Home

Upce studijní oddělení

Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou Studentská 573 532 10 Pardubice (budova HA) e-mail: studijni.fcht@upce.c Přihlášení Pro zaměstnance. Intranet Redakce webu. Ing. Monika Kofferová- vedoucí studijního oddělení rozvrhy IS Stag doktorské studium koordinátor pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami telefon: 466 037 736, e-mail: monika.kofferova@upce.cz Ing. Denisa Hessová bakalářské studium - studijní program Porodní asistence (obor: Porodní asistentka), Zdravotnické záchranářství (obor: Zdravotnický záchranář. Provoz studijního oddělení Prosím, omezte fyzické návštěvy na studijním oddělení. Využívejte nejlépe e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Potvrzení o studiu můžeme zaslat na studentský e-mail či poštou. Pro odevzdávání Vašich dokumentů slouží také zamykací schránka umístěná přímo u dveří studijního oddělení

Studijní oddělení: Ing. Monika Kofferová - vedoucí studijního oddělení. tel.: +420 466 037 736. e-mail: monika.kofferova@upce.cz. Ing. Denisa Hessová. tel.: +420 466 037 726. e-mail: denisa.hessova @upce.cz. Mgr. Zora Nováková. tel.: +420 466 037 726. e-mail: zora.novakova@upce.c 466 036 096 andrea.hemzska@upce.cz. Jana Novotná, DiS. - navazující magisterské studium, studenti se specifickými vzdělávacími potřebami 466 036 097 jana.novotna@upce.cz. STUDIJNÍ ODDĚLENÍ: Jitka Korábová.

Fakulta filozofická adresa Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Studentská 84 532 10 Pardubice telefon 466 036 226, 466 036 228 466 036 111 (spojovatelky) dekanat.ff@upce.cz Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou e-mail: studijni.ff@upce.cz Vedoucí: Naděžda Tichá telefon: 466 036 637 e-mail: nadezda.ticha@upce.cz Referentky: Irena Kolmašová telefon: 466 03 možnosti kontaktování studijního oddělení: emaily jednotlivých referentek (andrea.hemzska@upce.cz, jana.novotna@upce.cz, barbora.paskova@upce.cz) v případě nutné osobní návštěvy - čtvrtek 13-15, jinak pouze po předchozí domluvě; chat MS Teams; 702 143 507 (studijní oddělení - p. Pašková Nebo si klikněte na kontakty na studijní oddělení jednotlivých fakult. Hledáte programy, obory, předměty a studijní plány na UPCE? 96789. 97005. cs... Jaká dáváme stipendia, platí se školné nebo poplatky? 96789. 97000. cs... Přicházíte ze zahraničí? 96789. 99239. cs..

Studijní oddělení se nachází v přízemí budovy EA, Studentská 84, číslo místnosti EA 01023, 01024 Úřední hodiny: Úterý 8:00 - 11:00 Středa 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 Pátek 7:30 - 10:00 12:00 - 14:00 V urgentních případech je možné se dohodnout telefonicky na termínu. Od 26. 10. 2020 do odvolání jsou z důvodu coronakrize upraveny úřední hodiny: Úterý 12. Studijní plány pro uchazeče o studium i studenty Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.. Zde si můžete prohlédnout kompletní katalog nabízených bakalářských i magisterských studijních programů a oborů, včetně jejich podrobné předmětové skladby aktuálního akademického roku

Studijní oddělení. Studium . Studijní plány Zde si můžete prohlédnout kompletní katalog nabízených bakalářských i magisterských studijních programů a specializací. Naleznete zde i podrobnou skladbu předmětů v jednotlivých ročnících a semestrech Studijní oddělení budova děkanátu, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl č. dveří 02 004 (1. patro) úřední hodiny: Po - Pá 9:30 - 11:00 / 13:00 - 14:00 kontakt: Jitka Korábová - studijní referentka tel.: 466 036 595 e-mail: jitka.korabova @ upce.cz. Petra Pokorná - studijní referentka tel.: 466 036 58 - obraťte se na sekretariát příslušných kateder, bakalářské a diplomové práce neřeší studijní oddělení. Kontakty: Jitka Hladíková (budova EA, 12. patro) jitka.hladikova@upce.cz Ústav historických věd Katedra literární kultury a slavistiky Blanka Černíková (budova EA, 13. patro) blanka.cernikova@upce.cz Katedra cizích. Studijní oddělení. Akademická poradna. Výjimkou je studijní program Technika, technologie a řízení letecké dopravy, kde uchazeči budou procházet přijímacím pohovorem. Studijní oddělení studijni.dfjp@upce.cz. pro BC studium: andrea.hemzska@upce.cz

Studijní oddělení nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (hl. budova, 1. p, místnosti 124 - 126) S ohledem na skutečnost, že e-mailovou komunikaci není možné považovat za důvěrnou, neboť je poměrně snadno přístupná neoprávněným osobám, je potřeba informace požadované ze strany úřadů a ministerstev sdělovat. Pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu je nutné odevzdat přihlášku ke státnicím do 15. 11. na studijní oddělení. Letos je mimořádně povoleno odevzdat práci v elektronické podobě (do 30. 11. nahrát na Stag), odevzdat lze samozřejmě i tištěné výtisky v kroužkové vazbě. Více v odkazu Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí on-line platební kartou, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou (výhradně složenkou typu A) Pro přihlášení k portálu IS/STAG klikněte na tlačítko v přihlašovacím portletu. Budete přesměrováni na stránky centrálního přihlášení Univerzity Pardubice, kde použijte svoje uživatelské jméno a heslo účtu NetID

Studijní oddělení FChT Fakulta chemicko-technologick

Studijní oddělení FEI - 28. 7. 2020 zrušeny úřední hodiny . 27. 7. 2020. Souvisejíc jiný předmět, studijní oddělení fakulty mu zápis nesplněného navazujícího předmětu anuluje. Část druhá. Bakalářské a magisterské studijní programy. Článek 6. Organizace studia (1) Základním způsobem výuky předmětů v prezenční formě studia jsou přednášky, semináře a cvičení

(7) Studijní oddělení oznámí poté rozhodnutí studentovi písemně. (8) V případě udělení ISP je student povinen do 2 týdnů projednat s vyučujícími formu ISP, plán podepsaný jednotlivými vyučujícími předá na studijní oddělení, kopii na příslušnou katedru Adresa pracoviště: budova děkanátu, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl Projektové oddělení Fakulty restaurování se zabývá: koordinací realizační fáze projektů OP VK koordinací fáze udržitelnosti projektů OP VK koordinací projektů v programu Lifelong Learning Programme/Erasmus přípravou podkladů pro veřejné zakázky správou modulu Granty a projekty Ing

Studijní oddělení Fakulta elektrotechniky a informatik

Studijní text Ošet oddělení primáři, jednotlivé ošetřovací jednotky vedoucí lékaři a nestátní, kde je zřizovatelem kraj, město, obec, fyzická osoba, církev či jiná právnická osoba. Soustava zdravotnických za. Seznam článků v kategorii Studium; Titulek; Nejčastější dotazy na studijní oddělení Podkategorie Slavistik

Studijní oddělení na fakultách slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu. Na pracovníky studijních oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkáte Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Stanovisko školícího pracoviště k disertační práci Ing. lvy Charamzové Doktorandka Ing. Iva Charamzová, studijní program Chemie a technologie materiálů, obo Studijní oddělení PF funguje až do odvolání pouze ve výše uvedených hodinách v rámci nouzového režimu. Pokladna. Jak se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám? Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony spojené se studiem na PF UJEP Chybová zpráva Zadejte prosím minimálně 3 znaky. Jméno a příjmení . Pracovišt Jak si zvolit ten správný studijní obor? Univerzální rada neexistuje. Obecně se však dá říct, že při výběru Vašeho studijního oboru byste měli brát ohled na Vaše dosavadní zájmy, Vaše nadání a schopnosti. Vybírejte podle toho, co Vás nejvíc baví, zajímá, čemu byste se chtěli věnovat i do budoucna. Zvažte také perspektivu budoucího povolání

Studijní oddělení FCHT UPCE. College Administrative Building. Save. Share. Tips; Studijní oddělení FCHT UPCE. Given the COVID-19 pandemic, call ahead to verify hours, and remember to practice social distancing. No tips and reviews. Log in to leave a tip here. Post. No tips yet Oddělení pro studium Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci třída Míru 117 771 11 Olomouc. Více... RNDr. Svatopluk Horák vedoucí oddělení pro studium, garant a metodik pro STAG studijní referentka T: +420 585 636 012 E: milena.dostalova@upol.c Pro neodkladné případy bude studijní oddělení otevřeno v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 (po domluvě je možné přijít i v čase mezi 12.00 a 14.00), kdy zde však bude přítomna pouze jedna referentka konající službu

Studijní oddělení FZS Fakulta zdravotnických studi

O fakultě | Fakulta ekonomicko-správníJedy a toxické látky očima toxikologa doc

Video: Studijní oddělení FF Fakulta filozofick

Our ftvs studijní oddělení picturesand also ftvs praha studijní oddělen Kontakty | Studuj na UPCE. Akalsk studium a navazujc [email protected] Cuni. Cz.Nab. Studijní oddělení - Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze - sis studijn systm informan studium bakal Personální oddělení; Personální oddělení. josmart 22.05.2020 O nás. Naše oddělení vyřizuje pracovně - právní a mzdové záležitosti spojené se vznikem, průběhem, změnou a zánikem pracovního poměru na 1. LF UK. Další činností je: vedeme a zajištujeme agendu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnost

Studijní a vědecká knihovna Hradecká 1250/2 500 03 Hradec Králové. UHK ∙ Aktuálně ∙ 4. 12. Univerzitní knihovna od 3. 12. ve zkráceném režimu opět otevřena! UHK ∙ Aktuálně, Koronavirus ∙ 2. 12. Aktuální informace k 2. 12. 2020. UHK ∙ Aktuálně ∙ 27. 11. Noc vědců 2020: Živý přeno Studijní oddělení čerpá po celý týden (27. 7. 2020 - 2. 8 . 2020) dovolenou. ⛱

Studijní oddělení Fakulta zdravotnických studi

 1. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj
 2. Oba studijní obory vznikly na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice na základě požadavků z praxe. Zájem o tyto odborníky ze strany státních i soukromých zdravotnických zařízení je značný. Obě odbornosti totiž ve zdravotnických zařízeních pardubického i královéhradeckého kraje chybí
 3. Studijní odbor. Oddělení celoživotního vzdělávání Poradenské centrum Odbor výzkumu. Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci Grantové oddělení Oddělení celouniverzitních projektů Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací.
 4. Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit
 5. Odstávka / upgrade iFIS, IPS - úterý 3. 11. od 17. hodin do cca 20. hodin. Z důvodu odstávky serveru fisw bude nedostupný systém iFIS, IPS, nefunkční budou tisky přes centrální..
 6. Studijní oddělení Projekty. Publikace. Výuka. Statistika. Chci studovat Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Vzdělávání po celý život.

Chemické inženýrství je obor kombinující znalosti z chemie, fyziky, strojního inženýrství, biochemie, a v neposlední řadě i matematiky a ekonomie. Zabývá se procesy přeměny čistých materiálů, surovin nebo chemikálií na jiné více využitelné formy. Chemické inženýrství se nejčastěji uplatňuje při návrhu zařízeních pro chemický, palivářský a. Studenti a studentky, kteří se účastní prezenční kontroly studia předmětu, musí poskytnout písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Čestné prohlášení COVID-1 Pozrite si relácie v rámci TV markíza. Sledujte denne naše obľúbené relácie Televízne noviny, Teleráno, Športové noviny a ďalšie Studijní plány 2012/13 - Univerzita Pardubic

Prohlášení vedení FF UPa k aktuálním změnám ve výuce

Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací. Víc Zprostředkováváme zahraniční příležitosti pro studenty, pedagogy a pracovníky univerzity. Spolupracujeme s téměř 300 univerzitami po celém světě

Kontakty Studuj na UPCE

Dopravní fakulta jana pernera kombinované studium Dopravní fakulta Jana Pernera . Kombinované studium probíhá v podobě 6 víkendových soustředění za semestr (přibližně jednou za tři týdny), a to vždy v sobotu a v neděli po celý den Studijní oddělení FF UJEP. Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Daniela Libichová Studijní referentka: Mgr. Tereza Jenšíková. Kontakty:. Tel.: 475 286 467.

Kontakty FF Fakulta filozofick

 1. MFF / Fakulta / Studijní oddělení / Studijní odděleníObjednávka odběru aktuálních informací studijního oddělení.Na stejném odkazu je možné odběr zrušit
 2. Studijní plány Studijní plán - prezenční forma studia (od ak. roku 2019/2020) Studijní plán - kombinovaná forma studia (od ak. roku 2019/2020) Dokumenty Petra.Mandysova@upce.cz: Katedra ošetřovatelství, FZS Univerzita Pardubice : doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz
 3. Studijní plán - pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce 2011/2012 a dříve; Studijní plán - pro studenty, kteří zahájili studium v ak. letech 2012/2013 - 2014/2015; Studijní plán - pro studenty, kteří zahájili studium v ak. letech 2015/2016 a 2018/201
 4. Kontakt Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 976/3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 852 andrea.sperkova@upol.c
 5. Studijní obor DE/SZT - Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě. Podrobnosti Napsal Doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - garant zaměření oboru DE/SZT. V tomto textu je stručně popsaná charakteristika tohoto oboru a další informace pro zájemce o studium
 6. Změna adresy webových stránek. Dne 5.10. 2019 byla spuštěna nová podoba integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí

Studijní obory Zahraniční spolupráce Informačně-poradenské a kariérní centrum Věda & Praxe. Projekty Partneři Poradna pro uplatnění absolventů International Students General Information Faculty of Informatics and management Philosophical Faculty Faculty of Science. Inspirativní studijní prostředí na vysokých školách 3/2013 Svět komunikace obrazem Magazín společnosti AV MEDIA, a. s. / 18. ročník Inspirativní studijní prostředí na vysokých školách 2 pozvánka Buďte v centru audiovizuálního dění! Konference, workshopy a odborná setkání svým účastníkům představí nejnovější. Studijní plány na akademický rok 2010/2011 Fakulta filozofická Fakulta filozofická dotváří svým humanitním a filologickým zaměřením komplexitu vědních disciplín pěstovaných na Univerzitě Pardubice. V roce 1992 vznikl Ústav cizích jazyků, později přejmenovaný na Ústav jazyků a humanitních studií, jehož cílem bylo.

Kontakty Dopravní fakulta Jana Perner

V letech 1998/99 - 2001/02 se studijních stáží v rámci programu Socrates-Erasmus zúčastnilo celkem 6662 českých studentů. Počet studentů i délka studijních pobytů se každoročně zvyšuje, v akademickém roce 2003/04 vyjede na studijní pobyt z České republiky již desetitisící student 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Management Marketing Studijní obor: Obchodní podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE Implementace logistických technologií v potravinářském průmyslu Autor: Bc. Ladislav Vigh Vedoucí práce: Ing. Radek Toušek, Ph.D. 201

Univerzita Pardubice - UPCE

1 Obor Materiálová chemie doporučený studijní plán 1. rok studia kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující Podzimní semestr C5020 Chemická struktura 2+2 2/0 zk Brož C5030 Chemická struktura - seminář 1 0/1 z Brož C7000 Oborový seminář I 2 0/2 z Černík,Pinkas C7001 Diplomová práce I 3 0/0/3 kz vedoucí práce C7777 Zacházení s chemickými látkami 0 0/0.

Jak se přihlásit ke studiu na FChT? | Fakulta chemicko

Studijní referát Fakulta ekonomicko-správn

 1. Studijní plány Fakulty chemicko-technologické UPa
 2. Studijní plány Fakulta ekonomicko-správn
 3. Studijní oddělení Fakulta restaurován
 4. Nejčastější dotazy na studijním oddělení :: Ústav
 5. Přijímací řízení Dopravní fakulta Jana Perner
 6. Studijní oddělení Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Studijní materiály :: Ústav historických věd Fakulty

 1. Informace k přijímačkám na FCHT Studuj na UPCE
 2. Vítejte - Portál UPa - Portál UPa - Vítejt
 3. Studijní oddělení FEI - 28
Děkan FR | Fakulta restaurováníProgram univerzity ke Dni boje studentů za svobodu a
 • Air force one boty.
 • Pindakaas albert cena.
 • Ortopedie ploché nohy.
 • Minesse příbalový leták.
 • Perudžia.
 • Focení novorozenců.
 • Plumerie rozmnožování.
 • Změna paradigmatu.
 • Avengers endgame rozbor filmu.
 • Vekra email.
 • Stárnutí materiálu.
 • Jak zhubnout za týden cvičením.
 • Hraní si s vlasy.
 • Dotace na zemědělské stroje.
 • The mule rotten tomatoes.
 • Oop zkratka.
 • Takko kabelky.
 • Železniční pražce text.
 • Felv příznaky.
 • Blog feng shui.
 • Letní dětský tábor 2019.
 • Roupy následky.
 • Jak vyrobit postel z lamina.
 • Tereza maxová svatba.
 • Raspberry pi meteostanice.
 • Restaurace nusle.
 • Gopro sj4000.
 • Zakrslý králík s klecí daruji.
 • Noordwijk.
 • Mpeg 2 mpeg 4.
 • Oční komory.
 • Scs zkratka.
 • Jablečný koláč s ořechy a čokoládou.
 • Hormonalni joga rodriguez.
 • Největší stroj na světě.
 • Osteogenesis imperfecta typy.
 • Korfu sidari.
 • Hovězí líčka po burgundsku recepty.
 • John nash manželky.
 • Dvousložková epoxidová základní barva.
 • Domácí násilí poradna.