek, a zároveň změníme znaménko děleno na krát. To znamená, že ve druhém zlomku zaměníme čitatele a jmenovatele
 7. Příklady na počítání složených zlomků (1) Příklady na počítání složených zlomků (2) Příklady násobení a dělení zlomků (1) Příklady násobení a dělení zlomků (2) Příklady sčítání a odčítání zlomků (1) Příklady sčítání a odčítání zlomků (2) Příklady sčítání a odčítání zlomků (3

Násobení a dělení zlomků - Procvičování online - Umíme matik

 1. Nezapomeňte, že při násobení zlomků násobíte protější čísla, tedy čitatel s čitatelem, jmenovatel se jmenovatelem. Všimněte si, že 2/2 se po vydělení rovná 1. Tudíž je jasné, proč jsou si zlomky 4/8 a 8/16 rovny, jelikož je 4/8 × (2/2) = 4/8
 2. Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.
 3. Dělení zlomků je prakticky stejné jako násobení. Pokud chcete jeden zlomek vydělit druhým, jeden ze zlomků obrátíte a zlomky normálně vynásobíte. Jednoduchý příklad dělení zlomků (všimněte si, že po obrácení zlomku můžeme pokrátit 12 a 6)

Násobení zlomků + kalkuláto

 1. Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte
 2. Násobení zlomků 2 Mgr. Veronika Pluhařová září - listopad 2011 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 •zlomke
 3. Zlomky, sčítání zlomků, odečítání zlomků, násobení zlomků, dělení zlomků Matematiku jsem měl přitom docela rád a příklady se zlomky jsem řešil s gustem. A tak si to v následujícím článku pro všechny, kteří jsou na tom podobně jako já, zopakujeme
 4. Porovnávání zlomků - cvičení. Sčítání a odčítání zlomků. Násobení zlomků - získejte alespoň 19 bodů z 20. Násobení na čas - získejte alespoň 10 bodů s přesností vyšší než 90%. Dělení zlomků - získejte alespoň 19 bodů z 20. Dělení na čas - získejte aspoň 6 bodů s přesností vyšší než 90
 5. desetinná čísla Diktáty dělení malá násobilka matematika matematiky násobení násobení zlomků obojetné souhlásky odčítání ostatní podstatná jména pravopis procenta Pythagorova věta předložky převody jednotek přijímací zkoušky přídavná jména příklady Příslovce rovnice shoda přísudku s podmětem slovní.
 6. Zlomky před násobení nejprve zkrátíme do kříže, to znamená, že budeme krátit každého čitatele s každým jmenovatelem. Násobení zlomku zlomkem Dělení zlomků Dělení zlomku zlomkem Zlomky dělíme zlomkem tak, že převrátíme druhý zlomek a provedeme násobení čitatele čitatelem a jmenovatel s jmenovatelem
 7. Násobení a dělení zlomků. Složené zlomky Rozšiřování zlomků Krácení zlomků Sčítání a odčítání zlomk.

Online test - Převod zlomků kilometru na metry pro ZŠ. Násobení čitatele i jmenovatele zlomku stejným přirozeným číslem větším než 1 se nazývá rozšiřování zlomku. Příklad. Zlomek 3 / 9 můžeme rozšířit číslem 6 na Nejjednodušeji tak, jmenovatelem bude součin jmenovatelů obou zlomků. K tomu stačí Procvičit násobení a dělení zlomků můžete opět na www.onlinecviceni.cz (registrace není nutná). Stačí si vybrat a kliknout na předmět (MATEMATIKA), ročník (pro 7. ROČNÍK), kapitoly (ZLOMKY). Objeví se vám seznam cvičení. Potom si už jen můžeme vybírat z nabídky cvíčení kde je násobení nebo dělení

Násobení zlomků

Krácení zlomků - YouTubeZlomky II

Zlomky - jednoduše vysvětleny Doučování Matematika Dr

Sčítání a odčítání zlomků: hra 1 hra 2 hra 3 onlinecviceni.cz (matematika/7. třída/zlomky - z nějakého důvodu nechce fungovat přímý odkaz na cvičení) cvičení 2 (výpočty dělej na papír, výsledky uváděj v základním tvaru) cvičení 3 (počítej na papír, výsledky uváděj v základním tvaru) Násobení a dělení. Následují cvičení Sčítání zlomků, Odčítání zlomků, Sčítání tří zlomků, Odčítání tří zlomků, Násobení zlomků a Dělení zlomků. V úlohách se procvičí základní dovednosti, které se v jiných cvičeních probíraly samostatně Násobení zlomků Matematika 7.ročník násobení,krácení ,zlomek Mgr. Beatrice Stařičná ZŠ Mendelova, ul Einsteinova č.2871,Karviná Anotace : Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, slouží k procvičení pravidel pro násobení zlomků Id: P4292 Autor: Mgr. Valdemar švábenský Stupeň: ISCED 2 Ročník: 7. ročník ZŠ Předmět: Matematika Tematický celek: Číslo a proměnná Téma: Násobení, dělení zlomků Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá

Zlomkový kalkuláto

Sčítáaní a odčítání zlomků - příklady ZAK02-19: Sčítání a odčítání zlomků III: 00:11:20: Sčítání a odčítání zlomků - společný jmenovatel ZAK02-20: Násobení zlomků celým číslem: 00:07:17: Násobení zlomků číslem ZAK02-21: Násobení zlomků mezi sebou I: 00:09:40: Násobení zlomků mezi sebou Rozšiřování zlomků . Sčítání a odčítání zlomků . Násobení a dělení zlomků Složené zlomky . Krácení zlomků https://www.youtube.com/watch?v=TtJg_pdc_cE&index=35&list=PL4BF687C340102541. Sčítání celých čísel s rozdílnými znaménk Sčítání zlomků - Americký fotbal. Vyzkoušej si, jak dobrý jsi quarterback a jak rychle dokážeš sčítat zlomky! Sčítání zlomků. Najdi si parťáka a pojď si zahrát deskovou online hru, ve které postupuješ podle kostky a správně vypočítaných příkladů se zlomky. Násobení zlomků

Zlomky - Sweb.c

Násobení zlomků -% Složený zlomek -% Násobení číslem -% Spustit test. Klíčová slova . Číselný obor | Racionální čísla | Zlomek | Nesoudělná čísla | Dělitel | Dělení nulou. Podrobnosti o látce. Výpisky ke stažení. Celkové hodnocení (11 hodnotící) 100%. Tvé hodnocení (nehodnoceno). násobení zlomků. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků. Materiál obsahuje kontrolní řešení. Použité zdroje: Obrázky jsou dostupné z galerie programu MS Office Word 2010. Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří. Matematika pro 7. ročník základn S tímto přehledem zlomku zvládneš matematiku hravě. + rozšiřování zlomků, krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků, násobení a dělení zlomků, složený zlomek, desetinné zlomky, porovnávání zlomků. Příjemný A4 formát složený na A5, vhodný do sešitu. Věk: 8+ Lesklé lamin Ciferný součet Rozklad na prvočinitele Najdi dělitele Největší společný dělitel Nejmenší společný násobek Procenta slevy Kombinatorika slovní úlohy Zjednodušení zlomků Sčítání zlomků Odčítání zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Tabulka 100 Záhadné sčítání Záhadné rovnice Magický čtverec Slovní. Kniha: Zlomky - 2.stupeň + klíč - PS A4; Zlomky snadno a rychle II. - pracovní sešitS + klíč OBSAH: ** rozšiřování a krácení zlomků ** porovnávání zlomků ** rovnost zlomků ** sčítání a odčítání zlomků ** násobení a dělení zlomku přirozeným číslem ** násobení a dělení zlomku.

Násobení a dělení zlomků - YouTub

Násobení zlomků - Diktáto

 1. Zlomky - Procvičování online - Umíme matik
 2. Dělění zlomků - postup, příklady a vide
 3. Zlomky - Digitální učební materiály RV
 4. Kalkulačka násobení zlomku celým číslem - hackmath

Násobení a dělení zlomků - Škola hro

 1. Seznam cvičen
 2. Zlomky skolaposkole
 3. ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro
 4. Zlomky 7. třída Matematika Khan Academ
 5. Násobení zlomků 3 příklady - zspeska
 6. Zlomky - Nabl
 7. Zlomky - Škola hro
Lomené výrazy

Jak seřadit zlomky od nejmenšího po největší - wikiHo

Příklady na počítání se zlomky - Diktáty a příklad

Složený zlomek a smíšené číslo - YouTubeSčítání a odčítání zlomkůOdčítání zlomkůMatematika – JIRKOVSKÝ UČITEL
 • Jak nasadit clip in vlasy.
 • Jak vybrat bazen.
 • Sean murray hello games.
 • Gta 5 cheats ps4 cz.
 • Žítkovské bohyně pdf.
 • Firmy cz ceník.
 • Vepřové na kmíně s houbami.
 • Růžová moč v těhotenství.
 • 2019 tour de france.
 • Car detailing sro.
 • Evropská liga 2015/16.
 • Khloe kardashian weight loss.
 • Lilja.
 • Vodní dům zruč nad sázavou.
 • Poker split.
 • Survival shop.
 • Hormonální nerovnováha při kojení.
 • Tetivovy ctyruhelnik.
 • Ruska jidla.
 • Čedar plátky.
 • Tikka masala wiki.
 • Living walls tapety.
 • Levný pronájem domu středočeský kraj.
 • Annie league of legends.
 • Wd elements portable 2t.
 • Střídače pro ostrovní provoz.
 • Spojovačky čísel.
 • Pekárna kváskového chleba.
 • Windows version cmd.
 • Jak otočit text v openoffice.
 • Gardasil doplatek.
 • Výměna řidičského průkazu.
 • Vystava lidskych tel.
 • Jana mařasová.
 • Interpunkce co to je.
 • Entezopatie zápěstí.
 • Tasmanian tiger pouch.
 • Tužka na obočí rossmann.
 • Slehla hlavicka vzadu.
 • Čeští komisaři.
 • Jak ušít lacláče.