Home

K čemu slouží elektronický podpis

Pro výše uvedené účely je nutné vlastnit elektronický podpis, který je dle české legislativy označován jako zaručený elektronický podpis.Jedná se o takový elektronický podpis, který zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autority) integritu a autenticitu dat. Integrita zaručuje správnost dat (tj. že data nebyla od. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem K čemu slouží elektronický podpis? Zajisté jste již o této formě identifikace vašim jménem a příjmením slyšeli. Abyste se vyhnuli kvůli tomuto úkonu kontaktu s úřady, můžete využívat email. I přes něj se dají posílat důležité dokumenty, ale musí být potvrzené ručně. Elektronický podpis (též digitální podpis) je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, takže umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě

K čemu slouží? Elektronický podpis využijete pro komunikaci s: úřady, zdravotní pojišťovnou, okresní správou sociálního zabezpečení. Můžete s ním: podepisovat důležité dokumenty jako jsou smlouvy nebo faktury, žádat o sociální dávky, ucházet se o dotace, podávat stížnosti či odvolání. Jak získat elektronický. Elektronický podpis - k čemu je dobrý a jak jej získat? Ing. Radek Bílý, QÚD 26. 10. 2016 Kvalifikovaný certifikát může být velkým pomocníkem hlavně podnikatelům - fyzickým osobám, kteří nepoužívají datovou schránku. Foto: Adobe Stock Jak získat elektronický podpis během 60 minut? Rovněž jsme schopni vás provést celou procedurou získání elektronického podpisu (bez vyplňování smluv, stání front apod.) ve vaší kanceláři a dodat vám i potřebný software pro podepisování elektronických dokumentů (v drtivé většině případů však postačuje. Slouží tedy k jednoznačné identifikaci odesilatele podání, uživatele autorizovaných aplikací, apod. O uvedení tohoto identifikátoru v certifikátu je nutné požádat příslušného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářející důvěru, při vystavování kvalifikovaného certifikátu Pomocí kvalifikovaného certifikátu vytvoříte zaručený elektronický podpis, který je uznáván všemi orgány veřejné moci v ČR. (IKPMSV) se vkládá do kvalifikovaného certifikátu pro el. podpis a slouží k určení jednoznačné identity při komunikaci se státní správou

K čemu lze použít elektronický podpis? - Digitální podpis

Identifikátor klienta MPSV (IKMPSV) se vkládá do osobního kvalifikovaného certifikátu a slouží k určení jednoznačné identity při komunikaci se státní správou. Pokud budete komunikovat s úřady státní správy, doporučujeme IKMPSV do kvalifikovaného certifikátu vložit K čemu slouží služba Adobe Sign? Snadné podepisování Elektronický podpis je legální způsob, jak získat schválení nebo souhlas pro elektronické dokumenty a formuláře. Nejčastěji bývá definován jako elektronický zvuk, symbol nebo postup, připojený nebo logicky spojený se smlouvou nebo jiným záznamem a. Certifikáty slouží k autentizaci a autorizaci jejich uživatele, tedy k přihlašování a vytváření elektronických podpisů a k zabezpečení komunikace prostřednictvím šifrování zpráv. Časová razítka S časovým razítkem prodloužíte platnost dokumentů až o 5 let a dokážete, kdy proběhly poslední změny dokumentů

mBank v číslech: „Konkurence pořád žije v době dinosaurů

K čemu slouží elektronický podpis? - institutit

Digitální podpis rozhodně není váš skutečný podpis, který byl třeba naskenovaný a používán takto v elektronické formě. Jde o určitá data, která dokáží ověřit, že jste konkrétní e-mail posílal skutečně vy, nebo vaše firma, případně, že jste takto podepsali a zabezpečili určitý dokument Vyřídil jsem si elektronický podpis. Když pominu už jen přijít na to jak se to vlastně má udělat (zcela nepochopitelně absentuje nějaký jednoduchý návod krok po kroku, nevysvětlení mnoha pojmů, apod), tak se mi to po týdnu a 5ti návštěvách pošt nakonec podařilo V dnešním článku si ukážeme, k čemu slouží elektronický podpis a různé druhy certifikátů. Elektronický podpis, zaručený elektronický podpis či digitální podpis jsou nesprávné výrazy prokvalifikovaný certifikát. Jedná se o specifická data, která v počítači nahrazují vlastnoruční ověřený podpis fyzické osoby

Elektronický podpis - Wikipedi

 1. K čemu elektronický podpis slouží? Elektronický podpis zajišťuje jednoznačnou identifikaci osoby, která daný dokument podepsala, garantuje nepopiratelnost (vlastník elektronického podpisu je zodpovědný za obsah dokumentu podepsaného svým podpisem) a zajišťuje integritu podepsaných dat. Nakládání s elektronickým podpisem upravuje Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 2. Tento článek vysvětluje digitální podpisy (označované také jako digitální ID), k čemu slouží a jak je lze používat v následujících aplikacích systému Microsoft Office: Word, Excel a PowerPoint. V tomto článku. Definice digitálního podpisu. Řádky podpisu ve Wordu a Excelu. Vytvoření řádku podpisu ve Wordu nebo Excel
 3. Elektronický podpis logicky není nějaká čmáranice oskenovaná do PDF dokumentu. V běžném životě slouží k ověření identity občanský průkaz vydaný příslušným úřadem. Obdoba vydavatele občanských průkazů pro elektronické podpisové klíče je certifikační autorita
 4. Co je to elektronický podpis a k čemu slouží Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen nařízení eIDAS) definuje, co je.

Elektronický podpis: Co to je a jak ho získat? - Blog

 1. Pomocí kvalifikovaného certifikátu (QCA) můžete vytvořit tzv. zaručený neboli uznávaný elektronický podpis. Dozvíte se, k čemu slouží a jak jej získat
 2. Použít elektronický podpis může prakticky každý, kdo k němu má přístup. Protože podpis má právní závaznost, je tedy dobré k němu přistupovat podobně jako například k bankovní kartě a chránit jej před zneužitím. Fronty například na finančních úřadech by mohly být podstatně kratší, kdyby jejich klienti.
 3. Získat elektronický podpis. 1. výběr certifikátu 2. elektronická žádost a potřebné dokumenty 3. návštěva certifikační autority 4. instalace certifikátu do počítače 5. které slouží pro šifrování a také tam, kde nejsou vyžadovány certifikáty kvalifikované. Certifikát a jemu příslušná data pro vytváření.
 4. ulém díle jsme s zabývali tím, jak funguje elektronický podpis a jakými způsoby lze elektronicky právně jednat. Vysvětlili jsme, k čemu slouží certifikáty elektronických podpisů. Zmínili jsme také jaké druhy elektronických podpisů známe a jakým způsobem lze elektronický dokument podepsat

Samotný elektronický podpis prokazuje identitu tvůrce, ale neumožňuje dokázat, že je čas vytvoření dokumentu správný. Pro odstranění tohoto nedostatku bylo vytvořeno časové razítko. To však nezastupuje roli elektronického podpisu, jedinou jeho funkcí je prokázat čas vzniku dokumentu. Rovněž se nijak neovlivňuje s. K čemu časové razítko slouží Časové razítko je ideálním doplňkem elektronického podpisu, neboť zaručuje, že Čas ve vašem počítači je totiž jednoduché změnit a vytvořit tak elektronický podpis s odlišným časem, než jaký reálně je. Časové razítko vám tak poskytne záruku a nezpochybnitelný důkaz o tom. V případě dokumentu, kterým se právně jedná a který je vytvořen fyzickou (tedy úřední) osobou, je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis - to se týká zejm. správních rozhodnutí, výzev k odstranění vad a veřejnoprávních smluv.; V případě dokumentu, kterým se právně jedná a je výsledkem automatizovaného zpracování, se zpravidla zapečetí.

Elektronický podpis je zcela unikátním zapečetěním dokumentu, který smí využívat pouze osoba, na níž byl vystaven certifikát. Ten se skládá ze soukromého a veřejného klíče. Soukromý klíč máte k dispozici pouze vy jako majitelé podpisu. Pomocí něj šifrujete a podepisujete vlastní dokumenty K čemu je dobrý v praxi elektronický podpis? Archiv | 01.01.08 slouží také ke komunikaci s úřady a vůbec s veřejnou správou. E-mail podepsaný komerčním certifikátem, nebo třeba takovým, který si vygenerujeme sami, veřejná správa nemusí akceptovat, naproti tomu kvalifikovaný za určitých okolností ano.. Pod pojmem elektronický podpis si představíme ten digitální. Využití elektronického podpisu můžete být zcela všestranné. Podpisy bývají u fyzických osob převážně v komunikace s bankou nebo jinou společností. V dnešní době elektronických komunikací vám mohou tyto podpisy ušetřit mnoho času. Nemusíte běhat po bankách a čekat dlouhé fronty nebo posíla

K čemu je elektronický podpis. Elektronický podpis slouží k zajištění ověření autora a integrity podepisovaných dat. Elektronický podpis je podpis - tj. pouze jiná forma písemného podpisu. Stejně jako písemným podpisem, potvrzujeme, že jsme nějaký text vytvořili a bereme za něho odpovědnost. ČR prostý elektronický podpis, což jsou data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání (čl. 3 bod 10 nařízení eIDAS). Tento tzv Elektronický podpis. Elektronický podpis, který je založen na technologii PKI (Public key infrastructure), představuje využití páru kryptografických klíčů pro identifikaci komunikujících partnerů v elektronickém světě K provádění konverzí advokát musí vlastnit kvalifikovaný a komerční certifikát (elektronický podpis). Podrobně je celý postup popsán na stránkách České Advokátní Komory . Od 20.9.2018 tedy od data účinnosti Nařízení eIDAS jsou však orgány veřejné moci a tedy i subjekty, kteří mimo jiné pracují s CzechPOINT.

Jak získat elektronický podpis a proč jej vlastně

 1. Další informace o tomto certifikátu naleznete na stránkách CESNET, na kterých také naleznete návod jak žádost podat. Tento certifikát slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Získaný certifikát je pak třeba nainstalovat a nastavit pro použití ve Vašem emailovém klientu
 2. Elektronický podpis je nástroj k ověření identity autora datové zprávy, nejčastěji zprávy elektronické pošty. Současně je i zárukou její integrity. Tedy jinými slovy si díky němu můžeme být jisti, kdo nám zprávu poslal a že její obsah nebyl během přenosu porušen (ať už záměrně nebo omylem)
 3. Kde využijete elektronický podpis: Elektronická komunikace se státní správou - krajskými, městskými i obecními úřady Podání přiznání k DPH Žádosti o sociální dávky Podání žádostí o dotace EU Přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění Podání přehledu o příjmech a výdajích OSV
 4. Jak funguje elektronický podpis. Elektronický podpis je kousek binárních dat, který lze připojit k dokumentu (například PDF dokumentu, e-mailu nebo požadavku v internetovém bankovnictví). Nemá žádný speciální smysl, jen musí určitým způsobem odpovídat podepisující entitě a obsahu dokumentu
 5. Ale k čemu takový elektronický podpis slouží? Má vůbec nějaké praktické využití, kromě onoho proklamovaného daňového přiznání po internetu? Většina z nás se už s jeho použitím setkala, aniž si to uvědomila. Každý, kdo používá některý z moderních internetových prohlížeč
 6. Podpis na dokumentu má stejný význam, ať je to vlastnoruční podpis nebo elektronický podpis. Proto se také elektronickému podpisu říká podpis, protože plní funkci podpisu. Podpis je v našem právu projevem vůle podepisující osoby. Právnická osoba nemá vůli, nemůže tudíž nic podepisovat
 7. Elektronický podpis získáte u 3 organizací. Elektronický podpis představuje údaje v datové podobě, které v počítači nahrazují vlastnoruční podpis. Je připojený k datové zprávě nebo je s ní logicky spojený. Slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby v datové zprávě

Elektronický podpis je označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis. Tento typ podpisu umožňuje ověření totožnosti podepisující osoby ve vztahu k podepisovanému dokumentu či datové zprávě Digitální podpis anglicky Digital Signature) je ekvivalent rukou psaného podpisu a používá se k podepsání, tedy potvrzení originality, elektronického dokumentu.Je to vlastně elektronické šifrované razítko potvrzující pravost informací, jako jsou například e-mailové zprávy nebo elektronické dokumenty Sloupec G slouží k vyplnění emisní třídy autobusu dle údaje v technickém průkazu (velký technický průkaz) autobusu. U některých autobusů nemusí být emisní třída uvedena dle EURO třídy a je místo toho uvedeno číslo předpisu EHK OSN nebo směrnice EHS/ES (u novějších vzorů dokladů pod označením V.9) Digitální podpis není totéž jako podpis, který běžně přidáváte do odchozích zpráv. Takový podpis e-mailové zprávy, který v podstatě představuje závěrečný pozdrav, může napodobit kdokoliv. Digitálně podepsaná zpráva ale může přijít jenom od vlastníka digitálního ID použitého k jejímu podepsání

10x o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP

Elektronický podpis zdražil, přitom je často nezbytný pro elektronickou komunikaci. K čemu ho využijete a kdo ho naopak nepotřebuje? Přečtěte si o způsobu, jak poplatek za něj obejít. Česká pošta na počátku tohoto týdne zdražila kvalifikovaný osobní certifikát, tedy lidově. K čemu slouží podpisové vzory? Komplexní služby pro podnikatele +420 607 044 665 Pak váš podpis představuje jeden z důležitých autorizačních nástrojů. Elektronický podpis představuje další velmi přesný nástroj na identifikaci a autorizaci podnikatele. Jedná se o datový soubor, kterým se opatří zpráva. K čemu je elektronický podpis. Je to jednoduché. Elektronický podpis slouží stejným účelům jako podpis fyzický. Jen v elektronickém prostředí. Ze zákona je elektronický podpis ekvivalentní podpisu papírovému. Tak jako je podepsaný elektronický dokument ze zákona ekvivalentní podepsanému papírovému dokumentu

Získání certifikátu cizí osoby - digipodpis

Ověřený elektronický podpis . tzv. digitální podpis, který nahrazuje vlastnoruční podpis a je ověřený (ověřená totožnost podpisu) Souvisejicí články. 30.04.2019. Patent . Co je to patent? K čemu slouží a jak jej získáme? Další pojmy. Osvojení . Řidičský průkaz. Neplodnost. Navrhovatel neplatnosti voleb Vysvětlení pojmů uznávaný elektronický podpis a uznávaná elektronická pečeť naleznete v přehledné tabulce viz. odpověď na otázku č. 7. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je uložen na kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronický podpisů, nelze použít pro přístup do ABO-K Já, jksem myslel, že ten podpis má fungovat i tak, že pokud někdo pozméní mail po jeho podepsání, tak by ten podpis měl být neplatný. Mám naistalovaný ještě e-podpis OnSign z www.ONSIGN.com a ten funguje normálně. Tak by mne jen zajímalo, jestli to čemu v PGP všichni říkají elektronický podpis opravdu e-podpisem je Vylepšený elektronický podpis (advanced electronic signature) - elektronický podpis, který kromě svých základních funkcí poskytuje další funkce jako například možnost šifrování obsahu zprávy. Šifrování - k čemu slouží a jak ho využít (17. díl) Ověření identity a elektronický podpis (18. díl.

Kvalifikované certifikáty - Česká pošt

Práce s certifikáty Certifikační autorita PostSignu

K čemu slouží. Pro elektronickou komunikaci s orgány veřejné správy si musí občan pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát. Pokud žadatel tento certifikát již vlastní, nemusí si pořizovat nový. Elektronický podpis využijí žadatelé o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace K čemu má uživatel 2 certifikáty? Komerční certifikát slouží k autentizaci uživatele vůči systému a kvalifikovaný certifikát slouží jako elektronický podpis pro podepisování formulářů. 26. května 2016 . Štítky: tes Šifrování - k čemu slouží a jak ho využít (17. díl) Ověření identity a elektronický podpis (18. díl) Asymetrické šifrování a jeho praktické využití (19 .díl) Hybridní šifrovací algoritmy (20. díl) Zdroje: [1] SINGH, Simon. Kniha kódů a šifer : tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou kryptografii Za elektronický podpis se nepovažuje ani, pokud podpis vytvoříte na počítači napojením na podpisové tablety (jako např. u vkládání podpisu u občanského průkazu či jiných dokladů) Sloupec G slouží k vyplnění emisní třídy autobusu dle údaje v technickém průkazu (velký technický průkaz) autobusu..

Elektronický podpis PDF, veřejné zakázky (E-ZAK, NEN, Gemin,), e-mail. Elektronický, resp. digitální podpis je technicky nesmírně zajímavý a důmyslný nástroj. Nařízením EU č. 910/2014 a zákonem č. 297/2016 Sb. je postaven na roveň vlastnoručnímu podpisu.Je složité ho získat a zprovoznit, ale je snadné a efektivní ho rutinně používat Co je elektronický podpis: V nejširším smyslu ho zákon definuje jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě K čemu slouží MOP? elektronicky - datovou schránkou, e-mailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu), poštou, Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.. K čemu Signer slouží? Aplikace Signer pro školy a živnostníky je speciální edice určená pro všechny zaměstnance školních zařízení a všechny OSVČ v ČR, kteří potřebují pracovat s elektronickými dokumenty a komunikovat s úřady. Pomocí naší aplikace se vyhnete fyzickým návštěvám úřadů nebo poboček pošty K čemu slouží elektronický podpis. Vložení elektronického podpisu do MS Outlook 2010. . aktualizováno 02.09.2014. software: MS Outlook. nastuduj si Online formulář Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naučíme se, jak vyplnit registrační formulář na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů..

Co je to elektronický podpis? Adobe Sig

K čemu platební rozkaz slouží a v čem spočívá jeho podstata se dozvíte v následujícím článku. Co je to platební rozkaz a k čemu slouží Platební rozkaz představuje možnost soudu rozhodnout o podané žalobě na peněžité plnění bez toho, aby zjišťoval námitky žalovaného K čemu slouží program Antivirus? Program Antivirus slouží primárně k udržení pracovních míst zaměstnanců. Program tak má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát prostřednictvím úřadů práce částečně kompenzuje firmám vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů Elektronický podpis slouží k ověření totožnosti odesílatele dokumentu. Je to informace, zašifrovaná soukromým klíčem, která se připojuje k elek-tronickým datům, aby identifikovala odesílatele příjemci, a která rovněž zajišťuje integritu dat. Podpis se vždy vztahuje na data, ke kterým byl připojen K čemu slouží záznam provedených výkonů provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné praxe školence, včetně evidence všech stanovených výkonů, které má školenec v průběhu celého podpis, jmenovka, razítko.

Popis služeb PostSignum Certifikační autorita PostSignu

K čemu slouží elektronický podpis firmě? Jak si ho zřídit

Používání elektronického podpisu v praxi - Živě

Definitioner Zaručený elektronický podpis Elektronický podpis, který splňuje následující požadavky: a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou, b) umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, c) byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, d) je k. Obdobně, jako pro elektronický podpis, jsou definovány úrovně důvěry i pro elektronickou pečeť. Nejvyšší úroveň kvalifikované elektronické pečetě vyžaduje kvalifikovaný certifikát a jeho použití v kvalifikovaném prostředku. Pečeť slouží k prokázání původu a pravosti zapečetěného dokumentu. To je. Někdo přirovnává elektronický podpis k ručnímu podpisu, někdo k razítku, někdo dokonce k pečeti. Na každé z těchto metafor něco je. Ale žádná z nich nevystihuje skutečnost plně. Dostáváte-li dokument s elektronickým podpisem, znamená to, že k dokumentu je připojen ještě elektronický otisk tohoto dokumentu (hash) Faktura ale také slouží k účetním a daňovým účelům, proto je třeba se při její tvorbě zamyslet nad tím, co všechno musí podle zákonů obsahovat. Obecně platí, že povinnost podnikatele vystavit fakturu nebo jiný typ dokladu vyvstává v okamžiku, kdy si zákazník o vydání dokladu o prodeji zboží nebo o poskytnutí. Přísně tajné šifry: Elektronický podpis, k čemu je vlastně dobrý a co neumí Elektronický podpis je speciální počítačový kód, který má dvě základní funkce: umožnit prokázat, že se obsah zprávy od okamžiku podpisu nezměnil, a svázat identitu podepisujícího klíče s obsahem zprávy..

Podrobné informace pro odkaz K čemu elektronický podpis?. Dozvíte se, jak si odkaz stojí na sociálních sítích. Také můžete pokračovat přes klíčová slova k dalším zajímavým odkazům Elektronický podpis si můžeš klidně vygenerovat ty sám. Podstatné je ovšem k čemu ho chceš využívat. Potřebuješ, aby partner akceptoval danou certifikační autoritu. A tím se vracíme k PS a ICA, kterým platíš za certifikát, kterému ostatní důvěřují Elektronický podpis je soubor binárních dat, který lze připojit k dokumentu (například PDF dokumentu, e-mailu, či požadavku v internetovém bankovnictví). Nemá žádný speciální smysl, jen musí určitým způsobem odpovídat podepisující entitě a obsahu dokumentu. K vytvoření podpisu potřebujeme podpisový klíč 1 Elektronický podpis v praxi Doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., (s využitím podkladů, které laskavě poskytl RNDr. Vlast..

 • Oáza brno menu lidická.
 • Bazilika nanebevzetí panny marie.
 • Prikrývka 200x220.
 • Bišonek ostrava.
 • Aukro cz auto moto.
 • V jakych potravinach nejsou sacharidy.
 • Stěně shiba inu.
 • Burak auticko.
 • Ohlávka pro psa proti tahání.
 • Vlastní známky prodej.
 • Gta 5 cheats ps4 cz.
 • Dobře utajená country plakát.
 • Osteomalacie wikipedia.
 • Princezna na hrášku pohádka.
 • Šumivé víno k sýrům.
 • Neni kronk jako kronk online cz.
 • Understandable have a great day meme.
 • Banana bread recept vegan.
 • Modletice 80.
 • Co je munice.
 • Čtvrtmaraton čas.
 • Nádrž na vodu 1000l jižní čechy.
 • Yookidoo kouzelný kohoutek s ozubenými tvary recenze.
 • Je vrabec stěhovavý.
 • Oak island the money pit.
 • Ryze a akne.
 • Lucie pudilová instagram.
 • Přírodní barvení kůže.
 • 3d tiskárna form 2.
 • Rozpínací relé 12v.
 • Jak zabalit vlasy do ručníku.
 • Drogova zavislost.
 • Příklopový lis bazar.
 • Báseň 6. třída.
 • Rock in plzeň 2018 plaza amfiteátr 28 června.
 • Salát s kuřetem.
 • Bacardi 0 7l cena.
 • Šablona na recepty.
 • Sao paulo počasí.
 • Franco columbu deborah columbu.
 • Pampeliška zajímavosti.