Home

Body leží na jedné přímce

Tři nebo více bodů, které leží na téže přímce, se nazývají kolineární. Leží-li tři body na jedné přímce, pak vždy leží právě jeden z nich mezi ostatními dvěma. Leží-li bod B {\displaystyle B} mezi body A {\displaystyle A} a C {\displaystyle C} , pak bod B {\displaystyle B} označíme jako vnitřní bod úsečky A C. Ke každé přímce p se dá bodem A, který na ní neleží, vést jediná přímka q, která s přímkou p leží v rovině a nemá s ní společný bod. Základní používané definice. Body ležící na jedné přímce se nazývají kolineární. Body ležící v jedné rovině se nazývají komplanární Pokud chceme zjistit, zda tři body leží na jedné přímce, ze dvou bodů uděláme přímku (je to v prostoru, takže parametricky) a zkusíme, jestli i třetí bod tuto rovnici splňuje. Pokud ano, pak jsou všechny tři body na jedné přímce, tedy: Teď vyjádříme přímku p pomocí bodu A a vektoru u Bod P proto leží na přímce AB. V parametrické rovnici (3.1) přímky AB je bod P určený hodnotou parametru t = -1. Toto řešení je správné, ale příklad by šel vyřešit o něco rychleji. Stačí si uvědomit, že bod P leží na přímce AB právě tehdy, když je vektor AP reálným násobkem vektoru AB. To bychom v tomto. Určete vzdálenost bodů na přímce A=[1,2,1] , B=[-1,2,5]. Určete zda body A,B,C, kde C=[-3,2,9] leží na jedné přímce. Na vzdálenost těch bodů jsem našel vzoreček, to vypočítám, jen jsem se chtěl zeptat, jestli zjistím to, že leží na jedné přímce pouze z grafu, nebo i nějakým výpočtem

Přímka - Wikipedi

 1. Nejd říve kreslím na tabuli schematický ná črtek situací, kdy body na p římce leží a i kdy na p římce neleží, pak je vyzývám, aby si v sešit ě našli, kdy jsme se zabývali tím, kdy vektory leží nebo neleží na jedné p římce a teprve poté jim to prozradím. Př. 1: Jsou dány body A[−1;3], B[2;1] a C[5; 2.
 2. Je dáno 12 bodů v rovině, z nichž 5 leží na jedné přímce. Žádné další tři na jedné přímce neleží. Kolik přímek je těmito body určeno? Kolik rovin lze jimi určit, leží-li 4 body v jedné rovině
 3. Rovina v prostoru je určena třemi různými body A, B, C, které neleží na jedné přímce. 2. Napište obecnou rovnici roviny, ve které leží bod A [-1; 5; 0]
 4. Nyní bychom měli zjistit, jestli jsou přímky rovnoběžné nebo shodné. Stačí vzít jakýkoliv bod A, který leží na přímce p a dosadit ho do rovnice, která popisuje přímku q. Pokud rovnice dává smysl, jsou přímky shodné. V opačném případě jsou jen rovnoběžné
 5. Vektory leží na přímce a jsou v poměru 18. Rovnoramenný trojúhelník ABC má základnu AB s vrcholem A a středem základny S. Jeho vrchol C leží na ose x

Deskriptivní geometrie - Wikipedi

Kolik přímek je určeno 6 body, jestliže a) žádné tři z nich neleží na jedné přímce, b) tři body leží na jedné přímce, c) tři a tři body leží na přímce, d) čtyři body leží na jedné přímce? Offline #16 15. 09. 2008 21:49 — Editoval Marian (15. 09. 2008 22:03 http://www.mathematicator.com hhtp://www.mathematicator.com/search.php?q=Analytick%C3%A1+geometrie+NEW+EDITION Parametrické vyjádření přímky je popis přímky. To samozřejmě znamená, že body A, B, C neleží na jedné přímce. Celý příklad by se dal vyřešit i rychleji způsobem podobným tomu, který jsme použili v příkladě 3.3 . Body A , B , C leží na jedné přímce, právě tehdy, když je vektor AB nenulovým reálným násobkem vektoru AC , tj. existuje nějaké reálné číslo k. 4. Jsou dány body R,S a přímky m, n, s. Symbolicky zapište: R m S n s a) vzájemné polohy všech bodů a přímek na obrázku: b) průniky každých dvou přímek na obrázku: 5. Zapište pomocí vhodné symboliky. a) Bod C leží na přímce AB b) Bod D neleží na přímce A

Úhel – Wikipedie

Matematické Fórum / přímka a rovina v prostor

 1. Jsou dány body M =, N = a P = . Určete souřadnice bodu P tak, aby body M, N, P ležely na jedné přímce. ( P = ) Vypočítejte úhel vektorů . u = a . v = . ( = 45° ) Vypočítejte velikosti úhlů v trojúhelníku ABC, znáte-li : A = , B = a C = . ( = 128°40´, = 35°32´, = 15°48´ ) Je dán vektor . u = . Určete souřadnice.
 2. Body • průsečíky čar, značí se velkými tiskacími písmeny • A = B bod A je totožný (splývá) s bodem B • A ≠ B různé body A, B Přímka • je dána dvěma různými body • značí se malými písmeny latinské abecedy nebo užitím symbolu ↔ • např. p = ↔ AB • D ∈ p - bod D leží na přímce p.
 3. Bod může ležet buď na přímce a rozdělit ji na dvě opačné polopřímky. 2.Jestliže bod leží mimo přímku, pak spolu s ní určuje jedinou rovinu, a proto nezáleží na tom, zda se zabýváme planimetrií či stereometrií (zda se pohybujeme v dvojrozměrné ploše či v trojrozměrném prostoru). Bod ležící na přímce
 4. Pokud tři body leží na jedné přímce, tak jsou kolineární. Pokud tři body neleží na jedné přímce jsou nekolineární. Libovolné nekolineární body v prostoru tvoří trojúhelník, který je součástí roviny určené těmito třemi body. Vzájemná poloha tří rovin . Pro 3 roviny platí vždy jedna z těchto možností

Body leží na jedné přímce, kterou označujeme jako uzlová (mřížková) přímka. Vzdálenost dvou libovolných identických bodů se označuje jako perioda identity. Dva body jsou identické (translačně identické), pokud jsou jejich okolí identická pro tutéž translaci Komplanární body jsou body, které leží v jedné rovině. Kolineární body jsou body, které leží na jedné přímce. Tyto axiómy incidence sami o sobě nestačí k vybudování celé geometrie. V takovém případě bychom museli doplnit další axiómy, které již známe z kurzu Geometrie 1, to však není naším záměrem Tři body v leží na přímce právě tehdy, když jejich vektoroví zástupci jsou lineárně závislí Příklad: Zjistěte, zda body leží na jedné přímce, pokud mají homogenní souřadnice a) o Řešení pomocí návratu do (všechny body jsou vlastní

Při otáčivém pohybu se všechny body tělesa pohybují po kružnicích. Středy kružnic leží na jedné přímce - ose otáčení. Osa otáčení prochází tělesem (vrtačka). Osa otáčení leží mimo těleso (jízda na kolotoči, prádlo v pračce). Pohyb posuvný translačn Body v rovině V rovině je dáno 12 bodů, z nichž 5 leží na jedné přímce. Kolik různých přímek určují dané body? Kružnice Kolik různých kružnic je určeno 9 body v rovině, jestliže 6 z nich leží v jedné přímce? Kombi-troj Na každé straně čtverce je vyznačených 12 různých bodů, mimo vrcholů čtverce

Analytická geometrie - Geometrie v rovině - Parametrické

• Bod L leží na p římce p, ale nevíme kde, máme dv ě neúplné informace hledáme spojitost mezi body K a L. Řešení: Body K, L jsou st ředov ě soum ěrné se st ředem soum ěrnosti v bodu A (leží na jedné přímce a platí KA LA= ) vezmeme všechny body, které mohou být K (celou kružnici k) 2. Středy všech kružnic svazku leží na jedné přímce tzv. středné svazku. Typy svazků: 1. Má-li jedna z kružnic s chordálou svazku dva společné body, pak se svazek skládá ze všech kružnic, které těmito body prochází a takový svazek se nazývá eliptický. ch Eliptický svazek 2

A1: Dvěma různými body A, B je určena právě jedna přímka p. A2: Leží-li dva různé body v rovině ρ, pak přímka p jimi určená leží také v rovině ρ. A3: Mají-li dvě různé roviny α, ρ společný bod P, pak mají společnou právě jednu přímku p procházející tímto bodem

Matematika - vektory, příklad - Ontol

Video: Matematické Fórum / Kombinac

Analytická geometrie 24 - Jak poznat, že bod leží na

Polopřímky, které leží na jedné přímce, Geometrie pro 4

Afinita a kolineaceDeterminant – vyřešené příkladyPPT - Konstruktivní geometrie PowerPoint Presentation - IDzobraz řez interaktivně
 • Body leží na jedné přímce.
 • Kulturistika com eshop.
 • Mastitis cefuroxim.
 • Permanentní make up obočí fotky.
 • Nemecky samopal z druhej svetovej vojny.
 • Jak vyříznout otvor do sádrokartonu.
 • Felv příznaky.
 • Tvarova joga cviky proti vraskam.
 • Hc sparta praha vstupenky.
 • Zábavné vlajky.
 • Fázový diagram třísložkové soustavy.
 • Uvolnění žhavících svíček.
 • Mezinárodní pátrání po osobách.
 • Občanské sdružení definice.
 • Tcs system.
 • Patinování kovu návod.
 • Boj o přežití.
 • Deficit sr 2018.
 • Calista flockhart supergirl.
 • Excentricita grafu.
 • Ubytování staré město praha.
 • Malý oslík.
 • Tanzanit ve stříbře.
 • Toyota prius 2011 recenze.
 • Papírnictví olomouc polská.
 • Distribution linux mint.
 • Poslat sms 775.
 • Psí útulek západní čechy.
 • Zednářský stisk ruky.
 • Slavnostní obálky.
 • Motivace zaměstnanců kniha.
 • Filmbox family.
 • Pyrola minor.
 • Védy texty.
 • Papa's restaurant cesky krumlov.
 • Jaké ryby jíst.
 • Kdo je marie feryna.
 • E karts zlin.
 • Případ číslo 39 online cz dabing.
 • Platba kartou v zahraničí kb g2.
 • The woman in black 1989.