Home

Zatýkací rozkaz

Evroý zatýkací rozkaz. Evroý zatýkací rozkaz (EZR) je zjednodušeným přeshraničním justičním postupem předávání za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody či ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody. Rozkaz vydaný justičními orgány jedné země EU je platný na celém území EU Vyhláška č. 258/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor evroého zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku - zrušeno k 01.01.2014(104/2013 Sb.

Evroý zatýkací rozkaz je definován jako justiční rozhodnutí, které vydal daný členský stát proto, aby jiný členský stát zatkl a předal hledanou osobu za účelem trestního stíhání, výkonu. Evroý zatýkací rozkaz má být nástrojem v boji proti závažné kriminalitě a organizované trestné činnosti. I z toho lze odvodit, že vydání evroého zatýkacího rozkazu pouze v souvislosti s trestem odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen, je vyloučeno, protože neodpovídá použití zásady. (3) Evroý zatýkací rozkaz se nevydá, je-li dána některá z překážek uvedených v § 79 odst. 2 písm. a), c) nebo d). (4) Evroý zatýkací rozkaz lze vydat též pro skutek, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 větě druhé nebo u kterého je dána některá z překážek uvedených v § 79 odst. 2 pís

(1) Záznam pořízený v Schengenském informačním systému za účelem zatčení a vydání nebo předání osoby, který obsahuje náležitosti uvedené ve formuláři evroého zatýkacího rozkazu 6), má pro účely předávacího řízení stejné účinky jako evroý zatýkací rozkaz; pořízení takového záznamu zároveň. Evroý zatýkací rozkaz vydal na hledaného 33 letého muže Okresní soud v Bánské Bystrici pro trestné činy krádeže a neoprávněné výroby a používání platebního prostředku, elektronických peněz či jiné platební karty. Za tyto trestné činy mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na dva roky a čtyři. Evroý zatýkací rozkaz je v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evroé unie jistě krokem vpřed. Ale ačkoli Rámcové rozhodnutí o evroém zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy uvádí, kdy má justiční orgán povinnost odmítnout výkon evroého.

Již několik let vydávají justiční orgány Evroý zatýkací rozkaz, který umožňuje na území Evroé unie rychlý zásah policistů proti hledaným osobám a jejich rychlé předání do země, která zatykač vydala. Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší způsob, kterým je možné uprchlíky dostat před soud, či do. Celostátní pátrání policie ani evroý zatýkací rozkaz, který soud vydal na Martina Cekotu... Exsenátoru Novákovi hrozí za údajné čachry s eurodotacemi 13 let vězení 16. února 201 Evroý zatýkací rozkaz a odpor vůči němu není výzvou všem zločincům světa, aby přišli a skrývali se před spravedlností. Naše výhrady vůči němu jsou naopak signálem občanům ČR, že jsou hodnoty a práva garantovaná Listinou, která jsou nám asi vážnější, dražší a cennější, než je požadavek EU zakotvit. // Profipravo.cz / Z rozhodnutí dalších soudů 16.01.2014. ÚS: Evroý zatýkací rozkaz - zásada speciality Ustanovení § 406 odst. 1 trestního řádu stanoví, že není-li dána některá z výjimek v něm taxativně uvedených, nelze osobu, která byla na základě evroého zatýkacího rozkazu předána do České republiky z jiného členského státu Evroé unie, stíhat.

Portál evroé e-Justice - Evroý zatýkací rozkaz

Rozkaz vydaný justičními orgány jedné země EU je platný na celém území EU. Evroý zatýkací rozkaz se používá od 1. ledna 2004. Nahradil zdlouhavé postupy vydávání, které mezi členskými státy EU existovaly dříve Evroý zatýkací rozkaz umožňuje toliko časově omezené předání občana pro jeho stíhání v členském státě Unie pro konkrétně vymezený skutek, přičemž po skončení tohoto trestního řízení mu nic nebrání vrátit se zpět (eventuálně k výkonu trestu na území České republiky). Trestní řád specifikuje důvody. Pokud je podezření, že obviněný se skrývá v cizině, vydá soud mezinárodní zatýkací rozkaz, případně evroý zatýkací rozkaz, který platí pro země Evroé unie. Krmivo pro psy Nabízíme krmivo pro psy - velký výběr granulí, konzerv, diet atd Ve svém stanovisku ze dne 16. května 2018 generální advokát M. Szpunar navrhl Soudnímu dvoru, aby prohlásil, že nemá pravomoc odpovědět na otázky, které justiční orgán, který vydal evroý zatýkací rozkaz, položil s cílem, aby bylo určeno, zda vykonávající orgán může odmítnout rozkaz vykonat

Trestní právo procesní (trestní řízení) Evroý zatýkací rozkaz (EZR) Evroý zatýkací rozkaz se vydává v souladu s předpisy EU a je platný ve všech členských státech Evroé unie (dále jen EZR).Vydání EZR a předávání obviněné nebo odsouzené osoby se řídí v České republice zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech. Platný zatýkací rozkaz na B.Vostrého. Platný zatýkací rozkaz na B.Vostrého. Příspěvek byl publikován 23. 4. 2020 | Rubrika: HPH | Autor: Zdeněk Častorál. Agresivita dalších likvidátorů a jejich bílých koní narůstá. Evroý zatýkací rozkaz; Mezinárodní trestní soud; Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii; Vybrané prameny a literatura. Fenyk, Jaroslav & Ondruš, Radek: Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy, Linde, Praha, 199

Evroý zatýkací rozkaz : Nedotknutelná dvaatřicítka aneb fide, sed cui fidas, vide (European arrest warrant: The untouchable thirty-two or fide, sed cui fidas, vide). Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, vol. 154, No 9, p. 720-749. ISSN 0231-6625 Euróy zatýkací rozkaz Autor: Marek Kordík ; Dagmar Fillová; Miloš Hrvol Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a. V úterý slovenský Nejvyšší soud vydal Evroý zatýkací rozkaz, na základě kterého policie vyhlásila pátrání po Evě Zámečníkové. Ta si v roce 2014 podle rozsudku objednala vraždu svého manžela. Jelikož má žena trvalé bydliště v České republice, požádala policie o spolupráci české kolegy

258/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor evroého ..

Evroý zatýkací rozkaz Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author Infobox. Evroý zatýkací rozkaz byl v EU zaveden jako reakce na teroristické útoky ve Spojených státech z 11. září 2001. Na základě eurozatykače by mohl být vydán do ciziny člověk podezřelý z terorismu, obchodu s lidmi, pedofilie, korupce a obchodu s drogami a zbraněmi Evroý zatýkací rozkaz lze vydat v případech jednání, které lze podle práva vystavujícího členského státu potrestat trestem odnětí svobody nebo ochranným opatřením spojeným s odnětím osobní svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně 12 měsíců, nebo byl-li již rozsudkem uložen trest nebo nařízeno ochranné. Evroý zatýkací rozkaz European Arrest Warrant. Anotace: Překládaná diplomová práce se věnuje problematice evroého zatýkacího rozkazu, kdy cílem práce je přiblížit institut evroého zatýkacího rozkazu a poukázat na jeho přínosy a problémy s ním spojené. Vycházím z hypotézy, že evroý zatýkací rozkaz. Evroý zatýkací rozkaz European Arrest Warrant. Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou rámcového rozhodnutí Rady EU o evroém zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (RR o EZR), které významně změnilo povahu mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, když mezi.

Evroý zatýkací rozkaz - EURACTIV

Co je nového v trestním řádu od 1

Všechny informace o produktu Kniha EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ. KOMENTÁR, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ. KOMENTÁR Soud odpovídal na předběžné otázky ohledně podmínek, které splňuje nezávislé státní zastupitelství jako justiční orgán, který vydává evroý zatýkací rozkaz. Výsledkem je rozhodnutí, že německé státní zastupitelství není nezávislé na rozdíl například od litevského státního zastupitelství

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech

Evroým zatýkací rozkaz nahrazuje dosavadní dvojstranné extradiční procedury mezi jednotlivými členskými státy a zkracuje dobu nutnou k extradici na 60 - 90 dnů. Současně také nahrazuje Evroou úmluvu o vydávání z roku 1957 a související dosavadní evroou právní úpravu o extradicích Zatýkací rozkaz se vztahuje i na zabavení a předání věcí, sloužících popřípadě jako důkaz: Tento zatýkací rozkaz se vztahuje rovněž na zabavení a předání věcí, které vyžádaná osoba získala trestným činem: Popis věci (a místo, kde se nachází), (jsou-li známy)

104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve ..

Indický lékař po rozsudku zmizel, za smrt přítelkyně má

Soudní dvůr přitom v rozsudku Aranyosi a Căldăraru rozhodl, že pokud vykonávající justiční orgán konstatuje, že ve vztahu k osobě, na kterou byl vydán evroý zatýkací rozkaz, existuje skutečné nebezpečí nelidského nebo ponižujícího zacházení ve smyslu Listiny základních práv Evroé unie, musí být výkon. Soubory cookie používáme k tomu, abychom pro Vás zajistili co nejlepší možnosti prohlížení internetových stránek Rady. Některé soubory cookie slouží k získávání souhrnných statistik o návštěvách internetových stránek, a díky nim tak naše stránky můžeme neustále vylepšovat, aby lépe odpovídaly Vašim potřebám evroý zatýkací rozkaz - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č EU posílí kontrolu žadatelů o víza a azyl Komise v zájmu posílení bezpečnosti proti teroristickým útokům přijala balíček opatření umožňující větší monitoring osob, které chtějí překročit hranice EU Evroý zatýkací rozkaz European arrest warrant. diploma thesis (DEFENDED) View/ Open. Text práce (1.245Mb) Abstrakt (117.3Kb) Abstrakt (anglicky) (117.4Kb) Příloha práce (295.6Kb) Posudek vedoucího (37.15Kb) Posudek oponenta (35.08Kb) Záznam o průběhu obhajoby (85.42Kb

Evroý zatýkací rozkaz: 142x: 3. Aplikace mezinárodní právní normy na konkrétní trestný čin: 66x: 4. Gustav Adolf Lindner - život a dílo: 30x: 5. Extremismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti - bakalářská práce: 30x: 6. Současné směry sociální pedagogiky v ČR: 3x: 7. Konfucius - život a dílo: 1x: 8. Evroý zatýkací rozkaz- Evroá unie- tradiční suverenita národních právních řádů - princip reciprocity- princip oboustranné trestnosti- princip vzájemného uznávání soudních rozhodnutí- trestní právo- Trestní řád: Klíčová slova anglick Evroý zatýkací rozkaz European Arrest Warrant. dissertation thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (1.443Mb) Abstrakt (119.1Kb) Abstrakt (anglicky) (93.27Kb) Příloha práce (1.038Mb Články na Pražský deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz. Články na Pražský deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem

Evroý zatýkací rozkaz - Policie České republik

Evroý zatýkací rozkaz se ukázal jako účinný nástroj pro boj s přeshraniční trestnou činností a terorismem. Jeho účinnost nicméně oslabují zprávy o tom, že je namísto trestního stíhání a výkonu trestů spíše využíván pro vyslýchání a pro méně závažné trestné činy bez ohledu na přiměřenost předání viníka a s tím spojené lidské a finanční. evroý zatýkací rozkaz. See: zatykač See: příkaz k zadržení See: zatýkací rozkaz See: rozkaz zatýkací See also: zadržení. See: zatýkací rozkaz evroý.

překlad Evroý zatýkací rozkaz ve slovníku češtino-polština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Evroý zatýkací rozkaz . 15.01. 09:22 Eva chtěla zabít manžela, slovenská policie po ní pátrá. Může být v Česku . Regina Zajícová Obchodní sdělení . Obchodní sdělení Ze zoo přímo na porážku! Zvířata prošla peklem, holky je zachránily před smrtí.

Evroý zatýkací rozkaz - Univerzita Karlov

evroý zatýkací rozkaz. Viz: zatykač Viz: příkaz k zadržení Viz: zatýkací rozkaz Viz též: zadržen í. Viz: evroý zatykač Viz: eurozatykač Viz: EAW (příkaz k zatčení). překlad evroý zatýkací rozkaz ve slovníku češtino-francouzština. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 805 vět, které odpovídají výrazu evroý zatýkací rozkaz.Nalezeno za 29 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby osoby do vazby podle § 83 ZMJS (v návaznosti na mezinárodní zatýkací rozkaz vydaný naším soudem, případně na evroý zatýkací rozkaz vydaný naším soudem (§ 196 ZMJS), rozhodování o vzetí osoby do průvozní vazby podle Části třetí, Hlavy V ZMJS (§ 143 odst. 3 a § 144 odst. 2), případn Evroý zatýkací rozkaz. Title in English: The European Arest Warrant: Authors: ŽATECKÁ Eva PŘEPECHALOVÁ Kateřina . Year of publication: 2009: Type: Article in Proceedings Conference: COFOLA 2009: the Conference Proceedings, 1. edition. MU Faculty or unit: Faculty of Law. Podobné jednotky. Úvahy de lege ferenda k novému slovenskému zákonu o euróom zatýkacom rozkaze / Autor: Klimek, Libor, 1985- The implementation of the European arrest warrant in the European Union: law, policy and practice / Autor: Fichera, Massimo Vydáno: (2011).

Články na Českoliý deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz Euróy zatýkací rozkaz v teórii a praxi : zborník vedeckých príspevkov so zameraním na euróy zatýkací rozkaz vo vybraných štátoch a v judikatúre Súdneho dvora Euróej únie Články na Českobudějovický deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz

Č. 5 V případě, kdy v řízení o předání k výkonu trestu odnětí svobody do jiného členského státu Evroé unie vyžádaná osoba namítá, že byla odsouzena pouze k podmíněnému trestu odnětí svobody a nebylo jí doručeno rozhodnutí o jeho přeměně na trest odnětí svobody nepodmíněný, musí soud opatřit podklady pro závěr, že je uvedené rozhodnutí. Portál holocaust.cz představuje obsáhlý a unikátní zdroj informací k tématu holocaustu, rasismu a antisemitismu Tématem této bakalářské práce je evroý zatýkací rozkaz, jenž nahradil tradiční vydávací řízení kritizované za přílišnou formálnost a pomalost. Proto bylo do nového nástroje zapracováno mnoho změn, jež měly přispět k urychlení a zefektivnění předávání osob Rok, v němž EU zavedla evroý zatýkací rozkaz (EZR), který je platný ve všech 28 zemích EU. Díky němu se od té doby podařilo dopadnout mnoho zločinců, včetně jednoho z pachatelů teroristických útoků v listopadu 2015, německého sériového vraha ve Španělsku a maltského pašeráka drog ve Spojeném království Evroý zatýkací rozkaz : Nedotknutelná dvaatřicítka aneb fide, sed cui fidas, vide. Informace o publikaci. Evroý zatýkací rozkaz : Nedotknutelná dvaatřicítka aneb fide, sed cui fidas, vide. Autoři: FILANOVÁ Silvie PROVAZNÍK Jan. Rok publikování: 2015.

NAJVYŠŠÍ SÚD VYDAL ZATYKAČ NA JOZEFA MAJSKÉHO | ExtraplusNa hranici zadržali Ukrajinca hľadaného Interpolom

Nejhledanější osoby EU - Policie České republik

 1. Kompletní technická specifikace produktu EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ. KOMENTÁR a další informace o produktu. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním.
 2. Soudní dvůr Evroé unie (SDEU) pak v této věci dospěl k tomu, že členský stát, jenž vystavil evroý zatýkací rozkaz, musí pro účely započtení doby vazby ve vykonávající členské zemi na uložený trest zkoumat, jestli zajišťovací opatření přijatá vůči dotčené osobě ve vykonávajícím členském státě ji zbavují osobní svobody
 3. alisté odboru obecné kri

Evroý zatýkací rozkaz - iDNES

Věc C-42/11: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. září 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel d'Amiens — Francie) — evroý zatýkací rozkaz vydaný na Joao Pedra Lopese Da Silva Jorge (Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Evroý zatýkací rozkaz a postupy předávání. Články na Ústecký deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz. Články na Ústecký deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem

Evroý zatýkací rozkaz PRAVNIRADCE

FOTO Polícia pátra po viacerých mužoch z Bardejova a

ÚS: Evroý zatýkací rozkaz - zásada specialit

 1. Články na Přerovský deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz
 2. Evroý zatýkací rozkaz, který je náš nejstarší, byl vydán v lednu 2008. Zároveň na něj byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz. Podle poslední zprávy, která je stará asi tři roky, ho orgány Ruské federace zjistily někde ve Vladivostoku, ale poté se po něm zase slehla zem, řekl Deníku mluvčí klatovského.
 3. Články na Chebský deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz. Články na Chebský deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem
 4. Evroý zatýkací rozkaz. Evroý zatýkací rozkaz. Viz též: Evroé právo... Zobrazit vše. Dokumenty ke stažení {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}} Detail záznamu Název pole: Obsah pole: ID zaznamu: kpw5192633: Kontrolní číslo: CZ-OsVSB: Datum zpracování.

Portál evroé e-Justic

 1. Evroý zatýkací rozkaz vydali rakouští kolegové na dva bratry ve věku 40 a 47 let pro převaděčství, kdy jako členové organizované skupiny pašovali cizince do Rakouska. Několika běžencům tak za úplatu umožnili nelegálně vstoupit na území Rakouska nebo tranzitovat přes státy Evroé unie ze Srbska do Rakouska.
 2. ulosti trestáni a navíc jsou uživatelé omamných.
 3. Evroý zatýkací rozkaz se vztahuje i na daňové delikty. 27. 9. 2006. Znáte výhody daňových rájů? 27. 9. 2006. Česko neomezuje využití účelově založených společností v daňových rájích. Sebelepší struktura daňové optimalizace se ale může zbortit, není-li... 21. 9. 2006
 4. 2001 plán na zřízení Eurojustu Evroý zatýkací rozkaz přijetí společné definice terorismu 2004 Haagský program nařízení o bezpečnostních prvcích a biometrických údajích na cestovních dokladech 2252/2004/ES Evroý důkazní příkaz Česká protiteroristická legislativa v kontextu evroé protiteroristické politiky.
 5. Hlavní strana - Publikace CEVRO - CEVRO Revue (online čísla) - CEVRO 4/2004 - Evroý zatýkací rozkaz. Zpět na CEVRO 4/2004. Evroý zatýkací rozkaz. 04. května 2004 - Eva Dundáčková.
Marošová: Karolovi sú schopní našiť čokoľvek!Podnikatele Pitra dopadli policisté ve Švýcarsku – Novinky

Články na Náchodský deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz Seznam článků na Břeclavský deník se štítkem Evroý zatýkací rozkaz Zdá se, že v těchto několika zemích bylo zvykem vydávat evroý zatýkací rozkaz pokaždé, když byl vydán vnitrostátní zatýkací rozkaz. It seems that, in those few countries, the practice was to issue a European Arrest Warrant every time a national arrest order was issued Ilustrační foto . Zlínský kraj - Mezinárodně hledaného cizince, na kterého v únoru 2018 vydali policisté na Slovensku evroý zatýkací rozkaz, zadrželi začátkem tohoto týdne ve Starém Městě policisté z cizinecké policie. Evroý zatýkací rozkaz vydali slovenští kolegové na dvaadvacetiletého muže pro trestný čin kvalifikovaný podle slovenského trestního. |a Evroý zatýkací rozkaz v teorii a praxi |h [elektronický zdroj] / |c Eliška Sikorská 260 |c 2014 300 |a ?? s. : |3 digital, PDF soubor 500 |a Vedoucí práce: Nicole Grmelová 502 |a Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2014 50

 • Therizinosaurus.
 • Konec 1. světové války.
 • Elektrokoloběžka blaupunkt.
 • Il volo česká republika.
 • Jak zobrazit archivovane zpravy gmail.
 • Tři mušketýři d'artagnan.
 • Koláčky štěstí eshop.
 • Stavovský stát jagellonci.
 • Tři mušketýři 2005.
 • Jon favreau avengers.
 • Dárky pro rodiče diskuze.
 • Basset hound prodej.
 • Bonsai v zime.
 • Velkoformátový tisk na plátno.
 • Muzeum stb.
 • Manipulační robot.
 • Drevene lavky.
 • Pantheon wiki.
 • Pptx motivy.
 • Česnek a žaludeční vředy.
 • Žítkovské bohyně pdf.
 • Daňový poradce pro německo.
 • Sporák amica bazar.
 • Tom odell another love chords.
 • Retro mobily na prodej.
 • Levná snídaně.
 • Racionální vzorec pentanu.
 • Kolo belter bazar.
 • Hart of dixie epizody.
 • Dirky po akne.
 • Lefkada vassiliki hotel apollo.
 • Módní přehlídka dior.
 • Přepravka do auta.
 • Šití na zakázku brno.
 • Pohadka morska panna.
 • Jak na egoistu.
 • Tereza maxova.
 • Golfové oblečení výprodej.
 • Komínové tvárnice heluz.
 • Sdi reagan.
 • Kapa brno.