Home

Sluneční soustava vzdálenosti

Jak se měří vzdálenosti ve Sluneční soustavě? Sluneční

SLUNEČNÍ SOUSTAVA obr. č. 1 Sluneční soustava = systém vesmírných těles (planet, planetek, družic, komet, meteoritů), která jsou pod vlivem přitažlivé síly Slunce součástí i planeta Země vznik před 4,6 miliardami let z prachu a plynu obr. č. 1 obr. č. 2 Složení sluneční soustavy středem soustavy je Slunce kolem. Sluneční soustava Spustit Otázky a úkoly. Vydejte se na interaktivní procházku sluneční soustavou. (c) Martin Vézina. Vzdálenosti a rozměry Spustit Otázky a úkoly. Dokážete si správně představit, jak jsou od sebe vzdálené planety a jaké mají rozměry? Vyzkoušejte mapovou aplikaci, která vám tyto obrovské vzdálenosti. 8. 2020 prolétl kolem Země ve vzdálenosti 2 950 km Autor: ZTF/Caltech Optical Observatories. 16. srpna 2020 zaznamenala kamera Zwicky Transient Facility (ZTF) umístěná na Palomar Observatory poblíž San Diega asteroid, který prolétl doposud nejblíže Zemi, ve vzdálenosti pouhých 2 950 km nad zemským povrchem Označení pro pás na povrchu tělesa sluneční soustavy, který je neustále vystaven slunečnímu svitu. Nejhojnější meteorický roj spojený s Halleyovou kometou. Pás malých těles tahnoucí se od dráhy Neptuna až do vzdálenosti přibližně 55 astronomických jednotek od Slunc

K odhadu stáří sluneční soustavy potřebujeme geologicky primitivní, nemetamorfovaný materiál, jaký vznikl přímou akrecí z prachoplynného disku, jenž vznikl společně se Sluncem Slunce - nám nejbližší hvězda, tzv. hvězda hlavní posloupnosti, která se nachází ve vzdálenosti 149,6×10 6 km od Země Sluneční soustava je součástí Galaxie nepřesně nazývané Mléčná dráha. Ta je dále částí tzv. Supergalaxie, kam patří mj. i galaxie M 31 v Andromedě. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří samo Slunce, které svou gravitační silou udržuje soustavu pohromadě. Zbylých 0,133 % připadá na planet Obecně se této oblasti říká transneptunická tělesa. Patří sem Kuiperův pás, který se nachází ve vzdálenosti 30 až 50 AU (1 AU je vzdálenost Země od Slunce) a také tzv. objekty rozptýleného disku. Trpasličí planety. Planetka Ceres je jedinou trpasličí planetou ve vnitřních částech sluneční soustavy SLUNEČNÍ SOUSTAVA . Sluneční soustava vznikala současně se Sluncem. Slunce se zrodilo z globule asi před pěti miliardami roků. Vlastní gravitace smršťovala prach a plyny, zahřívala je až do teplot, kdy se zapálila termonukleární reakce přeměňující vodík na helium Soustava vznikla asi před 5 miliardami let, gravitační působení Slunce sahá až do vzdálenosti přibližně 2 světelných let (125 000 AU, t.j astronomických jednotek). Slunce je pomyslným centrálním bodem soustavy a předpokládá se, že bude zářit ještě cca 7 miliard let

Sluneční soustava | Úvod. Centrálním objektem naší soustavy je Slunce, ve kterém je soustředěna téměř celá její hmotnost (99,866 %). Sluneční soustava vznikla před 4,6 miliardami let z rozsáhlého plynoprachového oblaku. Její hranice nejsou přesně vymezeny. Obvykle jimi rozumíme heliopauzu Heliopauza - hranice. Obsahuje přibližně 150 - 200 mld. hvězd. Součástí Galaxie je i Sluneční soustava. Menu: Sluneční soustava Vznik Sluneční soustavy se odehrává asi před 4,7 mld. lety. Sluneční soustava vznikla smrštěním rotujícího mraku plynů a prachu. Ve středu vznikalo jádro, zárodek budoucího Slunce Naše Sluneční soustava je neobyčejně komplexní systém obsahující milióny až bilióny kosmických těles. Z nich je ve Sluneční soustavě naprosto dominantní pouze jedno - Slunce, naše ústřední hvězda.Na naše Slunce připadá asi 99,86 % z celkové hmotnosti soustavy 2 Sluneční soustava I. Newton:Přitažlivost k Slunci se skládá z přitažlivostí k jednotlivým částicím Slunce a klesá se vzdalováním od Slunce přesně s druhou mocninou vzdálenosti až k oběžné dráze Saturna, jak je zřejmé z klidu afélií planet, a až k nejzazším aféliím komet, jestliže jen jsou ona afélia v.

Extrasolární sluneční soustava Upsilon Andromedae. Tato sluneční soustava se nachází ve vzdálenosti 54 světelných let od Země a obsahuje nejméně tři planety. Trajektorie komet. Jak může Jupiter nebo jiná planetka změnit trajektorii komety? Hypotetická kometa Schwarzmeier přilétávající z vnějších částí. Jakmile bude kamera připravena, budeme po oběžných drahách jezdit se světlem a snad si uvědomíte, o jak velké vzdálenosti tu jde. Vzhůru k dalším planetám. Jupiter. Saturn. To malinké světlo támhle je naše Slunce, teď vzdálené asi 1,7 kilometru. Slunce je teď hodně daleko. A jsme na okraji naší sluneční soustavy Vynásobte to 5, to je zhruba 100 let dostat se z Jupitera na Slunce, 200 let ze Saturnu na Slunce. Takže bychom mohli mít Abrahama Lincolna v letadle a ještě by se nedostal, pokud by vyrazil se Saturnu, ke Slunci. Takže toto jsou opravdu ohromné vzdálenosti. Ale ještě nejsme hotovi se sluneční soustavou. Jen pro představu měřítka Tato nezřetelná hranice se nachází zhruba ve vzdálenosti 125 000 AU, tj. asi dvou světelných let. Na samotné periferii Sluneční soustavy se nejspíš rozkládá kulový oblak převážně ledových těles, zásobárna dlouhoperiodických komet, k nimž patřila mimo jiné i vlasatice Hale-Bopp , která se v roce 1997 stala ozdobou.

Sluneční soustava má osm planet. Podle vzdálenosti od Slunce jsou to Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Do roku 2006 bylo za planetu považováno také Pluto, ale v současnosti ho vědci řadí do kategorie zvané trpasličí planeta Sondy Voyager jsou od Země miliardy kilometrů daleko - staly se už dávno nejvzdálenějšími lidmi vyrobenými objekty. Na hranicích naší Sluneční soustavy teď narazily na nový, zatím nepopsaný, kosmický fenomén. Astronomové popsali v odborném časopise zcela novou formu. Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V, žlutý trpaslík. Obíhá okolo středu Mléčné dráhy ve vzdálenosti od 25 000 do 28 000 světelných let.Oběh trvá přibližně 226 milionů let. Tvoří centrum sluneční soustavy, od Země je vzdálená 1 AU (asi 150 milionů km). Jde tedy o hvězdu Zemi nejbližší. Hmotnost Slunce je asi 330 000krát větší než.

Vzdálenosti Země od Slunce - kolem 150 milionů kilometrů - se říká astronomická jednotka (AU). Je to šikovný způsob, jak měřit vzdálenosti ve Sluneční soustavě. Jupiter je od Slunce vzdálen 5 AU, Neptun 30 AU. Do vzdálenosti asi 50 AU sahá pásmo drobných asteroidů, převážně ledových, tzv. Kuiperův pás ČÁst 1 - sluneČnÍ soustava Občas se v novinách nebo na internetu dočtete, že byla objevena nová hvězda vzdálená od nás dvacet miliónů světelných let. O pár měsíců zas byla nalezena nějaká galaxie ve vzdálenosti tří miliard světelných let Jejich vzdálenosti činí mezi 2.000-200.000 AU. Nejvíce objektů obíhá ve vzdálenosti kolem 50.000 AU od Slunce, což už se blíží jednomu světelnému roku (vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden pozemský rok). Občas některý objekt zamíří do vnitřní části Sluneční soustavy a stane se kometou. Komet

Sluneční soustava

Planety - Sluneční soustava - Sluneční soustava

 1. Planetární soustava obklopená Kuiperovým pásem tvoří zploštělou vnitřní část sluneční soustavy; Oortův oblak komet tvoří vnější kulový obal sluneční soustavy. Prostírá se do vzdálenosti zhruba 2 ly od Slunce. Ve své vnější části přechází do okolního mezihvězdného prostoru a je ovlivňován blízkými.
 2. Extrasolární sluneční soustava 55 Cancri. Tato sluneční soustava se nachází ve vzdálenosti 41 světelných let od Země a obsahuje jednu hvězdu (55 Cancri A) a nejméně čtyři planety 55 Cancri B, C, D, E. Extrasolární sluneční soustava Upsilon Andromedae. Tato sluneční soustava se nachází ve vzdálenosti 54 světelných let od Země a obsahuje nejméně tři planety
 3. Saturn obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 1,5 miliardy kilometrů od Slunce. To je 10krát dále než Země a proto dostává od Slunce 100x méně světla (intenzita světla ubývá s druhou mocninou vzdálenosti). Saturn oběhne Slunce jednou za 29,5 roku. Sluneční soustava Slunc

Vesmírný průvodce - Sluneční soustava v číslech (tabulkách

Tušíme, že velikosti a vzdálenosti planet nejsou tak úplně v měřítku, ale jak tedy vypadá náš kosmický dvorek ve skutečnosti? Podívejte se. Vejde se celá sluneční soustava na jednu webovou stránku? Samozřejmě ano, pokud ji zmenšíme ve vhodném měřítku. Ale chceme-li zachovat správný poměr velikostí a vzdáleností. Soustava se rozkládá do vzdálenosti přibližně 2 světelných let, pásmo komet do vzdálenosti přibližně 1 000 AU, planetární soustava 50 AU. Soustava vznikla asi před 5 miliardami let ROZLOŽENÍ HMOTY A VELIKOST - Slunce je jedinou hvězdou Sluneční soustavy

Sluneční soustava je náš společný domov, ve kterém se nachází Země, Slunce a další planety. Otočí kolem středu systému: Slunce. Každá planeta má svou velikost, barvu, dobu otáčení kolem slunce a mnoho dalších parametrů. Podívejte se na naše obrázky GIF Sluneční soustavy a pochopíte, jak to funguje. Stáhnout zdarma Do sluneční soustavy opravdu dorazila kometa, jakou jsme dosud nespatřili. Podle polských astronomů může teoreticky pocházet ze soustavy, která je vzdálená 13 světelných let. Přestože k nám však těleso 2I/Borisov přicestovalo z jiného hvězdného systému, jak se potvrdilo, vypadá vlastně až podezřele povědomě

Vesmírná tělesa (planety, měsíce,..) a prostor, který se vyskytuje v okolí Slunce se nazývá Sluneční soustava. Důležité je znát názvy planet ve Sluneční soustavě a jejich pořadí podle vzdálenosti od Slunce. Dále je důležité vědět, že planety neobíhají okolo Slunce po kruhových drahách, ale po eliptických drahách Sluneční Soustava. Vědecká teorie jejího vzniku předpokládá, že před více než 4,6 miliardami let se v Galaxii začaly shlukovat částečky prachu a plynu - vznikal jakýsi obrovský prachoplynný mrak. Pravděpodobně přeměna nedaleké hvězdy v supernovu, kterýžto děj doprovázely tlakové vlny, přiměla mračno k pohybu.Částečky prachu a plynu se zformovaly do prstenců. Sluneční soustava dalekohledem - Dušek Jiří, Kolasa Marek - Vypravte se s námi za nočními svítícími oblaky, polárními zářemi, meteory, zodiakálním světlem či umělými družicemi.... Uložit ke srovnán Heureka.cz je nákupní rádce, který radí, jak vybrat ten nejlepší produkt a nabízí porovnání cen ze stovek internetových obchodů

Vznik a vývoj sluneční soustavy - Wikipedi

 1. Sluneční soustava Planetární systém hvězdy Slunce 10 kPC od středu Mléční dráhy Slunce a rotující planety, planetky, komety a další materiál Systém je tvořen 8 planetami Terestrické - Merkur, Venuše, Země, Mars Obří plynové - Jupiter, Saturn, Uran, Neptun Další tělesa Sluneční soustavy Trpasličí planetky (např
 2. Všechny informace o produktu Larsen Sluneční soustava 70 dílků, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Larsen Sluneční soustava 70 dílků
 3. První vědeckou teorií vzniku sluneční soustavy byla Kantova-Laplaceova teorie. Mnohá její tvrzení se přenesla i do dnešních názorů. Zcela jiným způsobem vysvětlovaly vznik sluneční soustavy tzv. katastrofické teorie, z nichž nejznámější byla Jeansova teorie. Tyto teorie však byly opuštěny, neboť odporovaly moderním pozorováním
 4. vznik Slunce - sluneční soustava vznikla cca před 4,7 mld let z obrovského oblaku plynu, ten se skládal především z molekul H 2 (dále He, jiných prvků a molekul) náhodně se vytvořilo místo s větší hustotou, začalo k sobě přitahovat další látku -> ta padá na sebe, zahřívá se na velmi vysokou teplotu - několik.
 5. Měřítko opavského modelu sluneční soustavy je 1:627 000 000. Což znamená, že Slunce se nachází na Horním náměstí a má průměr 2,3 m. Ve stejném měřítku jsou zmenšeny všechny planety a také vzdálenosti mezi nimi. Moje dcerky (6 a 8 let) nález nadchl natolik, že chtěly sluneční soustavu procestovat celou

Earth Space Lab - interaktivní 3D animac

Sluneční soustava se skládá z hvězdy, která se nazývá Slunce, a mnoha menších těles, která kolem ní obíhají. Jejími největšími a nejdůležitějšími tělesy jsou planety. Planet je celkem 9 a doprovází je více než 60 měsíců Případně i to, čeho je naše Sluneční soustava součástí: Galaxie (Mléčná dráha), místní skupiny galaxií v Panně, stáří Vesmíru, stáří Slunce, vzdálenosti ve Vesmíru, atd. [přidat komentář] mak* 14.05.20 06:53. 0 x. V Proseči mají naučnou stezku - model Sluneční soustavy. Tak ať si tam zajede a popíše to jako. Sluneční soustava se v budoucnosti v mnoha ohledech změní. Galaxie v Andromedě se bude prolínat s naším hvězdným ostrovem přímo před očima budoucích pozorovatelů a tam, kde se dnes nachází hřejivé Slunce, bude řádit rozpínající se monstrum Například planeta obíhající ve vzdálenosti 0,01 AU se bude v.

Asteroid, který proletěl doposud nejblíže Zemi Sluneční

 1. Soustava se rozkládá do vzdálenosti přibližně 2 světelných let, pásmo komet do vzdálenosti přibližně 1 000 astronomických jednotek AU, planetární soustava 50 AU. Soustava vznikla asi před 5 miliardami let (různé zdroje uvádějí rozmezí 4,55-5 miliard let)
 2. Nám nejbližší vesmír je Sluneční soustava, která je součástí obrovské spirálovité galaxie, která se nazývá Mléčná dráha. Tuto galaxii tvoří asi 100 miliard hvězd. Slunce je naše nejbližší hvězda a drží celou Sluneční soustavu pohromadě svojí obrovskou gravitační silou
 3. Rozměry sluneční soustavy 1.1 download - Výpočty vzdáleností planet Tento program ocení zejména tvůrci proporciálních modelů sluneční soustavy. Um
 4. Vítejte na stránkách modelu sluneční soustavy, který vytvořil Astronomický kroužek při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23.Jde o ne zas tak ojedinělý projekt, který má za úkol seznámit vás s velikostí sluneční soustavy a povědět vám něco zajímavého o objektech, které můžeme spatřit na obloze
 5. Jediným místem ve vesmíru, jehož biosféra prokazatelně obsahuje všechny prvky nezbytné pro život, jak ho známe, zatím zůstává planeta Země. Oněmi prvky jsou obecně tekoucí voda, alespoň jeden zdroj energie a souhrn biologicky užitečných molekul. Některé z těchto složek se však najdou i jinde. Kde je tedy šance na mimozemský život největší
 6. Jak dlouho lze přežít na různých planetách? Přemýšleli jste někdy o tom jaký by mohl být život na jiných planetách než na Zemi? Aktuálně se hodně mluví o kol..

Pokus osmý - model Sluneční soustavy « Sekce pro děti a

Merkur je planeta nejbližší Slunci. Kolem Slunce obíhá ve střední vzdálenosti 58 milionů kilometrů po dráze s dosti velkou excentricitou. S průměrem 4878 km je to po Plutu druhá nejmenší planeta Sluneční soustavy. Nemá žádný měsíc. Merkur patří k terestrickým planetám. Povrch planety je poset množstvím kráterů Sluneční soustava, jejíž součástí je i planeta Země, má zřejmě dalšího návštěvníka z cizího hvězdného systému. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a také Evroá kosmická agentura (ESA) ohlásily novou kometu mířící ke Slunci, která je pravděpodobně z jiné soustavy EUROGRAPHICS Sluneční soustava 1000 dílků . Číslo karty:120217 Rozměr složeného puzzle:99 x 33 cm Materiál:Papír Rozměry krabice (balení):35,5 x 13 x 9,1 cm Přibližná velikost dílku:1,5 - 2,5 cm Počet dílků:1000 Vesmírné puzzle s obrázky Slunce, jednotlivých planet a jejich měsíců včetně údajů: vzdálenost od Slunce, oběžná doba, povrchová teplota, délka. Vznik sluneční soustavy. Způsob, jakým je sluneční soustava rozdělena, odráží historii jejího vzniku. Zrodila se z hroutícího se mraku plynu a prachu (mlhoviny) před 4,5 miliardami let.V souvislosti s tím, jak se mlhovina vlivem vlastní gravitace hroutila, začal mrak prachu rotovat, zplošťovat se a protahovat, takže vytvořil tzv Safari Ltd Sluneční soustava Sada, která je hračkou a zároveň výbornou výukovou pomůckou, ketrá znázorňuje sluneční soustavu planet a Slunce. Přednosti: neobsahuje ftaláty ručně kolorované Obsah balení: Slunce Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun podstavec Podpořte učení svých dětí z.

O tématu Sluneční soustava jsme již napsali řadu článků. Dozvíte se z nich všechny důležité informace. předvedla ** Astronomové s její pomocí objevili pozoruhodnou dvojici mladičkých hvězd ** Ta se nachází ve vzdálenosti asi 9500 světelných let od nás. 7. 10 G4 - Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony. Zde si můžete stáhnout tento dokument v PDF [132kB]. Astronomové při sledování oblohy zaznamenávají především úhly a pozorují něco, co se nazývá nebeská sféra. Nicméně, hvězdy nejsou od Země vždy ve stejné vzdálenosti Slunce je nejbližší hvězda k Zemi, v průměrné vzdálenosti od naší planety 149,6 miliónů km. Tato vzdálenost je známá jako jedna astronomická jednotka (zkráceně AU), a stanovuje stupnice pro měření vzdálenosti v celé sluneční soustavě observatory.cz > Encykplopedie > Sluneční soustava Měsíc Kolem Země obíhá podobně jako Země kolem Slunce po eliptické dráze v průměrné vzdálenosti přibližně 400 000 km. Měsíc je zhruba čtyřikrát menší než Země Planety se zrodily ze sluneční mlhoviny a prachoplynového disku, který obklopoval nově utvořené Slunce. Tímto způsobem se sluneční soustava se zformovala do dnešního tvaru. SLUNCE Průměr Slunce je zhruba 1.400.000 km − to je asi 109 průměrů Země. Slunce zásobuje, v závislosti na vzdálenosti, povrch planet teplem a světlem

Brainstorm Toys :: Brainstorm RC Sluneční soustava - SmartPrvní Trojan u planety Uran | Sluneční soustava | Články

SLUNEČNÍ SOUSTAVA Jiří W a g n e r , Jr., wag@volny.cz. Asteroidy. Asteroidy jsou malá planetární tělesa obíhající Slunce vesměs mezi Marsem a Jupiterem, často rotující kolem své osy. Prozatím bylo objeveno 6000 asteroidů (planetek), několik set dalších je objeveno každým rokem, ale nepochybně existují stovky a tisíce. Sluneční soustava. Zasr. romantik Úvahy » Ostatn Ve vzdálenosti 108 m od Slunce bude kulička představující Venuši. Kulička bude mít průměr 12 mm. O dalších 40 m (od Slunce tedy již 148 m) bude kulička s průměrem 13 mm jako naše Země. Než položíte Mars, trošku se projdete. Kuličku o průměru 6,7 mm coby Mars dejte.

sluneční soustava planety ve sluneční soustavě videa souhvězdí protože je v dobré vzdálenosti od slunce, kde může být voda jako kapalina. Život také omožňuje zemská atmosféra ( tenká vrstva plynů kolem planety ) tato planeta v naší sluneční soustavě je velmi vyjimečná, protože jako jedinná obsahuje takové. Otázka: Sluneční soustava a vesmír Předmět: Zeměpis Přidal(a): gabkamat Sluneční soustava. Tvoří ji Slunce, tělesa, která kolem něho obíhají, a prostředí, kde se tento pohyb uskutečňuje.. Vznikla před více než 4,7 mld. let, kdy se z mezihvězdné hmoty vytvořil diskový útvar, který začal rotovat Sluneční soustava má od té doby tedy už jen 8 planet. 2. dvojhvězdy a vícenásobné hvězdy - jedná se o skupiny hvězd obíhajících kolem společného těžiště. Jsou-li vzdálenosti jednotlivých složek tohoto systému zhruba stejné, jsou jejich dráhy velmi nestabilní a takové skupiny se rozpadají. Jsou-li vzdálenosti.

Slunce (a naše sluneční soustava) se otáčí kolem středu Galaxie - galaktického středu, přičemž pro dokončení jednoho oběhu potřebuje přibližně 220 milionů let. Domníváme se, že Slunce a sluneční soustava obíhá kolem středu Galaxie konstantní rychlostí. M31, která se nachází ve vzdálenosti 2,9 milionů. Sluneční soustavu tvoří dvě vnitřní planety (Merkur a Venuše), Země, a pět vnějších planet (Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun), 5 trpasličích planet (Ceres, Pluto, Eris, Makemake a Haumea), přes 150 měsíců (především u Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptuna) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod Vzdálenosti obou oběžnic jsou o něco menší než jejich protějšků ve sluneční soustavě. To, spolu se skutečností, že mateřská hvězda má pouze poloviční hmotnost než Slunce, působí dojmem, že nově objevená soustava je zmenšeninou té naší

Vesmír test 4. Sluneční soustava

1. ultrafialové sluneční záření s vlnovými délkami menšími než 390 nm, které před vstupem do zemské atmosféry tvoří asi 7 % energie celkového elektromagnetického slunečního záření a jež je ze značné části absorbováno atmosférickým ozónem ve stratosféře,. 2. viditelné sluneční záření s vlnovými délkami od 390 nm do 760 nm (podle [29]) vytvářející. Sluneční soustava. Sluneční soustava Naše sluneční soustava se nachází v galaxii Mléčná dráha. Její ústřední hvězdou je Slunce, kolem které nespočet asteroidů, komet a jiných úlomků hmoty především obíhá 9 planet pojmenovaných po Římských bozích

00:02:24 může zdát sluneční soustava nepřestavitelně velká, 00:02:27 ve skutečnosti tvoří jen nepatrnou část vesmíru. 00:02:36-Asi nemusím připomínat, 00:02:37 že sluneční soustava se skládá z osmi planet, 00:02:39 které obíhají okolo Slunce. 00:02:41-Patří mezi ně Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn.. A ani zde by sluneční soustava ještě neměla svou pomyslnou celnici. Ve vzdálenosti zhruba 100 AU se rozprostírá heliopauza, kde přestává vát sluneční vítr. A ještě za touto sférou, ve vzdálenosti desítek tisíc AU, se nachází Oortův oblak, který se skládá z vnitřní a vnější části Sluneční soustava zaujímá nepředstavitelně rozsáhlý prostor, planety sahají do vzdálenosti přibližně 50 AU a pásmo komet do vzdálenosti přibližně 1 000 AU. Planety ve srovnání se vzdálenostmi, které je dělí, jsou mizivě malé. V planetáriu Techmanie máte možnost porovnat velikosti planet na modelu v měřítku 1:80 mil SLUNEČNÍ SOUSTAVA - PRACOVNÍ LIST 1. Které pohyby Země vykonává a jaké jsou jejich důsledky? - rotace kolem osy - střídání dne a noci - obíhání kolem Slunce - střídání ročních období 2. Vyjmenuj planety sluneční soustavy v pořadí jejich vzdálenosti od Slunce. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran.

Jakub Rozehnal: Jak stará je sluneční soustava

Na jeho konci byla vnitřní sluneční soustava vyčištěna od nebezpečných planetesimál. Na povrchu Měsíce byly v průběhu Pozdního velkého bombardování vytvořeny obrovské překrývající se pánve, které dnes vidíme jako měsíční moře. Podél okrajů těchto pánví vznikly z vyvrženého materiálu horské řetězce Vesmír pravděpodobně vznikl z velmi malé koule, která vybouchla a během několika sekund se rozprskla po okolí do obrovské vzdálenosti. Ze začátku byl nepředstavitelně žhavý. Pořád se rozprostírá do nepředstavitelně velkých vzdáleností. NAŠE SLUNEČNÍ SOUSTAVA. Slunc

Planetky a trpasličí planety Sluneční soustavy Ábíčko

Sluneční soustava Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou známe jako Slunce Tvoří ji 8 planet, 5 trpasličích planet, více než 150 měsíců planet a další menší vesmírná tělesa Mezi další vesmírná tělesa patří : planetky, komety, meteoroidy a meteority Planety Sluneční soustavy Merkur Venuše Země. Hustá oblaka kyseliny sírové zabraňují přímému pozorování povrchu. Venuše krouží kolem Slunce takřka po kruhové dráze ve vzdálenosti 108 milionů km s periodou 225 dní. Oblaka Venuše dobře odrážejí sluneční svit a proto je tato planeta po Slunci a Měsíci nejjasnějším tělesem na obloz

Astrofyzika Sluneční soustava

Planety a trpasličí planety sluneční soustavy. Velikost objektů je v měřítku, vzdálenosti mezi nimi nikoliv Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým s, tedy sluneční soustava, ovšem Česká astronomická společnost doporučuje psaní s velkým S, tedy Sluneční soustava) je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21. - 22. 5. 2013 www.olympiadatechniky.zcu.cz MODEL SLUNEČNÍ SOUSTAVA MODEL OF SOLAR SYSTEM Kateřina NOVÁKOVÁ Resumé Článek je zaměřen na výrobu modelu sluneční soustavy a jeho využití na základní škole v předmětu přírodověda.Dále nabízí možnosti výroby modelu samotnými žáky ve škole SLUNEČNÍ = systém vesmírných těles, SOUSTAVA která jsou pod vlivem přitažlivé síly Slunce • vznik před 4,6 miliardami let z prachu a plynu obr. č. Sluneční soustava zahrnuje také přibližně 150 měsíců planet. Země - Měsíc. Měsíc Phobos obíhá kolem planety Mars ve vzdálenoszi pouhých přibližně 9 380 km a Deimos ve vzdálenosti 23 460 km. S největší pravděpodobností se jedná o zachycené planetky. Obě tělesa jsou nepravidelného tvaru

PPT - SLUNEČNÍ SOUSTAVA PowerPoint Presentation, free

1. Vesmí

Planety Sluneční soustavy Sluneční soustavu tvoří Slunce, planety, měsíce, asteroidy, planetky, komety a další vesmírná tělesa. Vznikla asi před 4,5 mld. let z obrovského oblaku plynů a prachu. Merkur Merkur je nejbližší planeta ke Slunci. Svůj název dostal podle římské mytologie a znamená to posel bohů SLUNEČNÍ SOUSTAVA . Sluneční soustava je soustava vesmírných těles tvořena hlavní hvězdou - Sluncem - a všemi tělesy, které se pohybují v gravitačním poli Slunce a vykonají alespoň jeden úplný oběh kolem Slunce. Slunce vzniklo asi před 4,6 miliard let v jedné z tehdejších mlhovin - shluku mezihvězdných oblaků prachu a plynu Nové výsledky z astrometrického průzkumu VERA přiblížily Zemi a sluneční soustavu ke středu naší galaxie. Z původních 26,7 tisíc světelných let od středu Mléčné dráhy se pozice sluneční soustavy posunula na 25,8 tisíc světelných let. S tímto zpřesněním vzdálenosti také souvisí rychlejší pohyb Slunce galaxií Sluneční soustava a planetární stezka v Opavě, Opava: Zobrazte recenze, články a fotografi z Sluneční soustava a planetární stezka v Opavě na webu Tripadvisor Title: Sluneční soustava Author: Gosovi Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Gošová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové | SlunečníV E S M Í R - jeho základy a SLUNEČNÍ SOUSTAVA - PlanetaOFRIINa povrchu Měsíce mohou být pozůstatky komet z cizíchPlanetky, všude kam se podíváš | Sluneční soustava

Sluneční soustava. Země je planeta na které žijeme.Její atmosféra obsahuje kyslík.Země je v pozitivní vzdálenosti aby na ní mohla téct voda.Alespoň já myslím že země má příbuznost z jinými dvěma planetami.VENUŠE.S venuší má Země příbuzné to že mají skoro stejnou velikost přestože je země větší. Planety sluneční soustavy. Merkur. Je první planeta sluneční soustavy nejbližší Slunci. Hmotnost Merkuru je 0,055 hmotnosti Země, tato planeta má průměr 4 880 km a obíhá ve střední vzdálenosti 57,91.106 km od Slunce jednou za 88 dní. Nemá téměř žádnou atmosféru, teploty na povrchu dosahují 350 až -170 °C Poslední velké planety Sluneční soustavy (Uran a Neptun) jsou ve vzdálenosti 3 a 4,5 km, kde je možnost dalšího dopravního spojení. Tj. ve vzdálenosti 3 km (od počátku stezky) se nalézá přívoz Klecánky - Roztoky (s občerstvením), odkud se lze dostat na vlakové nádraží Roztoky u Prahy Planety sluneční soustavy - multimediální učební text. Až Mikuláš Koperník (19. 2. 1473 - 24. 5. 1543) ve svém díle De revolutionibus orbium caelestium - Oběhy nebeských sfér zveřejnil svou heliocentrickou soustavu (přiřadil všechny pozorované pohyby těles ve vesmíru Zemi, předpokládal dokonce i rotaci Země kolem své osy) Věrný model sluneční soustavy s rotujícími planetami, svítícím sluncem na dálkové ovládání. Průměr soustavy je úctyhodných 85cm. Obsahuje Slunce, které funguje jako noční světlo, dále 8 planet na třech nezávislých prstencích, které obíhají kolem Slunce v různých rychlostech dle vzdálenosti od Slunce Je největší z planet zemského typu. Je jedinou planetou v celém Vesmíru, o které víme, že na ní existuje život. Má dostatečně hustou atmosféru, dostatek kapalné vody v povrchových oceánech. Kolem Země obíhá jediný měsíc s vázanou rotací. autor Petr Kratochvíl Sluneční soustava Země,Venuše,Mars,Merkur Země 1

 • Plastový stojánek a4.
 • Fialove barvy.
 • Načervenalá pleť.
 • Pohybové čidlo na baterie.
 • Zábal na vlasy z konopného oleja.
 • Sumatran tiger.
 • Obeplutí afriky.
 • Metodická řada kotoul vzad.
 • Oop zkratka.
 • Liečivé účinky kapusty.
 • Šatní skříň twin.
 • Fazolový guláš s krůtím masem.
 • Lom světla.
 • Sníh krkonoše hřebeny.
 • Správné čištění zubů video.
 • Euscorpius italicus.
 • Michalakova tyrani.
 • Bolognese apetit.
 • Dráčik eshop.
 • Quattro formaggi syry.
 • Shaquille o'neal filmy.
 • Ortopedie ploché nohy.
 • Low fodmap dieta.
 • Golfové doplňky.
 • Kuba doporučení.
 • Hzs olomouckého kraje.
 • Sublimační papír.
 • Vídeňský vánoční punč recept.
 • 3d reklama brno.
 • Boss csfd.
 • Audi a6 s line.
 • Dean paul martin.
 • Rubens.
 • Ložisko ur.
 • Biopalivo do auta.
 • Ikea pax posuvne dvere.
 • Vostok hodinky.
 • Joga popis.
 • Stepi podnebí.
 • Mendluv dum svatba.
 • Caricature online.