Home

Podstatna jmena na i

Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen - diktáty (více

 1. Tentokrát jsme pro vás připravili trochu obtížnější cvičení zaměřené na koncovky podstatných jmen. Ve 34 úlohách mohou své pravopisné znalosti procvičit žáci 7.-9. ročníků základních škola, ale i středoškoláci a ostatní dospělí, kteří se chtějí udržovat v pravopisné kondici
 2. Seznam cizích slov začínajících písmenem I. Výrazy a slova začínající na i, které by vás mohly zajíma
 3. podstatná jména konkrétní: podstatná jména abstraktní: Podstatná jména konkrétní jsou pro nás mnohem jednodušší, protože označují skutečnost/věc, kterou si můžeme představit.Jedná se většinou o předměty, osoby či zvířata, která jsou hmatatelná, tedy hmotně existují a mají nějakou konkrétní podobu
 4. Podstatná jména jsou už ze své PODSTATY jména dostatečně PODSTATNÁ na to, abychom se jimi zabývali zevrubně. Podíváme se na ně nejen pod lupou, ale i pod rentgenem Podstatná jména jsou slova, která vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou to slova ohebná - jejich tvar se může měnit (míč, s míčem, míče, o míči.
 5. Podstatná jména poznáme také podle toho, že si na ně můžeme ukázat: TEN, TA, TO, případně TI, TY a TA.Například: ten medvěd, ta medvědice, to medvídě, ti medvědi, ty medvědice a ta medvíďata. Zároveň patří mezi ohebné slovní druhy, to znamená, že mohou měnit svůj tvar, jinými slovy dají se skloňovat.Podle koncovek pak můžeme poznat, o jaký pád či rod se.
 6. ativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie. Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásk Na všechna HROMADNÁ podstatná jména si ukážeme jednotným číslem, i když označují už zmiňovanou HROMADU. (TO dříví, TO křoví, TO vodstvo atd.) PODSTATNÁ JMÉNA LÁTKOVÁ Označují látku (hmotu) bez ohledu na její množství, určujeme u nich číslo jednotné. Pomůcka Čeština je velmi bohatý jazyk. Svědčí o tom i následující přehled podstatných jmen začínajících na písmeno K. Tento seznam není úplný, vychází ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 2007 a neobsahuje řadu podstatných jmen vzniklých z Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit. podstatná jména v prvním pádě zakončená souhláskou: v 1. p. zakončená samohláskou: v 2. p

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa Podstatná jména hromadná. Mají pouze tvary jednotného čísla, ale znamenají více věcí téhož druhu = hromada něčeho.; Při skloňování mají pouze koncovky jednotného čísla, u rčujeme u nich vždy číslo jednotné.; Bývají často tvořena koncovkou-í, příponou-stvo, - ctvo, -oví, -ina V dalším z češtinářských článků se zaměřím na podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní. Přesněji pak na to, jak je od sebe odlišit, protože i toto učivo dává žákům dost zabrat Rozřazovačka - cvičení na procvičení velkých písmen, slovních druhů, vzorů,.

4: Český jazyk: Podstatná jména - rod mužský: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy) 01 Podstatná jména se dají dělit podle jejich významu na konkrétní a abstraktní. Konkrétní podstatná jména označují názvy osob, věcí a zvířat. Může se jednat o vlastní jména (= propria), nebo jména obecná (= apelativa) U podstatných jmen látkových neurčujeme počet. Nemůžeme nabrat z rybníka dvě vody, z mísy tři mouky. Pokud použijeme tato podstatná jména v množném čísle, změní se význam, podstatné jméno pak označuje například druh látky, její balení, ne však látku jako takovou

Slova na I - infoz.c

Vzory rodu středního jsou město, moře, kuře, stavení. K určení vzoru slouží 2. pád podstatného jména. Vzor město: město bez městA - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku O a pokud je ve 2. pádě -A (např.těstO bez těstA).. Vzor moře: moře bez mořE - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku E a pokud. Podstatná jména mohou být konkrétní (to co je hmotné, takže si na to můžete sáhnout: kniha, soused, králík, psi) a abstraktní (nehmotné: létání, hrdost, sláva) Číslo. Většina podstatných jmen má buď číslo jednotné nebo číslo množné

Většina pomnožných jmen zakončených ve výslovnosti na [e] (v drtivé většině na ‑ice) se řadí k ženskému rodu. Výjimkou jsou jména zřetelně odvozená od obecných podstatných jmen rodu mužského jako Háje či Roháče a jména zakončená na ‑ce, pokud předchází souhláska (Lipence, Rohatce, Medzilaborce, Oravce). Ta. si na ně sáhnout. Některá podstatná jména mohou být schopna vyjadřovat jak konkrétní , tak abstraktní význam - poznáme z kontextu : psaní (činnost, dopis), malba (obraz, činnost) Pracovní list s rozlišováním podstatných jmen od sloves, rodu podstatných jmen, skloňování, vzory, pády. Tabulky slouží k rozlišování rodů, vzorů podstatných jmen. Nejdříve zařadíme rozlišování podstatných jmen od sloves, rody, pády. Následně s každým rodem pracujeme jednotlivě, rozstříháme podstatná jména a přiřazujeme je k vzorům, skloňujeme vybrané. Rod mužský ještě dělíme podle životnosti na rod mužský životný a rod mužský neživotný. Podstatná jména mají zpravidla dvojí číslo: jednotné - množné Některá podstatná jména mají tvary čísla jednotného, ale znamenají více věcí téhož druhu. Jsou to podstatná jména hromadná

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

 1. Podstatná jména se využívají téměř v každé anglické větě a pro dobrou komunikaci je jich nutné znát opravdu mnoho. Některá podstatná jména vás však dokáží pěkně potrápit. V dnešní lekci Podstatná jména si proto představíme ta nejčastější a nejvyužívanější podstatná jména, dozvíte se, co jsou to počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a jak.
 2. Podstatná jména dělíme na tyto dva základní typy: Konkrétní, ta označují názvy osob, zvířat a věcí. Obecná - označují obecné názvy (hora, řeka,) Vlastní - vlastní názvy (píšeme s velkým písmenem — Pražák, Slovák, hora Everest, řeka Dunaj,) Názvy osob — sestra, otec, matka, dělník, učitel.
 3. si na ně sáhnout. Některá mohou být konkrétní i abstraktní - poznáme . z kontextu: psaní (činnost, dopis), malba (činnost, obraz = výsledek činnosti). 2. MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN . PÁD, ČÍSLO, ROD (U MUŽSKÉHO ŽIVOTNOST . A NEŽIVOTNOST)
 4. Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama. Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno
 5. Obecná mužská podstatná jména latinského a řeckého původu zakončená v 1. p. j. č. na ‑us (‑os, řidčeji ‑es) najdeme v mluvnicích v kapitolách věnovaných přejatým podstatným jménům, která nejsou plně začleněna do deklinačního systému domácích podstatných jmen.Ve všech pádech kromě 1. p. (u neživotných jmen i 4. p.
 6. Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to, co vám není z českého jazyka jasné. 2011 - 2015.
 7. na množství Pojí se s druhovými číslovkami - Typické koncovky:-í, oví, stvo, ctvo D vě vody = 2 láhve n arozeniny Hrušovany p rázdniny vrata patery kalhoty troje kamna listí lid stvo strom oví k řoví v čelstvo kamen í v oda m ouka zlat

Čeština 2.0 - slovník, který tvoříte vy od roku 2008. Obsah slovníku můžete volně citovat či dále publikovat s uvedením zdroje Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to, co vám není z českého jazyka jasné. 2011 - 2015. Vidíte na ní vzory podstatných jmen všech rodů, všechny pády, protože někdy se dětem (a nejen dětem) koncovky v některých pádech pletou, zkrátka skvělá pomůcka pro žáky nejen základních škol :-). Lehoučká, skladná, můžete si ji vložit třeba do učebnice čjl Podstatná jména (anglicky nouns) jsou jedním ze slovních druhů.Obvykle je rozdělujeme na počitatelná (anglicky count nouns nebo také countable nouns) a nepočitatelná (non-count či uncountable nouns).. Toto rozdělení je prakticky stejné jako v češtině, i když se skupiny, do kterých slova patří, můžou lišit Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno. Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu)..

Křížovky na vzory podstatných jmen

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají. Podstatné jméno hromadné pojmenovává soubor (souhrn, celek) počitatelných jednotlivin téhož druhu. Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako nerozčleněný celek, v celém. Na tom, zda je slovo počitatelné či nikoliv, závisí několik důležitých mluvnických pravidel. Pokud student nepozná, o jaké podstatné jméno se jedná, nebo pokud nezná tato pravidla, dopouští se často závažných chyb. Tento příspěvek se vám pokusí celou problematiku nastínit a vysvětlit Čj - příprava na test z podstatných jmen. Látka k procvičení: podstatná jména: látková, hromadná, pomnožná. Podstatná jména můžeme také dělit na podstatná jména konkrétní a abstraktní. Podstatná jména konkrétní Jsou to názvy osob, zvířat a věcí ( matka, kočka, svetr )

Na táboře nás budila noční hlídka. Hlídka znamenající lidi je podstatné jméno konkrétní. Stáli jsme na hlídce až do rána. Hlídka ve smyslu činnosti je podstatné jméno abstraktní. Zastávka byla notně zničená, chyběla jí dokonce střecha. Zastávka znamenající stavbu je podstatné jméno abstraktní Jestliže označují části těla lidí, zvířat jsou podstatná jména ruce, nohy, uši, oči v 7. pádě množného čísla zakončena na -a, a to i v případě kdy jde o zdrobněliny stejného výrazu, i pokud jsou rozvita přídavnými jmény, zájmeny, a číslovkami budou tato podstatná jména v 7. pádě mn. čísla zakončena na -a na Lab, se žihadl, na zábradl, s kladiv, pod prostěradl, nad umyvadl, brouk s tykadl, se zel m, v obil, na neb, pod světl, hra s čísl, mlsat cukrov, cvičit se švihadl, pít podmásl, bydlet v Křov, mezi sedadl, znát příslov, semafor se světl, na pol ch, s počítadl, s rozbitými skl, úrodné Polab, taška s obinadl, hodiny s.

Pro 2. ročník České školy bez hranic v Londýně vyrobila pomocí aplikace Powtoon Tereza Pešičková Na čele má první vrásky. V čele vlády je premiér. Měl bys mu dát pokoj. Můj pokoj je uklizený. Ze třídy se ozvala rána. Rána na ruce se rychle hojila. Máme nové hodiny. Hodiny angličtiny mě baví. Podstatná jména obecná a vlastní 3. Roztřiďte podstatná jména na obecná a vlastní. Podstatná jména obecn Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Tady dole, pod přehledem, je cvičení na poznávání podst. jmen pomnožných, hromadných, látkovýc h a psaní /-i, -ý/ v koncovkách.Tak hodně úspěchů. Nespěchej, nejsi na útěku. Pomnožná podstatná jména-pluralia tantum- mají pouze tvar možného čísla, ale označují i 1 osobu nebo věc (t.zn: ti, ty, ta. Tak si můžeme.

Podstatná jména rodu mužského zakončená na -y, -any se skloňují podle vzoru hrad (2. p. bez koncovky - Hradčan; Mostů; u slov zakončených na -ly, -sy, -zy v 6. p. koncovka -ích, v Neumětelích, v Plasích). Podstatná jména rodu ženského zakončená na -y se skloňují podle vzoru žena (Benátky, Čechy, Podkovičky) ve 3. a 6.p. č. j. mají jména vzoru pán a muž, stojí-li sama, koncovku -OVI, ve spojení s jiným podst. jménem má koncovku -OVI obvykle jen poslední jméno - k učiteli Oldřichu Polákovi, o básníku Josefu Václavu Sládkovi v . 5. p. č. j. podst. jmen vzoru pán je základní koncovka -E (pane), ale u jmen zakončených -H, -CH, -K, - na školách v šatně dal branku pod lavicí nastaly starosti k Pavle na procházce bez práce k tetě 5. podstatné jméno rod číslo pád vzor za stolem u domu s bratry okolo plotu při hokeji chlapci! Aleš říkal z parku k zápisu pod lustrem 6. podstatné jméno rod číslo pád vzor.

Podstatná jména (pomnožná, látková, hromadná, konkrétní

Podstatná jména postupně vepiš do křížovky a odpověz na otázku, která vyjde v tajence. Dívčice nesla koš naložený jídlem a i když to měla zakázané, vydala se přes les. Chyběly jí však květiny, proto se je rozhodla natrhat u potůčku s velikým jezem. To vše pro to, že její babička onemocněla a potřebovala pomoc Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz. Sledovat na facebooku. Nejhledanější jména na Babywebu. David Zuzana Milan Lucie Michal Jaroslava Hana Josef Alena Zdeněk Anna Michaela Lenka Ondřej Markéta Vladimír Veronika Tom áš Jakub Lukáš Marek Antonín Ladislav Václav.

Video: Podstatná jména I

Cvičení na probíranou látku Vyjmenovaná slova Předložky s/se, z/ze Skupiny hlásek bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně Slovní druhy Podstatná jména konkrétní a abstraktní Správné odpovědi - podstatná jména konkrétní a abstraktn Informace navíc: Některá slova přebíhají mezi tvrdými a měkkými vzory.Na anděla (podle vzoru pán) voláme anděli! (podle vzoru muž), kámen se v jednotném čísle může skloňovat podle vzoru hrad i stroj (na kamenu, na kameně i na kameni), loket může být bez loktu i bez lokte - týká se životných podstatných jmen zakončených na -l (strašpytel, anděl, manžel. zpět na začátek Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle Slabém skloňování se používá hlavně pro podstatná jména mužského rodu určující živé bytosti, povolání, příslušníka národa, náboženství a zvířata 1. pád Kdo? Co? 2. pád Koho?Čeho? 3. pád Komu? Čemu? 4. pád Koho? Co? 5. pád. Oslovujeme, voláme 6. pád O kom? O čem? 7. pád Kým? Čím? bez sešitu: o per Přejatá podstatná jména obecná zakončená na -us. Alena Chmelová, Miloslav Sedláček [Články]-Ke slovům cizího původu přejatým do české slovní zásoby patří také podstatná jména rodu mužského zakončená v 1. pádě jedn. čísla na -us; jejich jádro tvoří slova původu latinského (včetně polatinštělých, přejatých ponejvíce ze staré řečtiny, v níž.

Podstatná jména - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

na kole - 6. pád (Pojedu se projet Na kom? Na čem?) pták - 1. pád (Slavík obecný je Kdo? Co?) deštník - 4. pád (Proč si nevzal Koho? Co?) pastelky - 2. pád (Pomocí Koho? Čeho? nakreslete slunce.) sportovcem - 7. pád (Michal je Kým? Čím?) Davide - 5. pád (oslovujeme, voláme) pohádky - 4. pád (V dětství jsem rád poslouchal. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - určování slovních druhů, rozdělení podstatných jmen, tvoření přídavných jmen, psaní i-y po obojetných souhláskách, předpony s, z, zdvojené hlásky Podstatná jména jsou (stejně jako v čestině) výrazy označující konkrétní předměty, osoby a věci, ale i přírodní jevy a abstraktní pojmy. V angličtině na rozdíl od češtiny neexistují pády (takže významy českých pádů se vyjadřují většinou předložkami - viz studijní text Prepositions). Rozlišujeme u nich rod, číslo a na rozdíl od češtiny navíc.

Hry do vyučování :: Hravé tvoření

Česká podstatná jména - Wikipedi

51 Ш п а р г á л к а п о гра м á т и е Ш Podstatná jména II. třída Do II. třídy patří podstatná jména zakončená na -о, -е, -ье a na -ие (окнó, мóре, плáтье, состязáние). č. j. č. mn. č. j. č. mn. č. j. č. mn chytá červ, silné trám, stojí v jetel, první v cíl, v hlubokých les ch, malému Pavlov, neznámý přítel, mrštné pohyb, kos zpívají, uviděl motýl, bolavé kloub, přes příkop, pane učitel, ve stoz ch slámy, o Karlu Čapkov, zub a dráp, na svaz ch hor, lovečtí ps, síťka na motýl, jít se ps, zaplatit zedníkov, dobývá. Ženský rod Podstatná jména ženského rodu bývají v italském jazyce nejčastěji zakončeny na -A a -E. Příklad: casa - dům, frequenza - frekvence, página - stránka, parte - strana, moglie - manželka Existuje také menší skupinka podstatných jmen ženského rodu, která jsou zakončena na koncovku -O nebo -U. Ve většině případech se jedná o zkrácené výrazy Podstatná jména - Pracovní sešit . Pracovní sešit - Podstatná jména slouží jako pomocník pro žáky 3. - 5. ročníku základní školy a jejich pedagogům, nebo k domácí přípravě a opakování učebního celku z českého jazyka

Podstatná jména - Čeština na internetu zdarm

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen. U přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích se v koncovkách píše -y/-ý. Například: Četl ve zprávách o vzteklých psech. Otcovy knihy ležely na polici. Výjimkou je 1. a 5. pád množného čísla rodu mužského životného, kde se píše -i/í a, a 7. pád množného. Poslechněte si zvukovou ukázku či video a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Rodina a vztahy. Ulrike. Ernst. Petra. Stefan. Marta. Rodina a vztahy. Petra. Roboti. Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností. Slovíčka: podstatná a přídavná jména ŠILHANOVÁ, Silvie. Podstatná jména a pádové otázky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 29. 10. 2009, [cit. 2020-12-05] Kolísají plevel, kužel s převahou tvarů na ‑ech, naproti tomu u výrazů kotel a artikul jsou častější tvary na ‑ích. Typ playback. Přejatá podstatná jména končící v 1. p. j. č. v písmu na souhláskovou skupinu ‑ck, která se vyslovuje jako [k], tvoří nepočetnou skupinu jednoslabičných a víceslabičných slov

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látkov

Teprve na počátku 18. století prohlásil Gottsched (5) psaní velkých počátečních písmen pravidlem. Dnes se jedná o jednu ze zvláštností německého jazyka. Že se obráncům jazyka podařilo zabránit veškerým pokusům o její odstranění, nemá důvod jen v lásce k zvláštnostem zděděné písemné kultury

Slova a písmena – 6studio1a1/cesky jazyk 3, sloh a komunikační výchovaČeský jazyk 4
 • Historie snidane s novou.
 • Nosohltan obrázek.
 • Dotace na zemědělské stroje.
 • Co by můj syn měl vědět o světě audiokniha.
 • Slovesa 6. ročník.
 • Byty vojtova brno.
 • Kalanetika kniha.
 • Geocaching trackovatelné předměty.
 • Israel museum.
 • Z 37 čmelák na prodej.
 • Metronidazol 250 mg.
 • Turecko side.
 • Rembrandt.
 • Disco 80. léta.
 • Lumík hmyz.
 • Evanescence imperfection text.
 • Calista flockhart supergirl.
 • Australia english wikipedia.
 • My pokemon go.
 • Šestichodové menu.
 • Philips.de shop.
 • Loupání tetování.
 • Tig svářečka.
 • Okousané listy.
 • Lupus vulgaris choroba.
 • Fb photos resolution.
 • Pohádka o dinosaurech cteni.
 • Siquijor.
 • Ronald defeo.
 • Vírník praha.
 • 11. století v čechách.
 • Richard krajčo děti.
 • Gordon ramsay souboj restaurací online.
 • Hypertextový odkaz zkratka.
 • Littlest pet shop hrací set výletní loď se 3 zvířátky.
 • Free cad tutorial česky.
 • René charles angélil.
 • Symfonický orchestr nástroje.
 • Oční klinika jl s.r.o. otevírací doba.
 • O kroužky pardubice.
 • Koktavost diskuze.