Home

Zlatý kolovrat literární druh

Literární druh: lyriko-epika Literární žánr: balada, Zlatý kolovrat Pán se při odpočinku na cestě zamiluje do Dory a chce si ji vzít, ale její nevlastní matka mu chce vnutit svou druhou dceru. Při cestě na zámek proto Doru zabijí a vezmou jí ruce, nohy a oči. Pán nic nepozná a ožení se s druhou dcerou 5. Zlatý kolovrat. Balada je rozdělená do šesti částí. V první je král na lovu v lese. Zabloudí, zabuší na dveře chalupy, aby mu dali napít. Otevře mu nádherná dívka. Král ji požádá o ruku, dívka mu ale sdělí, že stran toho musí požádat její nevlastní matku, která je i s její nevlastní sestrou ve městě 1. Ur čete literární druh. Vysv ětlete. 2. Ur čete literární žánr. 3. Kdo je autorem p ředlohy a jak se p ředloha jmenuje? Znáte ješt ě jiná zpracování tohoto díla? 4. Charakterizujte jazykovou stránku ukázky. Najd ěte prvky obecné češtiny a knižní slova. Pro č je autor takto používá? 5. Najd ěte jazykové h říčky Zlatý kolovrat. I Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej ! otevřte mi dvéře, zbloudil jsem při lovení zvěře, dejte vody pít! Vyšla dívčina jako květ, neviděl také krásy. Zlatý kolovrat - Nevalstní matka a sestra závidí dívce, že si ji vyhlídl král a proto jí zabijí. Jejich čin vyjde najevo. Štědrý den - Sestry, jedna uvidí v rybníku svoji svatbu, druhá smrt. Literární druh: Lyricko-epick.

Literární druh :lyricko-epické Další den chlapec nabízel přesličku za dvě ruce a poslední den zlatý kužel za oči. Nevlastní sestra si všechny části kolovratu koupila. Když král přijede z vojny, chce, aby mu milá zahrála na kolovrat, a ten vyzradí lest, kterou vymyslely nevlastní sestr a její matka. Král si tedy. Literární druh a žánr-lyrickoepické básně-balady (lidové),ale také lidová epika (pohádka Zlatý kolovrat),pověst (Věštkyně), legenda (Záhořovo lože). - vyznačují se pochmurným dějem, tragickým koncem a marným bojem s nadpřirozenem . Lyrický subjekt a typy promluv-používá 3.osobu tj.er-form Zlatý kolovrat (pohádka) + Záhořovo lože - vina, pokání, konečné vykoupení; Štědrý den + Holoubek - kontrast motivů - štěstí X smutek , láska X smrt; Lilie - 13. Báseň, nikam se nehodí . LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR . Lyricko-epické dílo (lyrika - pocity, nálady, stavy) (epika -děj, vypravěč, příběh Literární druh: lyricko-epické dílo Literární žánr: balady Doba: 19. století Prostředí: české země, vždy nějaká vesnice, ale například ve Vodníkovi je to rybník Postavy: pro každou báseň je důležitá a charakteristická jiná postava, například: Vodník - vodník, dcera, matka Polednice - matka, otec, zlobivé dítě, polednice. Literární druh: lyrickoepická skladba Literární žánr: balada - objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože) Literární forma: poezie Téma knihy: Balady mají vyhrocený děj, vyplývající z nějakého hrůzného činu, jehož se někdo dopustil

Nahrávka z LP Karel Jaromír Erben Kytice, (c) Supraphon, 1984 (nahrávka z roku 1961) Seznamte se s hudební senzací - americkou houslistkou Lindsey Stirling.. Druh - lyrickoepický (lyrika vyjadřuje pocity, epika je pak založena na ději) Forma - poezie (veršované dílo) Literární žánr. Balada (vážná, nešťastný konec) Zajímavosti, vliv díla, filmy. Některé z jeho balad byly zfilmovány, a to Vodník, Svatební košile, Polednice, Kytice, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba a. Zlatý kolovrat - pohádka - charakteristika - děj. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 43,55 k Literární druh a žánr. lyrika, sbírka 13 balad. Zlatý kolovrat; 5. od konce: Záhořovo lože. hlavní postava dojde odpuštění díky svému pokání (u kolovratu to přece není pravda - je to pohádka - pozn. autora) próza, drama, literární kritiky, poezie, novinář.

Zlatý kolovrat (opus 109) Holoubek (opus 110) Některé z básní (např. Vodník) byly ztvárněny také jako melodramata s hudbou od Zdeňka Fibicha. Rozhlasové zpracování Českého rozhlasu 3 Vltava. V roce 2010 byly pod režií Markéty Jahodové nahrány 4 balady pro rozhlas volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: kolovrat, přeslice, Šípková Růženka, Tři přadleny, Zlatý kolovrat, Kytice. Druh učebního materiálu: Pracovní lis Karel Jaromír Erben - Kytice Literární žánr:balady se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Poklad) a legendy (Polednice) Literární druh: lyricko-epická skladba Literární forma: poezie Motivy: Mateřská x milenecká láska,Vina x trest,Víra v nadpřirozeno,Boj člověka s přírodou,Osudovost - nevyhnutelný trest, není na výběr Kompozice: Rým: pravidelný→ balady. Kniha Zlatý kolovrat Tím obdivuhodnější je rozsah jeho vědecké, sběratelské a literární činnosti. Úctyhodný člověk. Doporučujeme. Kníška Karla Kryla. Tyrolské elegie. Král Lávra. Epos o Gilgamešovi. TIP k Vánocům: Darujte poukazy Databáze knih. Autor a jeho další knihy

Karel Jaromír Erben (1811 - 1870) Kytice (Lyrickoepický žánr - poezie - báseň - balada Po malé chvíli přinesl zlatý kolovrátek a pravil: S tímto kolovrátkem půjdeš do města do knížecího zámku. Tam se s ním posadíš, a bude-li se Tě kdo ptát, zač je, řekneš: za oči; a také ho žádnému nedáš, kdo by Ti dvě oči za něj nepřinesl. S takovým rozkazem chlapce odeslav, sám se opět k Dobrunce vrátil

Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (6) Čtenářský

 1. Literární druh - lyricko-epický Literární žánr - poezie o Báseň, balada, pohádka (Zlatý kolovrat), pověst (Věštkyně), křesťanská legenda (Záhořovo lože) o 13 básní o vychází z lidové slovesnosti (vyjma Kytice) o Zachycují krátký životní úsek (vyjma Záhořova lože a Zlatého kolovratu
 2. 1. Urči literární druh a žánr: lyrickoepická báseň, balada Podle Aristotelovy poetiky rozlišujeme tři základní literární druhy - epika, lyrika a drama. Epika je literární druh, v němž je skutečnost ztvárněna vypravováním příběhu. Obvykle mívá dvě složky - řeč autorskou (vypravěč) a promluvy jednotlivých.
 3. Většina z nich je odrazem přírody. Kniha obsahuje tyto balady: Vodník, Polednice, Záhořovo lože, Štědrý den, Holoubek, Lilie, Věštkyně, Svatební košile, Vrba, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba, Poklad, Kytice (úvodní báseň) Literární druh a žánr. Druh: lyricko-epický (= děl je potlačen, přesto většinou patrný.

Titul: Kytice Autor: Karel Jaromír Erben Zařazení do doby: Česká literatura v letech 1815-1918 Literární forma: Poezie Literární druh:Epika Literární žánr:Lyrickoepický Námět:Námětem je mnoho motivů, nejhlavnějšími jsou víra v nadpřirozenost, vina a trest, vztah matky a dítěte a boj člověka s přírodou. Já bych zde rád přiblížil baladu Vodník.Vodník: Zde je. 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik

Príbeh rozpráva o dievčine, ktorá síce bola chudobná, ale na druhej strane taká dobrá a pracovitá, že dostala od osudu zvláštny dar. Kolovrátok, na ktorom dokázala priasť zlaté nite. A bol jeden gróf, ktorému sa zapáčila, no ešte viac sa mu páčil Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4 Charakteristika: Práce nejprve zařazuje Erbenovu Kytici z hlediska literárního druhu a žánru, zachycuje její kompozici a popisuje děj jedné z balad.Dále přibližuje témata, motivy či jazyk sbírky, ukazuje její literárněhistorický kontext a. Zlatý kolovrat Krásná Dora jednoho dne v lese potká krále, který se do ní zamiluje. Král přijíždí k jejímu domu a žádá její nevlastní matku o dceřinu ruku. Matka mu dává svolení, ale nevěstu mu prý musí vystrojit, takže má přijet příští den. Literární druh: Lyrika - epika. Literární forma: poezie Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben Škola: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Opava Charakteristika: Práce seznamuje se sbírkou balad Kytice Karla Jaromíra Erbena.Formou stručných bodů určuje literární druh, žánr a formu díla Zlatý kolovrat však začne promlouvat (třikrát po sobě) a prozradí všechno, co Dořina sestra se svou matkou udělala. Král odjede Dorničku hledat, najde ji a následuje svatba. Matku a její dceru postihne to samé, co ony udělaly Doře, a zlatý kolovrat už pak nikdy nikdo neviděl

Erben: Kytice - Maturita 201

Zlatý kolovrat . A) Svatební košile, Zlatý kolovrat, Vodník, Vrba, Lilie. Střídavý - sudý verš se sudým, lichý s lichým. Vše je prozrazeno poté, co ji najde dědeček, za zlatý kolovrat, kužel a přeslici vymění Dořiny údy a ji.. Aneb jak Zlatý kolovrat navrátí vašeho milého Orientace v uměleckém textu, vyhledávání, doplňování a třídění informací, správná reprodukce textu, aplikace znalostí z literární teorie. Ročník: 7

Zlatý kolovrat

5.Zlatý kolovrat Jedná se o pohádku. Hlavní hrdinkou je krásná Dorička, která se měla stát ženou krále, ale její nevlastní matka se sestrou jí v lese zabijí a Dory sestra se stane ženou krále. Čin však vyjde najevo. Dorička je kouzlem oživena a její vražedkyně jsou králem potrestány stejným způsobem jakým zabili. literární druh obsahující děj, zároveň je zde kladen důraz na pocity a popis přírody = lyrika. balada. Zlatý kolovrat - dívka je brutálně zavražděna svou macechou a nevlastní sestrou, nakonec ji potká štěstí, ožije, odejde s jejím vyvoleným a vražedkyně stihne trest v podobě smrti Literární druh: lyrickoepická skladba. Literární žánr: balada - objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože) Literární forma: poezie. TÉMA KNIHY: Balady mají vyhrocený děj, vyplývající z nějakého hrůzného činu, jehož se někdo dopustil Zlatý kolovrat - poslech a rozbor básn Urči literární druh a žánr, své tvrzení zdůvodni. Zařaď dílo k uměleckému směru. Charakterizuj stručně tento směr. Urči druh rýmu, své tvrzení dolož na konkrétní ukázce v textu. Vysvětli tyto pojmy, najdi je v ukázce: personifikace, přirovnání, anafora, epizeuxis.

Kytice - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Mezi nejznámější balady patří Zlatý kolovrat, Polednice, Štědrý večer a Mateřídouška. Seifert Jaroslav (1901 - 1986) český básník, ve 20. letech člen Devětsilu, v mladých letech působil dokonce jako redaktor komunistického tisku 5. a 8. - Zlatý kolovrat - Záhořovo lože (pohádkové motivy, vina, pokání) 6. a 7. - Štědrý den - Holoubek (co říkáte, ještě důležitá role svědomí) 11. balada Lilie byla přidána až o 8 let později v druhém vydání Kytice, je lichá a nemá k sobě zrcadlový protějšek 4) V čítance si přečtěte Zlatý kolovrat od Karla Jaromíra Erbena (str. 92) a podívejte se na filmové zpracování tohoto příběhu zde (čas 44:50). Rekapitulace: 1) Na email pošlete doplňovačku z úkolu č. 2 do 23. 10. 2020. 2) Na online hodinu ve středu 21. 10 Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století.Vznikl přibližně na přelomu 18. a 19. století a hlavní rozvoj zažíval od první třetiny 19. století do poloviny 19. století.Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména trýzněná duše) Start studying Kytice zpárované balady. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Kytice - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

Zlatý kolovrat. Okolo lesa pole lán,hoj jede, jede z lesa pán,na vraném bujném jede koni,vesele podkovičky zvoní,jede sám a sám. A před chalupou s koně hop!a na chalupu: klop, klop, klop!Hola hej! otevřte mi dvéře,zbloudil jsem při lovení zvěře,dejte vody pít!. Vyšla dívčina jako květ Literární druh: lyrickoepická skladba Literární žánr: balada - objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože) Literární forma: poezie. Balady mají vyhrocený děj, vyplývající z nějakého hrůzného činu, jehož se někdo dopustil. 13 balad (původně 12) básně s tragickým. Literární druh a žánr: lyricko-epická básnická sbírka (poezie); sbírka balad* Svatební košile, Zlatý kolovrat, Vrba, Lilie, Dceřina kletba), střídavý - abab (Kytice, Polednice, Štědrý večer, Poklad, Věštkyně) prostor a čas, vypravěče, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární. Literární druh: poezie DĚJ: Místo: Čechy: Doba: 19. stol. Citát: Však lépe v mylné naději sníti, před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti, strašlivou poznat jistotu! ZLATÝ KOLOVRAT. Pán země jede lesem a zamiluje se tu do dívky. Příští den si pro ni přijde prosit její nevlastní matku. Ta mu chce ale.

Literární žánry. Předmět. Český jazyk a literární výchova. Název materiálu. Karel Jaromír Erben: Zlatý kolovrat. Anotace . Materiál obsahuje text Erbenovy balady. Pracovní list prověřuje pochopení obsahu balady (vyhledání správných odpovědí). V tabulce žák hledá odlišnosti balady a pohádky. Autor. Alena. Karel Jaromír Erben * 7. 11. 1811 † 21. 11. 1870 významný představitel českého romantismu narodil se v Miletíně a zemř..

Literární druh: lyricko-epický. Literární forma: Ppsaná, ale Erben vychází ze slovanského folkloru, Stařec mění dívčiny oči a končetiny za zlatý kolovrat, přeslici a kužel. Nepravá nevěsta přede před králem na kolovratu, který prozradí celou pravdu. Matka a falešná nevěsta jsou vyhnány a v lese roztrhány vlky náměty balad (Vodník, Zlatý kolovrat), které Erben nalézal mimo jiné vlidové tvorbě. A konečně- pokud uvážíme, že svět Erbenových postav ajejich osudy provázejí člověka po celá staletí jeho existence, naskytne se nám navíc pohled realistický. Směrové zařazení Erbena není tedy jednoznačné Zlatý kolovrat - vina a trest, končí dobře (pohádkový příběh) Literární druh a žánr: Drama - Veselohra (Komedie) Tematický plán: Námět: historická hra se skutečnými osobnostmi - historicky nepravdivé události využívá k oslovení a pobavení diváka Studijní materiál kytice-karel-jaromir-erben z předmětu Český jazyk, střední škol

Zlatý kolovrat - velmi tragická pohádka.. Nevlastní dcera žije s macechou a nevlastní sestrou. Zamiluje se do ní šlechtic. Závidějící matka ji rozřeže v lese na kusy. Dívku zachrání poustevník - vše se nakonec vyřeší. Macecha s nevlastní sestrou jsou po zásluze potrestány Druh uþebního materiálu: Praco vní list asová náronost: 25 minut Zlatý kolovrat 2. Polednice 3. Kytice 4. Svatební košile 5. Vodník 6. Štědrý den Štědrý den, Zlatý kolovrat Poklad Svatební košile, Kytice . Zdroje: Soukal, Josef. Čítanka 8; literární výchova pro 8. ročník a pro odpovídající ročník. Dítě zlobí, neposlouchá matku, která vaří otci oběd. Ta mu vyhrožuje a volá polednici, jež opravdu přichází. Matka dítě brání. Otec, jenž vzápětí přijde, je křísí, ale dítě je již po smrti - matka ho udusila. Dcera i přes matčiny námitky jde prát šátky do. Pátá a pátá odzadu= Zlatý kolovrat, Vodník- důraz na vinu a vykoupení Prostřední balady= Štědrý den, Holoubek - láska a smrt dnešní řazení balad v Kytici: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně Etičnos

Video: Kytice - rozbor knihy (3) RozborKnihy

Těžko rozhodnout, které balady patří k njeznámějším, tak jen namátkou - Vodník, Dceřina kletba, Vrba, Lilie a Zlatý kolovrat. V posledně jmenovaném se jedná v podstatě o horor: brutální vražda, zázračné vzkříšení a následný trest pro viníky celé tragédie V Čítance na str. 75 si přečti o jeho životě a tvorbě (zeleně podbarvený rámeček + Zajímavosti ze života K. J. E.) a zapiš stručné poznámky do sešitu z literární výchovy. Jeho nejznámější dílo, Kytice, je vlastně sbírka básní - kromě balad zde najdete i jednu pohádku, Zlatý kolovrat, ale i ta je psaná.

Zlatý kolovrat Král na cestě lesem potká dívku - Dorničku, do které se zamiluje. Za její pomoc jí slíbí, že si jí vezme, to se ale nelíbí její maceše a nevlastní sestře. Macecha proto Dorničce usekne nohy a vypíchne oči a králi pošle za manželku svou pravou dceru. Dorničku najde stařeček KAREL JAROMÍR ERBEN: KYTICEKOMPOZIČNÍ PLÁNNázev díla: KyticeAutor: Karel Jaromír Erben7. 11. 1811 (Miletín) - 21. 11. 1870 (Praha)český historik, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádekpředstavitel literárního romantismu - umělecký směr konce 18. století a začátku 19. století- umělecký protiklad klasicismu. Autor: Karel Jaromír Erben Datum prvního vydání díla: 1853 a ve druhém vydání v roce 1861 bylo rozšířeno o baladu Lilie Literární druh: lyricko-epický. Literární forma: Ppsaná, ale Erben vychází ze slovanského folkloru, který byl ústně přenášený. Literární žánr: Soubor 13 balad. Publikační údaje

Karel Jaromír Erben - Kytice balad Čtenářský deník

- Zlatý kolovrat a Záhořovo lože: vina, pokání, konečné vykoupení Literární druh: próza. Literární žánr: román s hororovými prvky. Slovní zásoba: spisovný jazyk, archaismy, francouzština (moderní jazyk), básnické popisy přírody a interiérů, poutavé dialogy, mnoho podnětných myšlenek, časté citace ZLATÝ KOLOVRAT Okolo chalupy jede král, který se zamiluje do přadleny, kterou tam vidí. Požádá matku, aby jí přivedli na zámek. Jenže matka chce, aby si král vzal její vlastní dceru,t ak jí po cestě v lese zabijí. Matka jí usekne nohy, ruce, vypíchne oči Literární žánry. Předmět. Český jazyk a literární výchova. Název materiálu Balady. Druh učebního materiálu. Prezentace Power Point. Cílová skupina. Žák na 2. stupni speciální školy. Zlatý kolovrat. František Ladislav Čelakovský.

Karel Jaromír Erben - Kytice - rozbor RozboryKnih

Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: literární výchovy a komunikační a slohové výchovy. Učí žáky samostatně řešit úkoly na základě písemných pokynů a vyhledávat informace. Materiály podporují rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. 04_20_Zlatý_kolovrat.doc .doc 962,00 kB 0. Erbenovy balady jako odraz hylozoistické podstaty romantického Erbenovy balady jako odraz hylozoistické podstaty romantického mytopoetismu Žoržeta Čolakova — Univerzita Paisije Chilendarského, Plovdiv Romantický návrat k mytologii svědčí o fungování určitého strukturního vývoje uměleckého myšlení zaměřeného na ontologické předpoklady existence Komparativní analýza literární předlohy a filmové adaptace 67 3. 3. 1. Analýza jednotlivých částí 67 Polednice 81 3. 3. 1. 5. Zlatý kolovrat 83 3. 3. 1. 6. Dceřina kletba 91 3. 3. 1. 7. Štědrý den 93 3. 3. 2. Souhrnná analýza filmu 94 3. 4. Kritický ohlas 97 Film jako druh uměleckého vyjádření je v historii.

Karel Jaromír Erben - Zlatý kolovrat (recituje Václav

Zlatý kolovrat: K chaloupce, kde žila matka s dvěma dcerami, přišel jednoho dne král. Zaklepal na dveře a prosil o vodu. • Literární druh: na pomezí mezi lyrikou a epikou • Literární žánr: lyricko-epické balady. Literární druh: poezie. Literární žánr: soubor balad (= lyricko- epická skladba) převažuje, pohádka (Zlatý kolovrat), pohanský mýtus (Polednice), lidové pověsti (Poklad) Organizace jazykových prostředků. Slovní zásoba: spisovný zastaralý jazy Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog vybraných autorů > D > Dvořák - Antonín Dvořák

Kytice - rozbor knihy (5) RozborKnihy

Skládá se ze 13 balad: 1. Kytice 2. Poklad 3. Svatební košile 4. Polednice 5. Zlatý kolovrat 6. Štědrý den 7. Holoubek 8. Záhořovo lože 9. Vodník 10. Vrba 11. Lilie 12. Dceřina kletba 13. Věštkyně Obsah: Erbenova Kytice s Otázka: Kytice - Karel Jaromír Erben Předmět: ČJL - rozbor knihy Zaslal(a): Martas Literární druh - POEZIE Hlavní znaky literárního druhu VERŠ - JEDEN ŘÁDEK BÁSNĚ SLOKA - LOGICKÉ SESKUPENÍ VERŠŮ REFRÉN - OPAKOVANÁ ČAS PÍSNĚ NEBO BÁSNĚ, RÝM - ZVUKOVÁ SHODA NA KONCI VERŠŮ Upřesnit literární útvar - LYRICKO-EPICKÁ BÁSEŇ, TRAGICKÁ, LIDOVÉ BALADY Postavy. Druh literatury: pohádka Literární žánr: povídka Knihu bych doporučila Pavle Duškové, protože četla jeden díl Zuzanky. Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně. Balada Svatební košile je o dívce, která měla již pohřbenou celou rodinu a.

- druh obrazného pojmenování - v uměleckém textu je užit proto, aby zdůraznil určitou vlastnost předmětu, aby oživil text - jeho hlavní fce je tedy estetická - účinek ep.je dán neotřelostí, působivostí, překvapivostí - není ostrá hranice mezi obyčejným gramatickým a básnickým přívlastke Komentáře . Transkript . Literatura - 2.roční LYRIKA. literární druh - nemá děj, vyjádření pocitů a nálad (báseň). EPIKA. Básnická povídka (poema). děj jen naznačen, hlavní je líčení pocitů (Mácha-Máj). PÍSEŇ ; Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama

Literární druh: lyrickoepická skladba Literární žánr: balada - objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože) Literární forma: poezie Reverzibilný adiabatický proces je izoentropický! Zlatý kolovrat už nikdo nikde neviděl a neslyšel. Literární druh a žánr - lyrika, sbírka 13 balad - Erben čerpá a vychází z lidové (slovanské) tradice, bájí a pověstí, některé balady jsou motivovány křesťanstvím (litování svých činů =) dopuštění - jiný druh básníka máchovského okruhu literární žánry - komentáře - čtenářům objasňuje, co určitý politický krok znamená, jaký to má dopad Obrazy z Rus b) beletrie zaměřená satiricky Zlatý kolovrat - hraničí s pohádkou, mladý pán si vybral dívku, její sestra a matka ji uříznou nohy, ruce, vypíchnou.

Jozef Miloslav Hurban: Ľudovít Štúr(Kniha druhá) - stiahnite si zadarmo toto dielo do vášho počítača. Na tejto stránke nájdete aj odborne vypracované referáty, fotografie, profily a ďalšie informácie o slovenskej literatúre 5.Zlatý kolovrat Jedná se o pohádku. Hlavní hrdinkou je krásná Doricka, která se mela stát ženou krále, ale její nevlastní matka se sestrou jí v lese zabijí a Dory sestra se stane ženou krále. Cin však vyjde najevo. Doricka je kouzlem oživena a její vražedkyne jsou králem potrestány stejným zpusobem jakým zabili ony Doru

Zlatý kolovrat (The Golden Spinning Wheel) Dceřina kletba (The Daughter's Curse) Štědrý den (Christmas Eve) Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac Nejvíc se mi líbil Zlatý kolovrat a uměla jsem báseň celou. Paní učitelka asi nevěřila a já jsem tenkrát jako žákyně páté třídy celou báseň odříkala. A tím jsem si třídu i paní učitelku získala. Zlatý kolovrat umím ještě v 85 letech, ale kotrmelec jsem se za celý život nenaučila. Jo, člověk nemůže umět. Zlatý kolovrat - Záhořovo lože(motiv dobra a zla,legendárnost,pohádkovost) Štědrý den - tajemná roční období, zvyky, obyčeje, pověry. Karel Sabina (1813 - 1877) - přítel Máchův - básník - romantické verše - prozaik - román Oživené hroby - autobiografické prvky, vězeňský dení epická (epika) - báseň má děj - třeba Erbenovy Svatební košile, Zlatý kolovrat (vlastně skoro všechny básně z Kytice) 3. Drama - to je zápis dialogů nebo monologu v divadelní hře a scénáristických poznámek (dialog - rozhovor dvou postav, monolog - promluva jedné postavy sama k sobě, ve formě úvahy) drama dělíme n

 • Foramen suprapiriforme.
 • Barvy duhy wikipedia.
 • Punčocháče teplé.
 • Kostely praha 1.
 • Genetik.
 • Pes sam doma place.
 • Pastrami v praze.
 • Bauhaus výprodej.
 • Maus csfd.
 • Chirš nové butovice.
 • Němečtí vojáci po válce.
 • Screening 13 týden.
 • Funkční spalovač tuků.
 • Skvrny od ovoce.
 • Nivtec prodej.
 • Kostel u jezuitů brno bohoslužby.
 • Odvětrání střechy bramac.
 • Wto barometr.
 • Ekologické hry pro děti.
 • Brachypelma hamorii.
 • Pokoj pro miminko inspirace.
 • Kroužkový blok a5 tvrdé desky.
 • Bitva o moskvu.
 • Česká pošta balík sledování.
 • Archaeopteryx glider price.
 • Parfémy pro ženy recenze.
 • Kompost využití.
 • Julia roberts vek.
 • Kalanetika kniha.
 • Odvážná vaiana celý film česky.
 • E shop korálky.
 • Mazda xc.
 • Porucha vnitřního ucha.
 • Švédsko informace.
 • Rockový rytmus na kytaru.
 • Am vlny.
 • Kardigan dámský s kapucí.
 • Lov amuru na tresne.
 • Měnový swap.
 • Mr bean cartoon.
 • Topolovka květ.