Home

Kyselé deště prezentace

Kyselé deště Kateřina Jandová Co je způsobuje spalováním uhlí s velkým obsahem síry se do ovzduší dostalo mnoho oxidu siřičitého, a ten spolu s vodou vytvořil kyselinu, která okyselila déšť. důležité ale jsou také oxidy dusíku, které při spalování taky vznikají Kyselé deště působí na rostliny, živočichy i člověka různým způsobem přímo či nepřímo. Přímo Nepřímo KYSELÝ DÉŠŤ PŮDA se škodlivinami ROSTLINY potrava pro ČLOVĚKA potrava pro ŽIVOČICHY maso máslo mléko sýry tvaroh vejce Příroda i krajina se po staletí vyvíjely a přizpůsobovaly vnějším podmínkám.. VY_32_INOVACE_ 15 Kyselé deště Jakmile se rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, které padají na zem ve formě deště. Může také vznikat malé množství kyseliny chlorovodíkové Kyselé deště - prezentace. Kategorie: Ostatní předměty. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2. Charakteristika: Prezentace v bodech pojednává o kyselých deštích, jejich negativních důsledcích i možnostech prevence a zmiňuje se i o kyselých deštích u nás Poprvé na fenomén kyselého deště upozornili SKANDINÁVSKÉ STÁTY na konferenci OSN v roce 1972. Švédští vědci přednesli zprávu, že sirnaté emise z elektráren v BRITÁNII a ZAPADNIM NĚMECKU způsobují obrovské ekologické škody na severu, ve Skandinávii VYMÍRALY v jezerech sladkovodní RYBY

Kyselé deště - prezentace - Seminarky

Kyselé jezero s nově leklou rybou není proto nutně důkaz o hrozném znečišťování ovzduší. Stromům ubližují kyselé deště různými způsoby. Mohou porušovat voskovitý povrch na listech a strom je tím náchylnější k mrazu, houbám a hmyzu Kyselé deště - referát - Seminárky, referáty, maturitní. referát: Kyselé deště (Kyselé deště) Hlavními přirozenými zdroji kyselinotvorných plynů jsou emise ze sopek a biologické procesy, odehrávající se jak na souši, tak i v bažinách a oceánech.Účinky kyselé depozice byly nalezeny v ledovcovém ledu starém tisíce. Poškozování lesů - kyselé deště, časté kácení Obr. 7 - hořící tajga Použité zdroje informací Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-23] dvouprvkové sloučeniny, oxidy, názvosloví oxidů, oxidy síry, uhlíku a dusíku, oxid vápenatý, oxid hlinitý, oxid křemičitý, kyselé deště, skleníkový efekt Druh učebního materiálu Prezentace

Kyselý déšť - Biologie - Referáty Odmaturu

Proč nám vadí kyselé deště? konec Kouř ze sopek obsahuje škodlivé, látky, které se vracejí na zem v podobě kyselého deště. Protože si člověk sám znečišťuje ovzduší. Výfukové plyny Protože si člověk sám znečišťuje ovzduší. Tepelné elektrárny Protože si člověk sám znečišťuje ovzduší referát: Kyselé deště (Kyselé deště) Hlavními přirozenými zdroji kyselinotvorných plynů jsou emise ze sopek a biologické procesy, odehrávající se jak na souši, tak i v bažinách a oceánech.Účinky kyselé depozice byly nalezeny v ledovcovém ledu starém tisíce let Kyselé deště, které v 70. a 80. letech minulého století likvidovaly lesní porosty Krkonoš či Krušných hor, nezmizely ani poté, co po pádu socialismu byly na počátku 90. let odsířeny uhelné elektrárny, chemičky a další podniky. Česká republika tak v evroé ekologické statistice se zeměmi EU dál prohrává Praha - Kyselé deště, které v 70. a 80. letech minulého století likvidovaly lesní porosty Krkonoš či Krušných hor, nezmizely ani poté, co po pádu socialismu byly na počátku 90. let odsířeny uhelné elektrárny, chemičky a další podniky.. Česká republika tak v evroé ekologické statistice se zeměmi EU dál prohrává.. Přirozené pH bývá kolem 5,6-6, kyselé srážky mohou mít hodnoty pH 3-4. Jak vzniká? Spalováním fosilních paliv (viz Fosilní paliva) se do ovzduší dostávají znečišťující látky. Některé z nich, zejména oxid siřičitý.

Kyselý déšť - Chemie každodenního život

 1. Kyselé deště můžou značně působit na celý biosystém. Právě je znečišťování vod největší problém proto že se znečišťování ze vzduchu kyselým deštěm přenáší na zem a kyselý déšť se slévá do povrchových a podzemních vod. Kyselý deště jsou jeden z hlavních důvodu zmenšovaní zásob pitné vody ve světě
 2. Kyselé deště byly jedním ze symbolů toho, jak bývalý režim devastoval životní prostředí. Počátkem 90. let směřovalo jedno z prvních ekologických opatření právě na omezení síry v ovzduší. Odsířením se množství síry, které dopadá na půdu (atmosférická depozice) podařilo výrazně snížit
 3. Kyselé deště máme v paměti zejména jako plíživého zabijáka, který v 70. a 80. letech téměř zlikvidoval lesní porosty v Jizerských a Krušných horách. Nová studie amerických vědců navíc ukázala, že okyselené lesy spotřebují víc vody, protože jejich rostliny víc žízní

Kyselé deště referá

Prezentace. Prezentace. doc zz. (mlha) plynné emise - oxid siřičitý => kyselé deště - oxidy dusíku => kyselé deště, fotochemický smog - oxid uhličitý => skleníkový efekt - výfukové plyny => oxid uhelnatý, uhlovodíky, olovo (z antidetonačního tetraethylolova) - freony => narušují ozonosféru, vznikají ozonové díry. Začali kyselé deště a začal se ztenčovat ozón. Lidé kácejí lesy, a tím napomáhají znečišťování ovzduší. Ochránci přírody jsou proti tomu, aby se kácely lesy, ale moc lesů nezachrání, protože je potřeba dřevo na papír, latě, stavební materiály a jiné věci prezentace. učební texty. zápis. Mapa webu. 2652 dnů od události Prázdniny. Domovská stránka‎ > 32d.Kyselé deště.ppt Zobrazit. Pryč s kyselostí - Jak udržte kyselé a zásadité látky v těle v rovnováze-- autor: Tepperwein Kurt Kyselé třešně-- autor: Chalupová Lenka Sýsa Kyselá-- autor: Drijverová Martina Kamarád do deště DV

Lesy mírného pásu - prezentace - RV

Kyselý déšť je většinou uváděn jako jeden z nejhorších následků průmyslové lidské aktivity, která ničí životní prostředí. Vědci z univerzity v Leedsu však s překvapením potvrdili přísloví, že všechno zlé může být k něčemu dobré a kyselé deště přispívají k tomu, že jsou oceány životadárnější Kyselé deště SO3+H2O = H2SO4 ZKOUŠKA. Projekt Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Podobné prezentace . O projektu SlidePlayer Podmínky použití. Kontaktní formulář. Kyselé deště. Jsou způsobeny zvýšenými koncentracemi oxidu uhličitého, oxidů síry a dusíku (vznikají spalováním, výfukové plyny, sopečná činnost) Tyto oxidy reagují v atmosféře s vodou, vytváří kyseliny a padají na zem ve formě deště, tj. kyselé deště Negativní vliv: půdy, lesy, ryby, sochy, vápencové. Pyrit a kyselé deště. Krystalky nebo žilky pyritu jsou obsaženy nejčastěji v hnědém uhlí. Pří spalování uhlí se do ovzduší uvolňuje oxid siřičitý. Ten způsobuje kyselé deště. Les zničený kyselým deštěm. Antimonit Sb 2 S. způsobuje kyselé deště oxid dusičitý: NO. 2. hnědočervený plyn. silně jedovatý, charakteristický zápach. oxid dusičný: N. 2. O. 5. bezbarvá krystalická látka. reakcí s vodu vzniká kyselina dusičná: N. 2 O 5 + H 2 O → 2HNO. 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 29

Oxidy - Digitální učební materiály RV

Arial Times New Roman Verdana Wingdings Trebuchet MS Útes Síra SÍRA VLASTNOSTI POUŽITÍ VÝZNAMNÉ SLOUČENINY OXIDY SULFIDY KYSELINY DALŠÍ SLOUČENINY KYSELÉ DEŠTĚ A SMOG Snímek 11 BIOLOGICKÝ VÝZNAM SÍRY SÍRA V PYROTECHNICE SÍRA V LÉKAŘSTVÍ A KOSMETICE Snímek 15 SÍR Znečišťuje ovzduší → kyselé deště. Jedovatá, žíravá látka. Jako E 22 - konzervační látka (např. výroba sušených meruněk) Významné oxidy. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by

DUMY.CZ Materiál Kyselé deště, koroz

Imise, smog, kyselé deště: Farmakologie : Imunofarmaka: Hygiena : Kyselý déšť: Hygiena : Malá hygiena - vypracované otázy z hygieny v minipodání (tisk na taháky) Ortopedie : Přehled nástrojů - obrázky a názvy: Pracovní lékařství : Otázky z oboru nemocí z povolání : Ortopedie : Vypracované otázky z ortopedie. Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. viz prezentace - Kyselina sírová - prezentace.pptx Použitá literatura: KARGER, I. a kol. Chemie I pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Biologie a životní prostředí - kyselé deště, okyselení půdy, vliv především na jehličnaté lesy Kontrolní materiál pro zpětnou vazbu Otázky. Pomůcky pro žáky: vytvořené prezentace a pracovní listy s otázkami a startovní karty pro Napiš jakými způsoby mohou vznikat kyselé deště. 6) Napiš 2 problémy, které mohou způsobovat kyselé deště. 7) Vypiš alespoň 2 nejvíce poškozené země spadem kyselých dešťů Prezentace aplikace PowerPoint Author: Petr Daněk Last modified by: Petr Daněk Created Date: 4/6/2004 2:57:55 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: GaREP Other title

Kyselé deště, skleníkový efek

prezentace ve formátu PPT. prezentace biologické metody. Přírodní barviva II. 10ACH13_kyslik. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MINERÁLY. kavárenský jídelní lístek. Shrnující prezentace k tématu síra download report. Transcript Shrnující prezentace k tématu síra. Imise a kyselé deště; V Česku ohrožení pro lesní porosty představují kyselé deště. Kyselé deště se nejvýznamnější začaly projevovat v 70. letech 20. století, kdy prudce vzrostly emise oxidu siřičitého. Nejvíc poškozené byly porosty v Krušných horách, Lužických horách, Jizerských horách a Krkonoších

referát: Kyselé deště (Kyselé deště) Seminárky, referáty, skripta, mat. otázk Times New Roman Wingdings Arial Arial Unicode MS Expedice Prezentace aplikace PowerPoint GEOPOLITIKA Rozvoj vs. geopolitika Definice Definice Geopolitická tradice Geopolitická tradice Friedrich Ratzel (1844 - 1904) Friedrich Ratzel (1844 - 1904) Alfred Mahan (1840 - 1914) Rudolf Kjellen (1864 - 1922) Sir Halford John Mackinder (1861.

- ekologický problém - devastace životního prostředí (zvyšující se intenzita; skleníkový efekt, znečištění atmosféry exhalacemi, narušování ozónové vrstvy, znečištění hydrosféry, kyselé deště, kácení deštných pralesů, nebezpečí kontaminace přírody odpadem Kyselé deště - jedna z hlavních příčin odumírání horských lesů Krkonoš. Dálkové přenosy průmyslových imisí se v podobě srážek (déšť, sníh, námraza), pevného spadu a aerosolu dostávají z atmosféry přímo nebo přes půdu a půdní roztoky do živých organismů, které poškozují Voda seminář z biologie pro maturanty 7. září 2004 9. září 2004 Voda naše planeta je pokryta ze tří čtvrtin vodou - název Země je značně diskutabilní život začal ve vodě a dodnes je prostředí každé buňky vzpomínkou na tyto doby 70 - 95% hmotnosti buňky je voda při pátrání po extraterrestrickém životu je první otázkou dotaz na přítomnost vody Vodíkové.

Kyselé deště Odpady Těžba nerostných surovin Jak můžeš pomoci Počítačová prezentace : Petr Jeřábek Masarykova ZŠ Lanžhot 20.4. 2012. Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Cichiatr Created Date: 5/10/2012 3:58:55 PM. relativně neviditelné a regionální (znečištění vzduchu, kyselé deště), tak dopady větrné energie (změna krajinného rázu) jsou zjevné a lokální Foto: Šumavské jezero otrávily za komunismu kyselé deště. Teď se tam vracejí pstruzi Prohlédnout si 23 fotografií Štvaly je drahé nájmy, tak mladí Němci staví vlastní koleje. Podle představ studentů Několik desítek studentů a absolventů v německém Heidelbergu získalo miliony eur na stavbu vlastních kolejí..

způsobuje kyselé deště. Troposferický ozon - tento plyn je lidskému zdraví nebezpečný, působí dráždění a nemoci dýchacích cest, zvyšuje riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy.Ozon výrazně narušuje funkci buněk - emise oxidů síry, kyselé deště, okyselení půdy, vliv především na jehličnaté lesy Kontrolní materiál pro zpětnou vazbu Otázky pro zpětnou vazbu: 1. V jaké koncentraci se vyrábí kyselina sírová? 2. Jakým způsobem ředíme kyselinu s vodou? 3. Jak se provádí první pomoc při potřísnění pokožky kyselinou? 4 Prezentace je zaměřena na přípravu, vlastnosti a užití některých významných oxidů. Je kladen důraz na environmentální výchovu, žáci pracují s pojmy globální oteplování, kyselé deště. Učivo navazuje na prezentaci Názvosloví anorganických sloučenin 1, kde je uvedeno názvosloví oxidů. Součástí učebního materiálu je pracovní list a čtyři videoklipy

kyselé deště -->oxid siřičitý, oxidy dusíku. nároky na vodu. suchozemské organismy --> různé adaptace. vodní organismy --> limitující především množství solí, kyslíku. Abiotické složky prostředí Prezentace aplikace PowerPoint. Anotace: Výukový materiál ve formě prezentace je určen pro žáky prvního ročníku střední průmyslové školy, obor technické lyceum a strojírenství. Věnuje se uhlí - základnímu fosilnímu palivu, druhům uhlí a vliv na životní prostředí Vypracováno: prosinec 201

Vysvětlete koloběh vody v přírodě, jak vznikají kyselé deště a jaké jsou jejich účinky na půdu, stavby aj. Vysvětlete postup při výrobě pitné vody. V čem spočívá podstata biologického samočištění vody v přírodě? Vysvětlete pojem salinita. Porovnejte moře podle salinity. Předveď pokus z webu - č. 35 NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je RNDr. Aleš Špičák, CSc.Projekt vznikl za laskavé podpory Komer.. Anotace: Výukový materiál ve formě prezentace je určen pro žáky prvního ročníku střední průmyslové školy, obor technické lyceum a strojírenství. Jsou vysvětleny základní pojmy - neobnovitelný zdroj, emise, imise, kyselý déšť,skleníkový plyn a efekt; pojednáno je o jejich vlivu na ŽP. Vypracováno: listopad 201 způsobuje kyselé deště (tím dochází např. k ničení lesních porostů) urychluje korozi; zapříčiňuje dýchací problémy . Kyslík - viz. kyslík. významný biogenní prvek; 3 izotopy, 2 modifikace O 3, O 2; oxidy: binární sloučeniny prvků s kyslíkem O-II - kyselé, bazické, amfoterní, neutrální; oxygenium = tvořit.

Kyselé deště - YouTub

Prezentace; Cizí jazyky ⇩ Ty způsobují kyselé deště, které mají zhoubný vliv na stromy a na ostatní vegetaci, způsobují úhyn ryb a ostatních vodních živočichů a erozi cihel a kamenů na budovách. Jedním z vedlejších produktů při hoření uhlí je oxid uhličitý. Je to jeden z plynů, o kterých se domníváme, že. Popisek: Prezentace ekologie vodního prostředí, výcuc z protokolu ekologie vodního prostředí... Zjednodušená ukázka: kyselé deště vznikají spalováním fosilních paliv, uvolňují plyny SO2, NOx do ovzduší nejvíce jsou postižena území hor, kde je žulové či břidličné podloží Vodní fauna A. Populace soubor všech. Zeměpis 9. třída. POLOHA, ROZLOHA ČESKÉ REPUBLIKY. vnitrozemský stát, mírný podnebný pás. Rozloha: 78 864,1 km2 . Počet obyvatel: 10 625 449 (k 30. 6.

Produkt spalování síry přítomné v palivu (toxické úinky, kyselé deště) Obsah síry v BA a MN: až 0,5 % (MN) 0,001 % (2009) Obsah síry v leteckém petroleji JET A1: max. 0,3 % Obsah síry v palivech pro námořní dopravu: 1-5 % Kovy (olovo, mangan Závěrečné práce INFORMATIKA 8. ročník 2007 . Již několikátý rok je závěr výuky v předmětu Informatika v osmém ročníku věnován tvorbě prezentace, kde mají žáci ukázat zvládnutí práce s informacemi, s textem a grafikou Kyselé deště nepříznivě působí na: 1. Lidskou populaci a živočichy. Uvolňují z půdy těžké kovy a hliník. Tyto cizorodé látky se pak dostávají do potravinového řetězce a pitné vody. 2. Živočišstvo, zejména vodní. 3. Rostlinstvo. Kyselé deště způsobují poškození až ztrátu listí a jehličí. 4. Památky a. Kyselé depozice (kyselé deště a rozpouštění CO 2 ve vodě) Nevhodná druhová skladba vegetace bučiny - opad pH neutrální + čerpání živin ze spodních vrstev monokulturní smrčiny - kyselý opad + mělký kořenový systém Odčerpání Ca z půdy (při intenzivní zemědělské výrobě

Kyselé deště - Ochrana životního prostřed

kkyselé deště skleníkový efekt yselé deště skleníkový efekt ssmog iinverze nverze. Zlepšení současného stavu •úpravou zdrojů znečišťování (zmenšení produkce emisí, lepší technologie, odsíření) Prezentace aplikace PowerPoint Author: Milan Simo kyselé deště. Kyselina chlorná HClO. využití: je součástí čistících prostředků užívaných . v domácnosti chlorování bazénů.

Začali kyselé deště a začal se ztenčovat ozón. Lidé kácejí lesy, a tím napomáhají znečišťování ovzduší. Ochránci přírody jsou proti tomu, aby se kácely lesy,ale jejich úsilí často není korunováno úspěchem, protože je potřeba dřevo na papír,latě, stavební materiály a jiné věci.Při znečišťování. Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur Ze - vodní nádrže v ČR, Krušné hory - kyselé deště Vv - obrázky, grafy, malby Metody: a/ teoretické zpracování zadaných úloh b/ laboratorní práce c/ exkurze d/ zpracování úloh do podoby časopisu e/ prezentace projektu, nástěnky, výstavky svých prácí Témata: 1. skupina: MOLEKULA VODY A JEJÍ TVA

IV. Voda & Vzduch. Voda (H 2 O) - oxid vodný - výskyt 71 % Země, je na Zemi zastoupena ve všech skupenstvích - kapalné, plynné, pevné (led, sníh) - Druhy : 1) podzemní - tvrdá, pitná, pramenitá, studničn Napiš co jsou to kyselé deště a smog. Jako mohou tyto zmíněné nepříjemnosti vznikat? Zamysli se nad tím, jaký mají vliv na člověka a přírodu, co mohou způsobovat? Navrhni možné řešení, které by pomohlo zlepšit a zkvalitnit ovzduší v České republice (alespoň dvě řešení, ne ty které jsou obsahem této prezentace) Globální problémy lidstva se snaží pojmenovat, a především řešit, komise, vládní i nevládní organizace a rady složené z odborníků celého světa.Otázkami nového světového pořádku a systému soužití po bipolárním rozdělení světa se v naší novodobé historii nejaktivněji zaobíral prezident Václav Havel..

Výstupem jsou podrobné metodické postupy, které obsahují videonávody na pokusy (fotosyntéza, volumetrie /hluk/, intenzita osvětlení, kvalita vody - pH, kvalita vody - vodivost, kyselé deště, obsah kyslíku ve vodě, salinita půdy, sníh - teplota a vodivost, solení silnic, transpirace), podrobné metodické návody včetně. (Komerční prezentace) Fasádní omítky musí v průběhu celé své životnosti odolávat negativním vlivům vnějšího prostředí jako jsou extrémní výkyvy teplot, kyselé deště, sluneční záření nebo prašné prostředí

Vliv kyselých dešťů na životní prostředí II - Ekologie

b) ji kyselé deště rozpouští a tak je třeba ji obnovovat c) potřebují měnit barvu dle prostředí, kde právě jsou (maskování) d) neroste a tak se pro rostoucí tělo stává těsnou 7. Přiřaď odpovídající způsob dýchání: a) nejmenší členovci 1) žábry b) vodní členovci 2) vzdušnic Kyselé deště, které vznikají vlivem tohoto znečištění, poškozují lesy mírného pásu po celém světě. Mezi nejvýznamnější smlouvy redukující obsah skleníkových plynů v atmosféře a ničení ozónové vrstvy patří Úmluva o ochraně ozónové vrstvy (Vídeňská úmluva), která byla podepsána v roce 1985, Protokol o. Vysvětlete princip skleníkového jevu. Proč je pro ochranu života na Zemi důležitý ozon? Jak vznikají kyselé deště? Co je eutrofizace vody a čím je způsobená? Proč poštolka obecná není vhodná jako bioindikátor životního prostředí? ZDROJ BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 2. vyd Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků se surovinovou základnou České republiky. Materiál rozvíjí nově získané vědomosti a procvičuje všeobecné znalosti

Vizuální prezentace učiva formou ilustračních obrázků v učebnicích či v dalších zdrojích informací by měla žákům pomoci studova- mýcení lesů c kyselé deště Opad některých rostlin- zvýšení kyselosti půdy (smrk, borovice, vřes, brusinka) + kyselé deště Lípa, buk, javor - opad udržuje neutrální až zásaditou Změna pH v posledních letech=vliv oxidu siřičitého a oxidu dusíku, které se v podobě kyseliny sírové, nebo dusičné dostávají v podobě kyselých srážek do půdy Odpověz na 8 otázek, které jsou na konci prezentace: Jaké jsou přirozené zdroje znečištění ovzduší ? Které oxidy způsobují kyselé deště? Co způsobují v přírodě kyselé deště? Proti čemu nás chrání ozonová vrstva? Co Čemu zabraňuje ozonová vrstva? Který plyn způsobuje vznik skleníkového efektu Kyseliny Anorganické bezkyslíkaté, kyslíkaté Vlastnosti kyselin jsou to sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+ kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H3O+ pH je to hodnota vyjadřující koncentraci vodíkových iontů - oxoniových kationtů v roztoku pro kyseliny platí, že pH < 7 k určování pH slouží indikátory.

Kyselé deště - referát - Seminárky, referáty, maturitní

Česko je dál velmocí kyselých dešťů, přežily z totality

Ekopoli

Můj Dům | Nová samočisticí omítka DuoCem s Rosa efektemPůdní reakce Co je půdní reakce – množství volných kyselinTvrdost vodyPPT - NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PowerPoint Presentation

• Kyselé deště až 3 * Druhy • Stenoiontní • Euryiontní • Acidofilní, acidofyty - do 6,4 • Neutrofilní, neutrofyty - 6,5-7,3 • Alkalofilní, bazifilní, alkalofyty - nad 7,3 13 . Chemické faktory Salinita - obsah solí v půdě a ve vod. V ČR jsou časté smrkové monokultury =les z jednoho druhu stromů. Lesům škodí znečištěné ovzduší, kyselé deště, přemnožený hmyz, např. kůrovec lýkožrout. Hospodářský význam: dřevo - ve stavebnictví, k výrobě papíru, nábytku, Dlouhé tuhé jehlice, vždy po dvou Šišky vejčité Původ - Malá Asie, j - pokáceny smrky (kyselé deště) → černý trojúhelník (Německo, Polsko, ČR) - zbytky stepi v Maďarsku - pusty -> Národní park Hortobágy - chov koní . Nerostné bohatství - Německo: hnědé uhlí ve Středoněmecké pánvi, černé uhlí, draselné sol Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Oxid siřičitý SO2 Oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2 Pokus - příprava oxidu dusičitého Oxid uhelnatý CO Prezentace aplikace PowerPoint Skleníkový efekt - CO2 Oxid vápenatý CaO Oxid hlinitý Al2O3 Oxid křemičitý SiO Anotace: Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, •při spalovaní uhlí vznikají škodliviny (kyselé deště, skleníkový efekt) •ničení krajinného rázu vlivem těžby 5IS01F9 Tepelná elektrárna.notebook.

 • Výherní automaty ostrava.
 • Stafordšírský bulteriér zlaty.
 • Poslat sms 775.
 • Žena symbol francouzské revoluce.
 • Hon na ponorku.
 • Piškot apetit.
 • Komunikace se starými lidmi.
 • Amazonský prales kácení.
 • Lily collins jill tavelman.
 • Tanzanit ve stříbře.
 • Qt interval calculator.
 • Umělá klovatina.
 • Fotobanka free download.
 • Let balonem slevomat.
 • Rande cz search.
 • Neformální logika.
 • Solfeggio frekvence 396.
 • Sia album 2017.
 • Léčba mrtvice kmenovými buňkami.
 • Krasne proziti vanocnich svatku prani.
 • Projekty vil.
 • Vesta z ovčí kožešiny.
 • Na špici brno.
 • Syngenta switzerland.
 • Dodge durango prodej.
 • Kyslíkový sprej.
 • Rock in plzeň 2018 plaza amfiteátr 28 června.
 • Viber mac.
 • Dívka na koštěti csfd.
 • Lefkada vassiliki hotel apollo.
 • Days before rodeo skladby.
 • Kde rostou vlašské ořechy.
 • Http www apple de.
 • Ta3 téma dňa.
 • Tinyp.
 • Kik šlapanice otevírací doba.
 • Jak funguje vrtulník.
 • Pusinky film.
 • Co stihnout do 18.
 • Anxiety test.
 • Maska na barvené vlasy.