Home

Zelenochrupka

Co je to zelenochrupka? - poradna

Brusiči jazyka měli ty nejlepší úmysly, ale jejich nová slova byla často nešikovná a nepraktická.Kdo by chtěl říkat nosočistoplena namísto kapesník, břinkostroj namísto klavíru, vyzřelka namísto brýlí nebo zelenochrupka namísto salátu...? Není divu, že se tyhle jejich novotvary neujaly Detail otázky na Odpovědi.cz. dudu. V době národního obrození se objevilo mnoho návrhů jak poněmčená slova změnit, např. kapesník se mohl jmenovat čistonosoplena - autorem tohoto slova je právník, básník a filolog Václav Jan Rosa ( 1620 - 1689 ) 5 etapou klasicistní tvorby.3 Třetí etapa (1830-1848). Tato generace dosáhla nejvyššího úspěchu ve svém programu v třicátých a čtyřicátých letech, kdy dosáhla úspěchu v beletrii vysokého stylu (Karel Jaromír Erben Co znamenala slova: Kladkobřinkostroj Čistonosoplena Citoň Sestromuž Knihovtipník Zelenochrupka Proč byly pokusy puristů komické a neúspěšné? Josef Dobrovský (1753-1829) Zakladatel slavistiky a bohemistiky Geniální vědec, uměl 12 jazyků (česky se naučil až na gymnáziu) Přízvisko modrý abbé Domácí učitel u.

Brusiči češtiny - 2

Český stát. 500. 2000. 1000. 1500. Habsburkové. české země. Uhry. rakouské zem DefiniceÚsilí o stylovou čistotu v tvorbě. V jazyce je to snaha vyčistit jazyk od cizích prvků (nejen lexikálních) i od pokleslých forem.Příklady použitíPříklady novotvarů, které se neujaly: citoň (nos), chlustka (hadice), vyzřela (brýle), hlubozník (basa), nosoplenka (nosočistopléna - kapesník), šoustnice (biliár), zelenochrupka (salát) Slova, která se ujala. Například termín čistonosoplena (kapesník), zelenochrupka (salát), samotov (klášter) prosazoval Václav Rosa v 17. století. V současné době se objevují puristé, kterým se nelíbí pronikání počeštěných anglických termínů do mluvené i psané češtiny. Ale tohle by bylo na delší debatu. Nevadí mi lajkování. Přežilo nějaké slovo, vytvořené údajnýminto způsob tvorby slov je vlastní němčině, češtině moc ne) do dnešních dnů? Takovým skládáním vznikla slova typu čistonosoplena (kapesník) nebo zelenochrupka (salát). Ale tato slova se nepoužívají. Jsou však nějaká, vytvořená stejným způsobem, kteerá se v běžné řeči stále užívají Nosočistoplena zrovna luštila křížovku a radila se se spěšnovedem. Zelenochrupka pochrupovala příjemně stulená v hlubokém a měkkém ušáku. Prstobřinkoklapka zlehka vyťukávala neznámou tklivou melodii do lesklých klapek piána a bručka vedle ní k tomu přibrukovala na basu

PPT - Obrození měšťanské společnosti PowerPoint

co je to zelenochrupka - Ontol

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se domnívá, že by některé výrazy mohly pro svoji nevhodnost zmizet. Jde jí například o slova hluchý či vozíčkář. Píše o tom server iDnes.cz. Tento nesmyslný ideologický útok na český jazyk nic nepřináší. Je hloupý, zbytečný a navíc směšný, domnívá se v té souvislosti právník a akademik Tomáš Tyl * 23. 8. 1851 † 12. 3. 1930. Učitel dějepisu Alois Jirásek ve svém objemném literárním díle vykreslil celé naše dějiny. Vedle Starých pověstí českých či románů F.L.Věk nebo Temno napsal řadu divadelních her Zelenochrupka - salát Zpěvořečnost - poezie Dobrovolný úkol pro zabavení: Zkus vymyslet nová slova pro: aktovku, pouzdro, papuče, zvonění, jídelnu, propisku, písemku Nejvtipněji přeložená slova vypíšu na webovky!! Děti, které byly on-line: přečti si v učebnici str. 10, 11 Buditelé českého národa (zapiš do tabulky + podpis rodičů) Správné řešení posledního úkolu v zápisu Asi bychom nechtěli místo internet říkat celosvětově propojená počítačová síť; stejně tak doslovný překlad mezisíť působí jako násilí páchané na jazyce a připomíná barokní protigermanizační návrhy typu čistonosoplena (kapesník) či zelenochrupka (salát)

Zelenochrupka - výsledek hledání, slovo 1 - 10 Slovník

11/zelenochrupka 12/prstobřinkoklad a/salát b/kalendář c/basa d/továrna e/nos f/pošmistr g/šňupací tabák. dĚjepis 8. tŘÍda. seznam tÉmat: opakovÁnÍ 7. roČnÍku. obČanskÁ revoluce v anglii. vznik pruska . ČeskÉ zemĚ po tŘicetiletÉ vÁlce. barok

Čarování s češtinou – Alíkoviny – Alík

Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: F. L. Věk - díl II. (2) (Alois Jirásek) - XX. O hrozných nestvůrách Posel, pantáta jakýs, bosý a v beranici, v plantě a úzkých plátěnkách něco přes kolena, takže mu bylo vidět nahá lýtka, přinesl F. Věkovi uměle složené psaní,.. To už tu ostatně bylo, ale rádoby čistokrevná česká slova jako zelenochrupka (salát), sestromuž (švagr), citoň (nos), spěšnoved (listonoš), chřípoprach (tabák), popisnice (papír), knihovtipník (student), ránokladka (náplast) či prostranov (náměstí) se na rozdíl od mnoha výrazů převzatých z latiny a němčiny jaksi.

knihovtipník = student mnohotrap = podagra, dna myslivíř = student zelenochrupka = salát spěšnoved = poštmistr hudba = muzika. výřizlost = pošta čechořečnost = čeština sestromuž = švagr. letodník = kalendář slovař = slovník prdélkovati = tančiti. bručka = basa skokotnosta = taneční mistr hlubozník = bas ČESKÁ MĚSTA A JEJICH VELIKOST. Praha. 18. stol. - 70 000 obyvatel. 21. stol. - 1,2 milionů obyvatel. Brno. 18.stol.- 20 000 obyvatel. 21. stol. - 380 00

Sestromuž, hlubozník, nohotrap, zelenochrupka, chřípoprach, knihovtipník, spěšnoved, právoved, citoň - hlasuji pro to, aby se tato slova začala běžně užívat v českém jazyce. Dále požaduji dodatečného Oscara za vedlejší roli pro Jiřího Sováka, neboť jeho pan Sýkora je postava tak úžasně ztvárněná - přitom na. zelenochrupka Zakroužkuj správné odpovédi, z písmen sestav tajenku a doplñ ji do textu: V habsburské iíši žilo na pyelomu 18. a 19. století nejvíce: O) Némcù S) Mad'arü L) Slovanü Gedním jazykem habsburské Fíše byla: CH) destina l) némdina T) mad'arština První ¿eské divadlo se nazývalo: L) Budova R) Domek C) Boud Online poradna 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Ptej se na cokoliv. Přejít na obsa

zelenochrupka (salát) Felix Kadlinský (1613-1675) Básník, překladatel, profesor teologie a přírodních věd, člen jezuitského řádu, chtěl vzdělání pro obyčejné lidi. Zdoroslavíček. v kratochvilném . hájíčku. postavený (1665)- sbírka duchovních básníorig Slovník pojmů. Abyste se v naší nabídce lépe vyznali, připravili jsme pro Vás malý slovník pojmů a vysvětlivek. A pokud jste zastánci nepoangličťování naší rodné mateřtiny a obránci termínů jako jsou čistonosoplena nebo zelenochrupka, nabízíme jako alternativu (pardon: jako jiné možné vyjádření) český překlad NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS • 70. léta 18. století-40. léta 19. století • 17. a 18. stoletíbylo pro český jazyk a literaturu těžkou dobo Presl, to je doba národního obrození, takže víte jak to tenkrát bylo, znáte F.L. Věka, tenktrát někteří vymýšleli české názvy za kadou cenu, třeba čistonosoplenka= kapesník, zelenochrupka=salát atd., tak pokud se to od té doby nepoužívalo.... Stav češtiny v 18. století Jazyková situace na území Rakouska - Uherska byla od počátku velmi složitá. Přibližně na 666 000 km2 (po Rusku druhá největší říše v Evropě) žilo přes 30 miliónů (kolem r. 1800), resp. 37,5 miliónů (r. 1848) obyvatel

Slávy dcera-mohutná alegorická skladba -Mína prochází slovanskými zeměmi, slovanským nebem a peklem -zamyšlení nad stavem slovanských zemí a Slovanů a nad jejich budoucností-myšlenka slovanské vzájemnosti . Pavel Josef Šafařík(propagoval také myšlenku slov.vzájemnosti, označil 12.6. 1848 Němce a Maďary za vrahy duší našich, krvavý střet studentů a vojska. Přejatá slova obohacují slovní zásobu Český jazyk Češi věděli, že jsou nutné změny někdy ale změny špatné Snaha odstranit všechna přejatá slova nosoplenka kapesník silnoslabinec klavír zelenochrupka salát součtura spolužák mislivíř student nosovočka brýle věstnice univerzita Významné osobnosti národního. purismus: z lat. purus = čistý; snaha o čistotu českého jazyka; s rostoucím vlivem němčinu sílil purismus a vyvrcholil v 2. polovině 18. století; výrazy vytvořené puristy = komické (např.: zelenochrupka = salát .) dvě linie literatury - domácí a emigrantská (= exulantská = zahraniční V pátek 14. 12. 2018 navštívili páťáci Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského. Vrátili se o 300 let zpátky. Dozvěděli se další zajímavosti o Marii Terezii, vyzkoušeli si psaní kurentem, usedli do dobových lavic a psali husím brkem. Odhalili také tajemství slov jako zbožorobna či zelenochrupka

zelenochrupka = salat nosoplenka = kapesnik sestromuz^ = svagr hlubozni'k = basa mislivi'r^ = student zvukbir^ = muzikant tis^tli'k = pecet souc^tura = spoluzak pozorova'k = inspektor citedlnost = hmat cucka = dymka mravotnosta = policajt nosovoc^ka = bryle rokodni'k = kalendar silnoslabinec = klavir stehnonoz^ka = sunka ve^stnice = univerzita. Zelenochrupka je salát. Otázkou však zůstává, kdy Mančí nabídne Věkovi svůj Chlupovlhkoděr? Myslím, že význam tohoto ryze českého slova není třeba překládat. Mimochodem, dal by se za Chlupovlhkoděra označit i pošťák Sýkora? Nepochybně dal

Dej2 České národní obrození Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlic Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnázi VY_52_INOVACE_D22. test. OBROZENÍ - novotvary. KRMOVAŘÍK a)kotel, hrnec . b)sporák c)kucha

Dějiny národního jazyka od praslovanštiny až po mějte pěkný večer. Kdy zažila čeština své nejslavnější období? A kdo vlastně vymyslel nosočistoplenu Transcript Národní obrození 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 11. 2011 VY_32_Inovace/8_446 Anotace: Prezentace seznamuje žáky s počátky národního obrození a jeho osobnostmi

Od poloviny 18

původce slova čistonosoplena — PS

Připlácnout jim na prsa jmenovku. Bylo by krásné, kdyby se tohoto úkolu chopila nějaká velebná akademická instituce, která by pro nové reálie vymýšlela zaručeně česká slova - něco jako byla buditelská nosočistoplena, zelenochrupka nebo vyzřelka Začneme opakováním: 1.Co umožnilo stěhování do měst, studium vesnických chlapců? 2. Jaký byl úřední jazyk? 3. Jakým jazykem mluvili chlapci, kteří přicházeli na studia do měst 7.A 7.A ČESKÝ JAZYK Mgr. lažková - Úkoly označené tučně jsou práce s učebnicí a sešitem, základní, ke kontrole po návratu X nebo místo vypracování do sešitu úkoly Google classroom (GC) plní je přihlášení žáci s možností práce na p

Dějepis 8. A. Děkuji moc Vám všem, kteří jste mi poslali odpovědi na otázky ze samostatné práce z minulé hodiny. Doufám, že se Vám daří dobře a stíháte vše, co je potřeba do školy udělat Zelenochrupka pochrupovala příjemně stulená v hlubokém a měkkém ušáku. Prstobřinkoklapka zlehka vyťukávala neznámou tklivou melodii do lesklých klapek piána a bručka vedle ní k tomu přibrukovala na basu. celý článek Připomnělo mi to dávnou dobu mé školní docházky a profesorku líčící nám snahu o zavedení čistě české češtiny a vznik slov jako mnohostrunobřinkoklap, nosočisto plena a zelenochrupka jedlá Na druhou stranu připomněl, že podobná slova (knihovtipník, zelenochrupka, ránokladka a chřípkoprach) vytvářel v době národního obrození Alois Jirásek (resp. jeho románový hrdina F. L. Věk) a sarkasticky poznamenal, že tedy došlo k významnému posunu, protože zatímco F. L. Věk (Jirásek) je vytvářel v zásadě jen pro.

SLOVOhrátky — Pořady — Déčko — Česká televiz

Základníškola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Mgr. Markéta Ligošová Téma sady: Český jazyk a literatura pro 7. ro čník ZŠ Název výstupu: VY_32_INOVACE_CJL7_14_NÁRODNÍ OBROZENÍ Datum vytvo ření: 3.12.2013 Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.353 Na závěr si neodpustím skvělá slovíčka STUDENT = KNIHOVTIPNÍK, SALÁT = ZELENOCHRUPKA 14.10.2011 21:58 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí (2006 Alois Jirásek: F.L.Věk O hrozných nestvůrách Posel, pantáta jakýs, bosý a v beranici, v plantě a úzkých plátěnkách něco přes kolena, takže mu bylo vidět nahá lýtka, přinesl F. Věkovi uměle složené psaní, zavřité malou pečetí červeného vosku

Díl 82. Národní obrození — Dějiny českého národa — Česká ..

A najednou se začali objevovat chlapíci (později i ženy), kteří se snažili dokázat, že čeština je jazyk stejně dobrý jako jazyky ostatní a že kdys Dobrovský bojoval proti puristům (brusičům českého jazyka), z české slovní zásoby se vytratily pojmy, které do ní puristé pašovali: cestliti - putovat, prstouny - prsty, drus - drát, brazva - malba, krajinčan - domorodec, Chvoř - Saturn, Nočena - Luna, Zizlila - Venuše žehroň - kometa, zelenochrupka - salát.

Podvodný kód je podobná blbost jako čistonosoplenka, zelenochrupka nebo Spad 4. +1 / 0 11.11.2015 12:39 A10n10d10r10e10j 10B10r10a10b10e10c 4102101107104. iDNES.cz; Hraci spoustu veci pouzivaji i v cestine, treba sniper(ka) a podobne. Ale my musime psat tak, aby text pochopil i ctenar iDnesu samotov (klášter), čistonosoplena (kapesník), zelenochrupka (salát), zpěvořečnost (poezie), myslivíř (student) - purismus se nejvíce projevil v dílech Jiřího Konstance: Brus jazyka českého (1667) a Václava Jan Knihovtipník, zelenochrupka a podnosnice libočudná? lenadol Kde ty loňské sněhy jsou STARÁ PRAHA. 20.března 2018 21:42:59. Zaniklá obec Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Márnice v zaniklé obci Zahrádka před rekonstrukcí. vrcholu dos hlo v druh polovin 18. stolet - nap . noso istoplena (kapesn k), zelenochrupka (sal t), usm vka (ironie) ap. novotva en sp e postihlo pololidovou literaturu a to je t ne zcela. Ott v slovn k nau n u gramatick innosti J. V. Rosy uv d :. 415016 Zechovice Svazek: 5 Strana: 0436 Zechovice, dle Budějovice, ves u Volyně.Cf. Tk. III. 50.— Z., ves v Jičínsku u N. Bydž. Vz Blk. Kfsk. 1048

Jak vzniklo ,,šnuptychl místo kapesník

Studijní materiál BAROKNÍ LITERATURA z předmětu Česká Literatura, střední škol No, nakonec si stejně asi budu shánět původní vydání (to moje je ve stavu zelenochrupka). Našli jste, že nejlepší bitů zbyl na bourárnu podlahu? Nahoru. Beaver Krajská superstar Příspěvky: 386 Registrován: stř dub 11, 2007 5:54 pm Bydliště: Liberec nové a nové novotvary, které nemohly zdomácnět (zelenochrupka, atd.) 3 Pro zájemce problematiky p řekladu lze doporučit stěžejní dílo věnované pekla-datelství , které je spojeno s teoretickými moderními proudy moderní lingvistiky. Mounin, G.: Teoretické problémy překladu (Les Problémes théoretiques de la traduction) Volby do krajů a senátu opět nebyly pro něco, ale proti něčemu, a to něco byla ODS, a její reformy a hlavně pokus vymanit tuto zemi navždy ze socialistického tábora zemí ovládaných stále Ruskem, pokus o to, stát se součástí demokratického světa, pokus o hrdé zvednutí hlav a odmítnutí předposranosti - sory, ale jinak to nazvat nejde

Znění tohoto textu vychází z díla F. L. Věk (Díl druhý) tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1976 (JIRÁSEK, Alois

F. L. Věk: 10. díl — Česká televiz

F. L. Věk - Epizoda 10 (E10) (epizoda) (1971) ČSFD.c

Národní obrození 1 slideum

 1. Písemnictví doby barokní, J
 2. Pedagogické muzeum J
 3. haraburd
 4. F.L.Hek -Věk: Vlastenecké nabuzené hekání v době obrození ..

www.szslesna.c

 1. Historie.cs: Náš chrám i naše tvrz — Česká televiz
 2. Národní obrození slideum
 3. Časopis Regenerace - 8

Tvrzení chrámu 8 (imigrace) - Blog iDNES

 1. 5.A - Vlastivěda - 20.4. - 26.4. 2020 VL 5.A - ZŠ a MŠ ..
 2. Rozumíte Svým Dětem
 3. Alíkoviny na téma Česká republika - Alík
 4. Ostrovní gay povídky - O zlatém kapříkovi a švarném junákov
 • Jak naucit r video.
 • M113 mercedes.
 • Hein dolo 1.
 • Načervenalá pleť.
 • Ck máj bad fussing.
 • Lis na olej.
 • Naplavené dřevo prodej.
 • Jelení maso cena.
 • Kensington palace twitter.
 • Batáty s vepřovým masem.
 • Nypd car.
 • Globus granule.
 • Chia semínka příprava.
 • Dívčí noční košile 164.
 • Ztuhlé prsty na rukou.
 • Spolana neratovice volná místa.
 • G eazy alba 2017 the beautiful & damned.
 • John steinbeck death.
 • Petardy plzen.
 • Sauna liberec dobiášova.
 • Jak napsat polské l.
 • Kinská herečka.
 • Filmy založené na skutečné události.
 • Co jsou metafory.
 • Oc praha 8.
 • Fofr beton.
 • Nejhlubší propast v moři.
 • Krycí make up z drogerie.
 • Kostel nanebevzetí panny marie neratov.
 • Policie chrudim zásahy.
 • Může být žena papežem.
 • Kongener.
 • Rodinná platební metoda.
 • Vítkovo kvarteto pražskej démon mp3.
 • Viburnum plicatum mariesii.
 • Jak zjistit tajnou konverzaci na messengeru.
 • Basset.
 • Letecká brašna.
 • Dámské zimní kozačky.
 • Ženy v egyptě.
 • Chocoland crema arašídová pomazánka.