Home

Korintský spolek

Korintský spolek (Starověké řecké městské státy

Korintský spolek vznikl z důvodu tažení řeckých států proti Persii na přelomu let 338 a 337 př. n. l. Velení spolku si Filip získal v bitvě u Chaironeie roku 338 př. n. l., kdy porazil zároveň thébské i athénské vojsko.. Korintský spolek měl také chránit členské státy proti cizím státům. Mimo spolek byla dlouhodobě například Sparta, po porážce v bitvě u. Korintský spolek, svaz všech řeckých států, v němž bylo poprvé sjednoceno celé Řecko (kromě Sparty).Založen z popudu Filippa II.Makedonského po porážce Řeků u Chairóneie 338 - 37 př. n. l. Zanikl po smrti Alexandra III. Velikého (323 př. n. l.)

Korintský spolek

Korintský spolek - sjednocené Řecko kromě Sparty; Nástupce Filippa - Alexandr - získal Malou Asii, Egypt, založil Alexandrii; 331 př. n. l. - porazil Persii v bitvě u Gargamel; 327 př. n. l. - vyrazil do Indie; Vznik helénistických říší. Diadochové - nástupci, boj o moc mezi vojevůdci (Alexandr neměl nástupce - silné vojsko, po vítězství u Chaironeie vytváří korintský spolek městských států s cílem obnovit válku s Pešany -> zavražděn Alexandr Makedonský (336 - 323 př.n.l.) - syn Filipa II., cílem je upevnit vládu v Makedonii a Řecku a potlačit nepokoje po smrti otc Korintský spolek a Drachma · Vidět víc » Federace. Federace (fœdus, smlouva) je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie). Nový!!: Korintský spolek a Federace · Vidět víc » Filip II. Makedonsk

Makedonský - ½ 4.st., zahájil výbojnou politiku,338 bitva u Chaironeia, proti Filipovi Athény a Théby, Filip zvítězil (konec samostatnosti řeckých států), korintský spolek = sjednocené Řecko, kromě Sparty, společný cíl tažení proti Persii, státy autonomní, 336 Filip zavražděn makedonskou šlechtou, nahradil ho Alexand Spolek skřítka Kořínka. Neumím, nemůžu či nechci, to tu slyšet nechceme, stále se tu máme k věci, vždycky cestu najdeme. S Vámi přijde energie, ať je tu ten nebo ten, s Vámi se tu krásně žije, s Vámi je hned krásný den. Život je příliš krátký na to, abychom stále hledali rozdíly Korintský spolek ( kromě Sparty) Filippos II.- úkladně zavražděn Alexandr a vznik jeho impéria Alexandr Veliký se stal ve 20 letech králem, byl synem Filipa II. Jeho vychovatelem byl Aristotele Roku 337 BC založen Korintský spolek v čele s Makedonií - sjednocení Řecka a přípravy na tažení do Persie ale za cenu ztráty samostatnosti; Roku 336 je na Filipa spáchán atentát - umírá; Do čela jde jeho syn Alexander (336 - 323 BC) - upevnil moc a potlačil povstán

Starověké Řecko II

Starověké Řecko a Řím: referá

OBCHODNÍ OZNÁMENÍ S účinností od 11.7.2017 společnost Koritenský Spedition s.r.o., IČO 260 82 934 se sídlem Slunečná 1166, Prachatice, 383 01, dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12928, změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ .1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Starověké Řecko - shrnut

-r. 395 př.n.l.,Korintský spolek - když Sparťané zahájili válku s Persii,řecká města (Athény,Argos,Korint a Théb) vytvořila proti spartě tzv. korintský spolek -r. 386 př.n.l. - je po bojích se střídavými úspěchy uzavřen mír,při jehož sjednávání měl hlavní slovo perský krá 1. Korintským 13 /b/Cor1/13. 1. Korintským 12; 1. Korintským 14; 1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.; 2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem korintský spolek - spojení řec. měst. států s Makedonií » sjednocení, konec samostatnosti » nadvláda Makedonie (neuznávána Spartou) Alexandr Veliký (336 pnl - 323 pnl) - nástup po smrti otce (nechal ho zabít) - vychován Aristotele - > vytvořeno silné vojsko, ovládnutí Řecka, vytvořen korintský spolek s cílem obnovit válku s Peršany x zavražděn -> • na trůn syn Alexandr Makedonský (336 - 323 př. n. l.) - cíl: upevnit vládu v Makedonii a Řecku, potlačit nepokoje po smrti otce § 334 př. n. l. připojil k Makedonii celou perskou říš Achajský spolek byl federací starověkých řeckých městských států (poleis) v Achaji, území ležícím na severním pobřeží Peloponéského poloostrova. 46 vztahy

Římská říše: Opanování světa - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. Korintský průplav. Korintský průplav. Současný provoz. V současné době již bohužel úzký průplav obrovským lodním tankerům nevyhovuje a používat jej tak smí pouze menší lodě, navíc zde musí být dodržován jednosměrný provoz, což samozřejmě znamená zdržení
 2. Podrobnosti o firmě Spolek skřítka Kořínka - IČO 05977134 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů
 3. Spolek skřítka Kořínka (dále jen spolek). Článek II Sídlo spolku. Otov 38, 345 22 Poběžovice. Článek III Účel a hlavní aktivity spolku. Účel spolku je setkávání dětí a rodičů s cílem utvářet kladný vztah s přírodou a uvědomit si její důležitost, provozovat dětskou skupinu a realizovat volnočasové.
 4. Korintský spolek, do kterého patřili všechny městské státy v Řecku (kromě Sparty). Makedonie se tohoto spolku stala hegemonem (vůdcem), ale města si ponechala část nezávislosti. Po tomto vítězství začal Filip připravovat tažení do Persie
 5. Tím vznikl korintský spolek a poprvé v historii politicky sjednocené Řecko. Jediná výjimka potvrzující pravidlo Sparta odmítla jak pozvání na sjezd tak účast ve spolku. Nástup Alexandra Velikého. Uprostřed příprav perského tažení, byl Filippos úkladně zavražděn. Vládu po něm převzal jeho dvacetiletý syn Alexandr.
 6. Ty vytvořily Korintský spolek, který bojoval proti Peršanům. Makedonci dokázali zkombinovat známou řeckou vojenskou strategii (jako je obdélníková formace známá jako falanga), vývoj vynikajících zbraní, jako např. kopí, které mělo 15 stop a bylo známé jako sarissa, a dobrou vojenskou jízdu či torzní katapulty, kuše.

Moje osobní stránky :-) - Dějepis - Řecko - výpisk

337 př. n. l. = Korintský spolek 336 - 323 př. n. l. = vláda Alexandera Makedonského 331 př. n. l. = Alexander Makedonský ovládl Persii - bitva u Gaugame R.338 svolal Filip II. do Korintu sněm → založen korintský spolek → cílem tažení proti Persii → ale uprostřed. příprav Filip r.336 př.n.l. zavražděn. Nastoupil jeho dvacetiletý syn Alexandr. HELÉNISMUS. Říše Alexandra Velikého a vznik helénistických států. Po smrti Filipa II- - dvacetiletý syn Alexandr III - > vytvořeno silné vojsko, ovládnutí Řecka, vytvořen korintský spolek s cílem obnovit válku s Peršany x zavražděn -> · na trůn syn Alexandr Makedonský (336 - 323 př. n. l.) - cíl: upevnit vládu v Makedonii a Řecku, potlačit nepokoje po smrti otc moc Sparty oslabena - toho využívá Persie, finančně podporuje státy bojující proti Spartě (Korint, Théby, Athény, Argos) - Korintský spolek - dlouhá válka; Peršané se začali obávat vzrůstu moci Théb a Athén a dali se na stranu Sparty - 386 př. n. l. Antalkidův mí Sloupy zleva: dórský, korintský, iónský Poražení museli zničit své loďstvo, rozpustit námořní spolek, vstoupit do spolku peloponéského, strhnout městské hradby a tolerovat spartskou posádku, která monitorovala plnění podmínek. 4

 1. Athéňané museli rozpustit námořní spolek, museli vydat lodě, strhnout opevnění a hradby. Sparťané se pokusili podmanit si celé řecko. Do všech oblastí dosadili své zástupce. Pro jejich spojence byl tento stav horší než otevřená válka, to vedlo k tomu, že se peloponéský spolek rozpadl a sílila protispartská nálada
 2. Kangelo Club je to pravé dobrodružství. Tvořte s námi komunitu cestovatelů, prožívejte společně dobrodružství, sdílejte své příběhy a nechte se inspirovat
 3. roku 337 př.n.l vzniká Korintský spolek (dohoda) - Řekové a Makedonie uzavřela dohodu o společném boji proti Persii - Filip II. Zavražděn na jeho místo příjde jeho syn Alexandr Veliký - Řecko se vzbouřilo, ovšem zase poraženo
 4. blíží se latince, den - Zěmě se otočí 1x kolem své osy, založili Korintský spolek - spojily se s Makedonií proti Persii . Dělej Zagorku! Sedmdesátku slaví zpěvačka, která se . Soudný den přichází Drama v zatopené thajské jeskyni se blíží ke konci, Pohled pod sukni Vivo Nex S: Jak se vysouvá periskop a jak vypadá.
 5. - rozpustil korintský spolek - významné centrum - Alexandrie v Egyptě = ohnisko řeckého vlivu ( helénizace - spolky - aitólský, achájský - po ( Alexandra ( rozpad říše - následníci = diadochové ( Přední Asie ( Sýrie, Mezopotámie, ) - Seleukovci - nejrozsáhlejší ( nestabilní říš
 6. o korintský - hodně zdobená hlavice (rostlinnými motivy), spíše v Římě (sloup) · nejznámější řecké památky - Poseidonův chrám v Paestu, Pantheon v Aténách, Artemidin chrám v Efesu, Akropolis (Athény, Řecko) · stavitelství v Římě - začínaly se stavět silnice (Via Appia), splachovací zácho
 7. ⇒ Svolal vše Řecký kongres - roku 337 př.n.l založen Korintský spolek - Řecké státy podřízeny Makedonii a současně získaly na válečnou výpravu proti Persii (odveta za zničení Atén

Informace o konání přijímacího řízení (podle čl. III Směrnice rektora č. 12/2004) 1. kolo přijímacího řízení Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek 6. 6 Korintský spolek - sdružení řeckých států v čele s Makedonií, vznikl v roce 337 př. Kr. Krátér - nádoba s širokým rozevřeným hrdlem, slouží k mísení vody a vína. Kúros - socha nahého mladíka. Kynikové - filozofický směr, který hlásal, že štěstí je v prostém, nenáročném způsobu života. Metoikov

vytvořen Korintský spolek, sjednocuje polis a vyhlašuje tažení proti Persii (společný řecko-makedonský cíl) uprostřed příprav na tažení je však r. 336 BC Filip II. zavražděn (Olympia, Alexandr, Peršané???) filipika = ostré spory nad diskutovaným problémem (Filip II. x Démosthénes) Alexandr Veliký a jeho impériu -> vzniká korintský spolek = sjednocení řeckých států pod makedonskou nadvládou (stranou Sparta) - Filippos zavražděn - strach makedonské šlechty z absolutismu. Alexandr Veliký - syn Filippa II; žil 336-323 BC - vychováván Aristotelem. touha po světovládě Roku 338 př. n. l. nechal Filip ustanovit spolek řeckých států (zvaný korintský), který na jaře dalšího roku vyhlásil válku perské říši. Dobytí tohoto státního celku se však Filip nedožil. V roce 336 př. n. l. byl zavražděn a nástupcem na makedonském trůnu se stal jeho syn - Alexandr Informace o konání přijímacího řízení (dle § 2 vyhlášky MŠMT č. 343/2002) 1. kolo přijímacího řízení Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek 8. června. 2006 Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 12. června 2006 Termín vydání rozhodnutí o přijetí na základě žádosti

Athénský námořní spolek Peloponéský spolek Bitva u Aigospotamoi Thébská hegemonie Bitva u Chaironeie Korint Korintský spolek Zároveň nám jednu z rozhodujících námořních bitev druhé světové války přiblíží i z pohledu japonské armádní elity.(Vertical Ent. Makedonský Řecké státy (kromě Sparty) se spojily proti Filipovi 338 př. Kr. bitva u Chaironeie - masakr Řeků a vítězství Makedonie (vyznamenal se 18letý Alexandr) Filip svolal poražené státy na kongres do Korintu - založen korintský spolek - sjednocení řeckých států pod vedením Makedonie, se zachováním jejich. 2. aténský námořní spolek rozpuštěn. 337 př. - vznikl korintský spolek (panhelénský) - zdánlivá samostatnost řeckých států, vznik federace řec. měst. států v čele s Makedonií = uznání makedonské nadvlády (kromě Sparty) syn Filippa II. - Alexandr Veliký (336 - 323 př.) vychováván Aristotele Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Peloponéský spolek - Wikipedi

korintský - s hlavicí posazenou akántovým listím a patkou Stavby budované architrávovým systémem - na sloupech je vodorovný architráv - kamenný trám. Obřady a oběti se konaly na nádvoří před chrámem, bohatá výzdoba zvenčí •sjezd řeckých států v Korintu → korintský spolek → tažení proti Peršanům sjednotilo Řeky (kromě Sparty) pod vedením Makedonie, podmínkou svoboda a zákaz vzájemných válek • Filippos II. před tažením zavraždě

Makedonský soustavně podmaňovat Řecko,definitivně vítězí roku 338 př.n.l. u Chaironeie. Pod záštitou Makedonie se zakládá korintský námořní spolek a na území Řecka je opět nastolen mír. (CT) Kleisthenés Kleisthenés žil v 2. pol. 6. stol. př. n. l.. Narodil se v Athénách a byl řeckým politikem a zákonodárcem Kategorie: Základy společenských věd Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce, jež přehledně pokrývá postavy a nauky helénistické filosofie, v úvodu zachycuje historické podmínky daného období a krátce se vyjadřuje k významu pojmu helénismus.Odtud autor přechází k jednotlivým myšlenkovým směrům doby od stoicismu. > vytvořeno silné vojsko, ovládnutí Řecka, vytvořen korintský spolek s cílem obnovit válku s Peršany x zavražděn -> na trůn syn Alexandr Makedonský (336 - 323 př. n. l.) cíl: upevnit vládu v Makedonii a Řecku, potlačit nepokoje po smrti otce. 334 př. n. l. připojil k Makedonii celou perskou říš

Baťův kanál | Světové průplavySvětové průplavy| Cesta svatého Vavřince (Kanada - USA)

Po pelop. válce v Řecku boje mezi poleis-oslabování Sparty-zásahy mimořeckých států-vznik žoldnéřských armád- nakonec vzestup Makedonie- řecké státy v konfederaci-korintský spolek. Kultura: Filozofie-Platon (teorie idejí, existence vyššího světa pravého bytí, Akademie) Řecko po peloponéské válce. Sparta hegemonem. 400 - 394 př.n.l. - Sparta válčí s Persií. 395 -387 př.n.l. - korintská válka (Korint, Théby, Athény a Argos proti Spartě Raně barokní korintský sloup, nesoucí sochu světce. Sloup zhotovený z pískovce spočívá na vysokém soklu, pod nímž jsou ještě dvě schodnice. V dolních třech pětinách výšky nese sokl z čelní strany kartuši, zdobenou zavíjeným ornamentem a draperií s aliančním znakem Šternberků a Maltzanů

(vznikl korintský spolek (proti Persii)-336 př.n.l. svatba dcery Filipa II.-Filip zavražděn šlechtou-Alexandr II. Makedonský- ve dvaceti letech se ujal vlády po svém otci(vládl 336-323 př.n.l.)-neopustil myšlenku svého otce- tažení proti Persii s cílem dobýt ji-od dětství měl vojenský výcvi - II. ath. nám. spolek rozpušťen, k moci se dostali promakedonští politici - vznik federace řeck. městs. států v čele s Mak. tzv. Korintský spolek = sjednocení, ale konec samost.; uznání Maked. nadvlády. Společná jednotící idea : - obnovit boje s Peršany, prožívající vnitř. oslabení ; uprostřed vojensk. příprav. Komentáře . Transkript . Zápisky k dějinám svět

- Sparta uložila Athénám podmínky: rozpustit spolek, vydat lodě, svrhnout opevnění a hradby, nastolit vládu 30 tyranů - Athény + Théby + Korinth + Megara X Sparta - korintská válka (395) - Sparťané poraženi - zásahy Persie do řeckého dění - podpora Sparty, báli se, že Athény a Théby získají mo Korintský spolek) se totiž v roce 337 př. n. l. dohodli, že zahájí společnou válku proti Persii pod záminkou osvobození maloasijských měst, kde žily početné řecké komunity. Peršané patřili k letitým úhlavním protivníkům Řeků KORINTSKÝ KONGRES 337 • vzniká Korintský spolek (žlutě) - řecké státy podřízeny Makedonii a souÿasně získány na váleÿnou výpravu proti Persii • spory by měly být řešeny mírovou cesto

2. Korintským - On-line Bibl

Bitva u Issu v roce 333 př. n. l. byla prvním přímým střetem makedonského krále Alexandra Velikého a perského velkokrále Dareia III. Makedonci se chtěli tažením do Persie pomstít za zničení řeckých chrámů a především Athén Peršany před více než 150 lety, mladý makedonský král však toužil na východě dobýt především říše a slávy Výpad Thé­ 337 korintský spolek všech řeckých obcí s vý­ banů do Lakonie; demokratický spolek arkád­ jimkou Sparty pod patronací FILlPPA. Vyhlášení ských obci a osvobození. Federace (latinsky fœdus, smlouva) je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát,skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie) O dva měsíce později jmenoval (s malou možností výběru a pod značným nátlakem) panhelénský spolek (korintský), který se sešel v Korintu, Alexandra kapitán-generálem spolkových sil pro vpád do Persie. K urychlení věcí přijal dokonce Alexandr delegáta z Efesu v Malé Asii, který si uplatňoval nárok mluvit jménem. Novinka o Alexandrovi Velikém se od většiny jiných publikací, zasvěcených tomuto tématu, liší tím, že její autor se nespokojuje pouze s odbornou dějepisnou výpovědí o velikých a někdy téměř nadlidských činech mladého makedonského krále, který porážel své řecké, perské i indické odpůrce v bitvách, jejichž vítězné zakončení se zdálo nemožné

Athénský námořní spolek, původně dobrovolné, obranné seskupení svobodných řeckých států, který vznikl po skončení řecko-perských válek, se postupem doby stal mocenským a donucovacím nástrojem Athén a sloužil pouze k vybudování a uchování athénské hegemonie v oblasti Egejského moře. V Athénách byly postaveny tzv. dlouhé zdi, jenž spojovaly město s. - vznikl korintský (panhelénský, všeřecký) spolek = zdánlivá samostatnost, makedonská nadvláda (kromě Sparty) - zavražděn vlastní šlechtou Alexandr Veliký (336 - 323) - syn, schopný vojevůdce, vychován řeckým filozofem Aristotele

1) Antigonovců v Makedonii, kde zůstala silná aristokracie, ale i svobodní rolníci, Antigonovci sváděli neúspěšné boje... 2) Ptolemaiovců v Egyptě a Palestině, kde navázali na starou správu založenou na úřednících a královských monopolech... 3)Seleukovců v Malé Asii, Sýrii, Mezopotámii a Persii,. Ústřední částí sousoší je pískovcový korintský sloup se sochou P. Marie, jež má u nohou půlměsíc a nad hlavou svatozář s hvězdami. Na podstavci sloupu jsou latinské prosebné nápisy a záznam o věnování hodkovickými občany. Okolo sloupu je balustráda se šesti sochami. Vlevo je to sv. Václav, Anděl strážce a s

Antické období evroých dějin - maturitní otázka

V roce 356 př.n.l. si začíná Filippos II. Makedonský soustavně podmaňovat Řecko; definitivně vítězí roku 338 př.n.l. v bitvě u Chairóneie. Pod záštitou Makedonie se zakládá Korintský spolek a na území Řecka je nastolen mír. Zivot reckých (a hlavne athénských) lidí jako obcan Dioskurové (hrdinové starověkého Řecka) - Kastor a Pollux - dvojčata a synové spartského krále- vznikl korintský (panhelénský, všeřecký) spolek = zdánlivá samostatnost, makedonská nadvláda (kromě Sparty) Zajímá vás starověký Egypt a jeho historie - námořní spolek se rozrostl v Athénskou námořní říši (Řecko, Malá Asie, černomořské úžiny) íonský (mělké žlábkování, hlavice s dvojitou závitnicí), korintský (hlavice s bohatou květinovou výzdobou) - chrám Akropolis, Diův chrám v Olympii, divadlo Odeion - plánovitá výstavba měst - parky, vodovod

3. Starověké Řecko: referát - iReferaty.c

Založili vojenský pakt - athénský námořní spolek - členské státy platí příspěvky do společné pokladny na stavbu loďstva. Athény zneužívají svého postavení - lodě staví jen athénští řemeslníci. - Korintský - hodně ozdobená hlavice Opsat zápisy číslo 32 a 33 32. Athény za Perikla - 478/477 p. n. l. - založen athénský námořní spolek, postupem času v něm získaly Athény nadvládu - posílení postavení řemeslníků a obchodníků, demokratický vývoj podpořen hospodářským rozmache

Sparta + Peloponéský spolek Athény + Athénský námořní spolek ↓ vítězí všechny městské státy byly válkou oslabeny a dostávají se do područí Makedonie Vzestup Makedonie, Alexandr Veliký Makedonie je země na sever od Řecka ↓ Filip II. - nově vybudoval a zorganizoval armádu (falanga) s cílem ovládnout Řeck R. 478 př. n. l. zaloţen Athénský námořní spolek, hegemonie Athén Zlatý věk athénské demokracie - stratégem Perikles (443-429 př. n. l.) rozvoj města (Akropolis) Zostření rozporů mezi dvěma hlavními státy Athénami a Spartou peloponéská válka (431-404 př. n. l. Na pražské Staroměstské náměstí se zřejmě vrátí Mariánský sloup v podobě repliky, kterou vytvořil sochař Petr Váňa. Zastupitelé ve čtvrtek změnili dřívější zamítavé stanovisko města, kvůli kterému sochař nezískal povolení k umístění sloupu

 • Eisenhowerova doktrína.
 • Špičák sjezdovky mapa.
 • Hart of dixie epizody.
 • Top model deník.
 • Call of duty infinite warfare čeština download.
 • Malá násobilka tabulka k vytištění.
 • Novorozenec tres rukou.
 • Hip hop shop sk.
 • Illinois mesto.
 • Banana bread recept vegan.
 • Staroněmecký ovčák povaha.
 • Yves saint laurent eau de parfum.
 • Daniel radcliffe 2018.
 • Tom svátek.
 • Belaz spotřeba.
 • Brokové náboje rozdělení.
 • Kyselina monochloroctová bradavice.
 • Výkup vlasů děčín.
 • Jak uchovnit psa bez pp.
 • Kali daj viac.
 • Jurský park 6.
 • Nejmenší kolibřík.
 • Luxury cars for sale.
 • Horory filmy 90 let.
 • Sony reproduktory bazar.
 • Kadeřnictví břevnov.
 • Krevetky ostrava.
 • Švec beton.
 • Uk vat books.
 • Tanzanit ve stříbře.
 • Vesta z ovčí kožešiny.
 • Rosalox koupit.
 • Je vrabec stěhovavý.
 • Taekwondo pro deti praha.
 • Chernivtsi ukraine.
 • První příznaky těhotenství po oplodnění.
 • Rucni navijak na drevo.
 • Black dahlia lyrics.
 • Křemelina diatomplus recenze.
 • Eisenhowerova doktrína.
 • Vyrobsitričko.